Juridiset asiat

Tässä sivustossa olevat tiedot ja materiaalit ovat Yhdysvaltain ja kansainvälisten tekijänoikeuslakien alaisia ja ne ovat Proto Labs, Inc. -yhtiön tekijänoikeuksien alaisia. Näiden tietojen tai materiaalien luvaton käyttö, kopiointi, uudelleenjakelu, monistaminen, julkaiseminen tai muokkaaminen saattaa rikkoa liittovaltiollisia, osavaltiollisia tai kansainvälisiä tavaramerkkilakeja, tapaoikeutta, patenttilakeja ja/tai Yhdysvaltain tekijänoikeuslakeja tai kansainvälisiä tekijänoikeuslakeja ja saattaa johtaa oikeustoimiin rikkojaa vastaan.

Proto Labs®, ProtoQuote®, Protomold®, FirstQuote®, Firstcut® ja Fineline® ovat Proto Labs, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tällä sivustolla olevat Proto Labs -brändi- tai tuotenimet tai -logot, mukaan lukien Real Parts. Really Fast™ ovat Proto Labs, Inc. -yhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Brändi- tai tuotenimen tai -logon puuttuminen tästä luettelosta ei kumoa mitään kyseiseen nimeen tai logoon liittyviä Proto Labs -yhtiön tavaramerkkioikeuksia eikä muita immateriaalioikeuksia.

Tämän sivuston sisältöä ei saa tulkita epäsuoraksi lisenssiksi tai oikeudeksi käyttää mitään sivustolla näkyvää Tavaramerkkiä ilman Proto Labs, Inc. -yhtiön kirjallista lupaa.

Olet tervetullut käyttämään Proto Labs -sivustoja, mukaan lukien protolabs.fi, protolabs.com, protomold.com, firstcut.com ja muita sivustoja, joissa nämä Käyttöehdot ovat näkyvissä (yhteisnimitys ”Sivusto”). Sivuston operaattorina on Proto Labs, Inc. -yhtiö (”Proto Labs”, ”me”), jonka sijainti on 5540 Pioneer Creek Drive, Maple Plain, Minnesota 55359, USA. 

PALVELUT
Sivustosta saa tietoa palveluistamme ja sivustossa voit lisäksi pyytää tarjousta Proto Quote®- tai First Quote® -verkkotarjoustyökaluilla, tilata tuotteita ja saada muitakin palveluita, joita saatamme tarjota aika ajoin (yhteisnimitys ”Palvelut”). Sivuston ja Palveluiden käyttö tapahtuu seuraavien ehtojen (”Ehdot”) ja kaikkien sovellettavien lakien alaisena.

OMA SUOSTUMUKSESI
Lue nämä Ehdot läpi ennen Sivuston käyttöä. Sivuston käytön ehtona on, että hyväksyt ja sitoudut noudattamaan näitä Ehtoja, Verkon tietosuojakäytäntöä, ProtoQuotea ja Tilausten myyntiehtoja (sovellettavalla tavalla) sekä muita ilmoituksia ja ”napsautettavia” sopimuksia, joita saatamme luoda ja julkaista aika ajoin, jotka kaikki sisällytetään tämän lausekkeen piiriin tällä viittauksella. Vierailemalla Sivustossa tai selaamalla sitä tai käyttämällä Palveluita hyväksyt nämä Käyttöehdot rajoituksetta ja varauksitta. Jos et hyväksy näitä Ehtoja, et saa käyttää Sivustoa etkä Palveluita.

MUOKKAUKSET
Pidätämme itsellämme oikeuden päivittää tai muokata näitä Ehtoja koska tahansa ilman ennakkovaroitusta julkaisemalla näistä Ehdoista päivitetyn version, jonka saa näkyviin Sivuston kunkin sivun alareunassa olevasta ”Käyttöehdot”-linkistä. Jos jatkat Sivuston käyttöä, kun olemme julkaisseet päivitetyt Ehdot, sitoudut päivitettyihin Ehtoihin.

OMISTAJUUS
Sisältö
Ellei toisin ilmaista, Sivusto ja Palvelut sekä niiden design, teksti, sisältö ja muut Sivustoon ja Palveluihin liittyvät asiat (”Sisältö”) ovat sovellettavien tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muiden lakien (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen immateriaaliomaisuuteen liittyvät lait) suojan alaisia, ja kaikki Sisältöön liittyvät oikeudet ovat Proto Labs -yhtiön omaisuutta tai niiden kolmannen osapuolien omaisuutta, jotka ovat antaneet meille luvan käyttää heille kuuluvaa Sisältöä. Ellei näissä Ehdoissa toisin mainita, Sisältöä tai mitään sen osaa ei saa käyttää, kopioida, jäljentää, jakaa, uudelleenjulkaista, ladata, muokata, käänteissuunnitella, näyttää, postittaa tai lähettää missään muodossa millään menetelmällä ilman meiltä saatua etukäteistä kirjallista lupaa. Annamme sinulle luvan käyttää Sivustoa laillisella tavalla mallien lataamiseen sivustoon sekä sivuston osien näyttämiseen, lataamiseen sekä arkistointiin ja tulostukseen väliaikaisesti yksityistä käyttöäsi varten sillä ehdolla, että et muokkaa materiaaleja ja jätät niihin kaikki niissä olevat tekijänoikeuksia ja muita oikeuksia koskevat ilmoitukset.

Tavaramerkit ja palvelumerkit
Ellei toisin mainita, kaikki Sivustolla näkyvät Proto Labs -yhtiön logot, tuotenimet, sivujen ylätunnisteet, mukautetut grafiikat, painikekuvakkeet, tavaramerkit, palvelumerkit ja logot ovat Proto Labs -yhtiön palvelumerkkejä, tavaramerkkejä (rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä ) ja/tai visuaalista ilmettä (”Merkit”). Kaikki muut Sivustolla mainitut, näytetyt, siteeratut tai muuten ilmaistut tavaramerkit, tuotenimet, yritysten nimet, logot, palvelumerkit ja/tai visuaalinen ilme ovat omistajiensa omaisuutta. Et saa näyttää tai käyttää Merkkejä millään tavalla ilman meiltä saatua etukäteistä kirjallista lupaa. Merkkien tai muiden tavaramerkkien, tuotenimien, yritysten nimien, logojen, palvelumerkkien ja/tai visuaalisen ilmeen tai minkään muun tähän sisältyvän materiaalin käyttö tai väärinkäyttö on nimenomaisesti kielletty, paitsi jos se on sallittu tässä. Tuotetut tarjoukset ja tavarat tai palvelut voivat olla seuraavien Yhdysvaltain patenttien alaisia, joko yhden tai usean: 6,701,200; 6,836,699; 7,590,466; 7,496,528; 7,123,986; 7,089,082; 7,630,783; 7,299,101; 7,574,339; 7,836,573; 7,840,443; 7,957,830; 8,140,401; 8,295,971; 8,239,284; 8,745,517.

Omat mallisi
Esität ja takaat, että omistat suunnitelman, piirustuksen, mallin tai prototyypin (”Malli”), jonka lähetät Sivuston kautta Palveluiden saamiseksi, tai että sinulla on oikeus lähettää Malli Sivuston kautta Palveluiden saamiseksi. Annat täten Proto Labs -yhtiölle ei-yksinomaisen, siirrettävän lisenssin kopioida, muokata ja käyttää kutakin Sivuston kautta lähettämääsi mallia pelkästään pyytämisesi Palveluiden tarjoamista varten.

Mikäli muokkaat Malliin liittyviä yhteystietoja, sitoudut lisäksi seuraaviin ehtoihin: a) takaat, että sinulla on oikeus muokata yhteystietoja tai olet valtuuttanut jonkin toisen henkilön muokkaamaan niitä; b) kaikki tällaiset yhteystiedot on annettu oikein; c) olet yksinomaisessa vastuussa yhteystietojen antamisessa mahdollisesti syntyneiden virheiden seurauksista; ja d) olet yksinomaisessa vastuussa siitä, miten tätä sivustoa käyttää henkilö, jolle olet antanut pääsyn kyseisiin Malleihin, mukaan lukien Malleihin tehdyt muutokset.

MAKSAMINEN JA MAKSUT
Sitoudut maksamaan kaikki aiheuttamasi maksut ja veloitukset (mukaan lukien mahdolliset verot), jotka aiheutuvat Sivuston kautta pyytämistäsi palveluista ProtoQuoten ja Tilauksen myyntiehtojen mukaisesti (sovellettavalla tavalla).


HYPERLINKKEIHIN LIITTYVÄ VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Sivustossa saattaa olla linkkejä muihin Proto Labs -yhtiön ylläpitämiin sivustoihin tai asiaan liittymättömien kolmansien osapuolten sivustoihin. Linkki kolmannen osapuolen sivustoon ei tarkoita, että hyväksyisimme mitään vastuuta kyseisestä sivustosta tai kyseisen sivuston kautta saatavilla olevien tuotteiden tai palveluiden käyttämisestä. Emme anna mitään esityksiä emmekä myönnä minkäänlaisia takuita, suoria tai epäsuoria taikka muunlaisia takuita kolmansien osapuolien sivustoista.

VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET
EMME ANNA MITÄÄN TÄHÄN SIVUSTOON TAI SEN SISÄLTÖÖN LIITTYVIÄ ESITYKSIÄ TAI TAKUITA, MUKAAN LUKIEN SIVUSTOSTA VASTAANOTTAMASI TARJOUKSET, TUOTTEET TAI PALVELUT, JOTKA TARJOTAAN ”SELLAISENAAN” JA ”SAATAVILLA OLON” PERUSTEELLA. SANOUDUMME TÄTEN IRTI KAIKISTA TÄMÄN SIVUSTON KÄYTTÖÖN LIITTYVISTÄ TAKUISTA, SUORISTA TAI EPÄSUORISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA EPÄSUORAT TAKUUT OMISTAJUUDESTA, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, KAUPATTAVUUDESTA, LAADUSTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, MUKAAN LUKIEN SIVUSTON KAUTTA TARJOTUT TUOTTEET JA PALVELUT. EMME ESITÄ, ETTÄ TÄMÄ SIVUSTO, SEN PALVELIMET TAI LÄHETTÄMÄMME SÄHKÖPOSTIVIESTIT OVAT ILMAN HAITALLISIA OSIA (MUKAAN LUKIEN VIRUKSET). EMME ANNA MITÄÄN ESITYKSIÄ TAI TAKUITA VIESTILIIKENTEEN, HENKILÖKOHTAISTEN ASETUSTEN TAI MUIDEN TIETOJEN KATOAMISTA, VIRHEELLISTÄ TOIMITUSTA TAI TALLENNUKSEN EPÄONNISTUMISTA VASTAAN, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TARJOUSPYYNNÖN YHTEYDESSÄ LÄHETTÄMÄSI MALLIT.


Tällä Sivustolla olevat tiedot ja kaikki muut materiaalit on annettu vain yleisessä tiedottamistarkoituksessa, eivätkä ne ole ammattilaisen neuvoja. Sinun vastuullasi on arvioida Sivustolla ja sen linkittämillä sivustoilla olevien tietojen tarkkuus ja täydellisyys.

VAHINGONKORVAUSVASTUUN POISSULKEMINEN
Proto Labs JA SEN EMOYHTIÖ, TYTÄRYHTIÖT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT, TOIMITTAJAT, ALINAHKKIJAT, OIKEUDELLISET SEURAAJAT JA HALTIJAT SULKEVAT TÄTEN POIS JA IRTISANOUTUVAT SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN ENIMMÄISLAAJUUDESSA VAHINGONKORVAUSVASTUUSTA KAIKISTA TÄMÄN VERKKOSIVUSTON TAI SEN PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVISTA TAI NIIHIN LIITTYVISTÄ MENETYKSISTÄ TAI KULUISTA, OLIPA NIIDEN LUONNE JA SYNTYTAPA MIKÄ TAHANSA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI SUORAT, EPÄSUORAT, ERITYISET, RANGAISTUKSELLISET TAI VÄLILLISET VAHINGOT, KÄYTÖN MENETYS, TIETOJEN MENETYS, VIRUKSEN AIHEUTTAMAT MENETYKSET, TULOJEN TAI VOITTOJEN MENETYS, OMAISUUDELLE KOITUNEET MENETYKSET TAI VAHINGOT, KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VAATEET TAI MUUT MENETYKSET NIIDEN LUONTEESTA RIIPPUMATTA, VAIKKA KYSEISTEN VAHINKOJEN TAI MENETYSTEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI KERROTTU. SINUN VASTUULLASI ON TEHDÄ TARPEELLISEKSI KATSOMASI VARMUUSKOPIOINTI- JA VIRUSSUOJAUSMENETTELYT. TÄMÄ VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS ON VOIMASSA, PERUSTUIPA VÄITETTY VAHINGONKORVAUSVASTUU SOPIMUKSEEN, LAIMINLYÖNTIIN, OIKEUDENVASTAISEEN MENETTELYYN, ANKARAAN VAHINGONKORVAUSVASTUUSEEN TAI MUUHUN PERUSTEESEEN. JOS JOKIN TÄMÄN VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUKSEN OSA HAVAITAAN JOSTAKIN SYYSTÄ PÄTEMÄTTÖMÄKSI TAI TÄYTÄNTÖÖNPANOKELVOTTOMAKSI, VAHINGONKORVAUSVASTUUMME, JOKA MUUTOIN OLISI RAJOITETTU, KOKONAISMÄÄRÄ (JA KENEN TAHANSA SELLAISEN HENKILÖN TAI YHTEISÖN VAHINGONKORVAUSVASTUU, JOKA MUUTOIN OLISI RAJOITETTU) VAHINGOISTA EI YLITÄ VIITTÄ DOLLARIA (5,00 $).

Jotkin lainkäyttöalueet eivät salli epäsuorien takuiden poissulkemista tai tietynlaisia vahingonkorvausvastuun rajoituksia tai poissulkemisia, joten näissä Ehdoissa määritetyt rajoitukset ja poissulkemiset eivät ehkä koske sinua. 


SINUN VELVOLLISUUTESI
Vahvistat, että olet vähintään 18-vuotias. Sitoudut antamaan tosia, tarkkoja, ajantasaisia ja täydellisiä tietoja itsestäsi.

Sitoudut käyttämään Sivustoa sovellettavan lainsäädännön, sääntöjen, säädösten ja näiden Ehtojen mukaisesti. Sitoudut olemaan lataamatta Sivustoon tai lähettämättä sen kautta mitään tietokoneviruksia, troijalaisia, matoja tai mitään muuta sellaista, joka on suunniteltu häiritsemään tietokoneen normaalia toimintaa tai keskeyttämään sen. 

Sinun tilisi, mukaan lukien käyttäjänimesi ja salasanasi, ovat henkilökohtaisia, eikä kukaan muu saa käyttää niitä. Vastuu käyttäjänimesi ja salasanasi salassapidosta on yksinomaisesti sinun, ja olet myös täysin vastuussa kaikista sinun käyttäjänimesi ja salasanasi alaisuudessa tehdyistä toiminnoista, mukaan lukien tapaukset, joissa joku toinen käyttää käyttäjänimeäsi ja salasanaasi sinun luvallasi tai luvatta. Sinun on ilmoitettava meille välittömästi kaikista tietomurroista, kuten käyttäjänimesi tai salasanasi katoamisesta, varkaudesta, luvattomasta paljastumisesta tai käytöstä (ottamalla meihin yhteys osoitteessa [email protected]); olet vahingonkorvausvastuussa tilisi luvattomasta käytöstä, kunnes meille on ilmoitettu asiasta edellä kuvatulla tavalla.

Tämän Sivuston tietojen luvaton muokkaaminen, vilpillinen käsittely tai muuttaminen, tai tämän Sivuston saavutettavuuden tai Sivustoon pääsyn haittaaminen on ankarasti kielletty. Proto Labs pidättää itsellään kaikki saatavana olevat oikeudet ja oikeussuojakeinot. Mikäli mitään vaateita, vahingonkorvausvelvollisuuksia, menetyksiä, kuluja tai vaatimuksia, mukaan lukien oikeudelliset kustannukset, aiheutuu meille tai toimihenkilöillemme, johtajillemme, asiamiehillemme tai työntekijöillemme sen seurauksena, että olet rikkonut näitä Ehtoja tai päässyt Sivustolle tai käyttänyt Sivustoa, sitoudut turvaamaan meidät tappioilta sekä vapauttamaan ja suojaamaan meidät tällaisissa asioissa.

MUKAUTUKSET JA LOPETTAMINEN
Pidätämme itsellämme oikeuden tämän Sivuston (tai jokin sen osan) väliaikaiseen tai pysyvään mukauttamiseen, muokkaamiseen, poistamiseen, keskeyttämiseen tai lopettamiseen ilman erillistä ilmoitusta tai erillisellä ilmoituksella. Emme ole vahingonkorvausvastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään tällaisesta Sivuston mukauttamisesta, muokkaamisesta, poistosta, keskeyttämisestä tai lopettamisesta.

YLEISTÄ
Nämä Ehdot yhdessä Verkon tietosuojakäytännön, ProtoQuoten ja Tilausten myyntiehtojen (sovellettavalla tavalla) sekä kaikkien muiden mahdollisesti solmimiesi napsautettavien sopimusten kanssa, jotka on nimenomaisesti sisällytetty tähän, muodostavat sinun ja meidän välisen kokonaisymmärryksen Sivuston käyttöön liittyen. Vaikka emme voisikaan panna täytäntöön jotakin näiden Ehtojen määräystä, sitä ei pidä tulkita kyseisen määräyksen mitätöinniksi tai kyseisen määräyksen täytäntöönpano-oikeuden mitätöinniksi. Mikäli jokin näiden Ehtojen määräys katsotaan pätemättömäksi, tällainen pätemättömyys ei vaikuta jäljellä olevien osien voimassaoloon, ja osapuolet korvaavat pätemättömän määräyksen määräyksellä, jonka tarkoitus ja taloudellinen vaikutus on mahdollisimman paljon pätemättömän määräyksen kaltainen. Nämä Ehdot ovat Yhdysvalloissa sijaitsevan Minnesotan osavaltion lakien alaisia ja niitä tulkitaan näiden lakien mukaan, jättäen lainvalintaperiaatteet huomiotta. Sivusto on tarkoitettu vain Yhdysvalloissa ja Kanadassa olevien henkilöiden käyttöön. Tiettyjen maiden tai lainkäyttöalueiden lainsäädäntö saattaa kieltää tämän sivuston käyttämisen. Sinun vastuullasi on noudattaa sen maan lainsäädäntöä, josta käytät Sivustoa. Suostut täten siihen ja luovut kaikista vastaväitteistä sen suhteen, että kaikki Sivuston käyttöön liittyvät tai käytöstä johtuvat riidat tai vaateet ratkaistaan yksinomaan Minnesotan osavaltion liittovaltiollisten ja osavaltiollisissa oikeusistuimissa. Jos sinulla on jotakin kysyttävää, voit ottaa meihin yhteyden sähköpostitse osoitteessa [email protected], puhelimitse numeroon +358 2900 91001, faksitse numeroon +358 2900 91009 tai lähettämällä postia osoitteeseen Aholantie 17,21290 Rusko, Finland. 

Näitä Ehtoja päivitettiin viimeksi 17.3.2014.

Päivitetty toukokuussa, 2018 

YKSITYISYYSILMOITUS

Tämä yksityisyysilmoitus (“Ilmoitus”) määrittää, miten me, Proto Labs, Limited (Halesfield 8, Telford, Shropshire, UK), ja meidän paikalliset ja kansainväliset tytäryhtiömme, liiketoimintayksikkömme ja myyntitoimistomme (”Ryhmä,me”) käsittelemme ajoittain meihin yhteyttä ottavien henkilöiden tai verkkosivustojamme, palvelujamme, ohjelmiamme, sisältöämme ja niihin liittyviä ominaisuuksia (yhdessä ”Palvelut”) käyttävien henkilöiden tai messuosastoillamme, tapahtumissa tai toimitiloissamme vierailevien henkilöiden (“Käyttäjä”, “sinä”) henkilötietoja.

Jos sinulla on tähän Ilmoitukseen liittyviä kysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Jos haluat ottaa yhteyttä paikallisiin toimistoihimme, katso tarkemmat yhteystiedot yhteystietosivultamme.

Tämä Ilmoitus sekä käyttöehtomme ja muut asiakirjat, joihin viitataan näissä asiakirjoissa, muodostavat henkilötietojasi ja niiden käsittelyä koskevan näkemyksemme ja käytäntömme. Lue nämä asiakirjat huolellisesti. Vierailemalla verkkosivustollamme tai käyttämällä Palvelujamme hyväksyt tässä Ilmoituksessa kuvatun käsittelyn, käyttöehtomme ja niihin liittyvät asiakirjat.

Ilmoitamme verkkosivustollamme tai muutoin mahdollisista tähän Ilmoitukseen ajoittain tekemistämme muutoksista. Katsomme sinun hyväksyneen muutetun Ilmoituksen, jos jatkat Palvelujen käyttöä tällaisista muutoksista ilmoittamisen jälkeen.

Palvelujamme ei ole suunnattu alle 13-vuotiaille lapsille. Emme tietoisesti kerää, käytä tai luovuta alle 13-vuotiaita käyttäjiä koskevia tai heiltä saamiamme henkilötietoja. Jos olet alle 18-vuotias, sinulla on oltava vanhemman tai huoltajan lupa Palvelujemme käyttämiseen ja henkilötietojesi antamiseen.

Tämä yksityisyysilmoituksemme versio julkaistiin toukokuussa 2018.

Mitä ovat henkilötiedot?

Henkilötiedoilla” tarkoitetaan mitä tahansa nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, IP-osoitteen, sijaintitietojen, evästeiden tai puhelutallenteiden kaltaisia tietoja, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, jota kutsutaan ”rekisteröidyksi”. Ne voivat sisältää myös “henkilötietojen erikoisluokkia”, kuten rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnolliset tai filosofiset vakaumukset tai ammattiyhdistysten jäsenyydet, geneettisten tietojen käsittely, biometristen tietojen käsittely rekisteröidyn yksilöimistä varten tai yksilön terveyttä, sukupuolielämää tai sukupuolista suuntautumista koskevat tiedot.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Voimme käsitellä seuraavia henkilötietoja:

 • Käyttäjän antamat tiedot. Voit antaa meille itseäsi koskevia tietoja täyttämällä lomakkeita, kuten verkkosivustollamme olevan yhteystietolomakkeen, tilaamalla Palveluja, pyytämällä tarjousta, tilaamalla tuotteen, osallistumalla kilpailuun, reagoimalla mainoskampanjaan, vastaamalla kyselyyn, vastaamalla työpaikkailmoitukseen, lataamalla tietoja tai olemalla meihin yhteydessä sähköpostitse, puhelimitse tai muutoin. Tällaiset tiedot voivat olla nimen, sähköpostiosoitteen, laskutusosoitteen, toimitusosoitteen, puhelinnumeron, työnimikkeen ja -paikan, maksutietojen ja meille lähettämiesi sähköpostiviestien sisällön kaltaisia tietoja.
 • Tietoja muista. Lisäksi voit antaa meille henkilötietoja, jotka koskevat kolmansia osapuolia, kuten työtovereita, tilauksen maksajaa, ystävää, jolle olet välittänyt tiedon tuotteistamme, palveluistamme tai kampanjoistamme suosituspalvelumme kautta, tai muita henkilöitä.
 • Tietoja laitteestasi.Jokaisen verkkosivustollamme vierailusi yhteydessä voimme kerätä laitteestasi teknisiä tietoja, kuten IP-osoite, käyttöjärjestelmä, selain, aikavyöhykeasetus, verkkosivusto, jolta siirryit suoraan sivustollemme, URL-sivustolinkit, toiminta verkkosivustolla (vieritykset ja klikkaukset) ja verkkosivustolta poistuminen.
 • Kolmansilta osapuolilta saadut tiedot. Tällaisia tietoja voivat olla luottotietolaitoksilta, kuljetusyhtiöiltä, palveluntarjoajiltamme ja muilta kolmansilta osapuolilta saadut tiedot.

Yleisesti ottaen et ole velvollinen antamaan näitä tietoja, mutta ilman niitä emme välttämättä voi tarjota sinulle joitain Palvelujamme. Saatamme edellyttää luottotietolaitoksen tietoja ennen palvelusopimuksen solmimista kanssasi. Osa henkilötiedoista on välttämättömiä, jotta voimme noudattaa pakollisia asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia menetelmiä ennen Palvelujen tarjoamista.

Käyttäjä saa antaa kolmansia osapuolia koskevia tietoja vain, jos tällaisten tietojen antamiseen on todennettavissa oleva lupa tai tiedot ovat julkisia.

Luotamme siihen, että käyttäjän antamat tiedot ovat täsmällisiä, täydellisiä ja ajantasaisia, ja käyttäjän on varmistettava, että näin on.

Miten käytämme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietoja sovellettavan lain mukaisesti vain seuraaviin tarkoituksiin:

 1. käyttäjän kyselyihin, pyyntöihin ja muuhun yhteydenpitoon vastaaminen
 2. Palvelujen tarjoaminen, mukaan lukien verkkosivustomme ja siihen liittyvät ominaisuudet, tuotteiden ja palvelujen myynti, tilaukset ja muut Palvelut
 3. toimittajien ja palveluntarjoajien puolestamme suorittamat tietyt toiminnot Palvelujen tarjoamista varten, mukaan lukien verkkosivuston isännöinti, tietojen säilytys, henkilöllisyyden todentaminen sekä tekniset, logistiset ja muut toiminnot, jos sovellettavissa
 4. verkkosivustomme ominaisuuksien tarjoaminen käyttöösi
 5. kohdennetun mainonnan lähettäminen käyttäjälle lain sallimissa rajoissa tai käyttäjän pyytäessä. Voit perua mainosten lähettämisen ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen [email protected]
 6. kohdennetun mainonnan lähettäminen laitteisiisi omien mielenkiinnonkohteittesi perusteella alla olevan evästelausuntomme mukaisesti. Voit halutessasi poistaa evästeet käytöstä alla määritetyllä tavalla
 7. mainosmateriaalien julkaiseminen, kuten käyttäjäkokemukset. Jos haluat, että poistamme käyttäjäkokemuksesi, ota meihin yhteyttä osoitteeseen [email protected]
 8. kilpailujen järjestäminen, kuten Cool Idea -palkintomme jakaminen. Cool Idea -kilpailumme tuomarit ja valtuutettu henkilöstömme saa käyttöönsä ehdotuksesi ja henkilötietosi
 9. käyttäjän yhdistäminen kolmannen osapuolen toiminnallisuuksiin, kuten sosiaaliseen mediaan. Verkkosivustomme voivat sisältää sosiaalisen median toiminnallisuuksia, kuten Facebookin Tykkää-painike tai muita toiminnallisuuksia, kuten Jaa-painike. Tällaiset toiminnallisuudet voivat kerätä IP-osoitteen tai sivustollamme vierailemasi sivun kaltaisia tietoja ja asettaa evästeen, joka varmistaa ominaisuuden moitteettoman toiminnan. Käyttäjän vuorovaikutusta näiden toiminnallisuuksien kanssa hallitaan niitä tarjoavan yrityksen yksityisyyslausunnon mukaisesti
 10. yhteydenpito kolmansien osapuolten kanssa, kuten kertaluonteisen kutsun lähettäminen ystävälle, jolle olet suositellut Palvelujamme
 11. liiketoimintamme turvaaminen sekä petosten ehkäiseminen ja havaitseminen
 12. liiketoimintamme hallinnoiminen, mukaan lukien valitusten ratkaiseminen, verkkosivustomme vianmääritys, tietojen analysointi, laadunvalvonta, henkilöstön kouluttaminen, uusien toiminnallisuuksien testaaminen, tutkimukset, tilasto- ja kyselytarkoitukset
 13. Palvelujemme kehittäminen ja parantaminen
 14. sovellettavan lain noudattaminen, mukaan lukien tuomioistuimen tai sääntelyelimen antamaan lailliseen pyyntöön vastaaminen.

Oikeudellinen perusta henkilötietojen käsittelyyn yllä mainituissa tarkoituksissa sisältää yleensä seuraavat: 

 • tietojen käsitteleminen, jota edellytetään sinun tai muiden rekisteröityjen kanssa solmimamme sopimuksen velvoitteiden täyttämiseen, kuten käsitteleminen kappaleissa a), b), c), d) ja j) määritettyjä tarkoituksia varten
 • suostumuksesi, kuten käsitteleminen kappaleissa e), f), g), h) ja j) määritettyjä tarkoituksia varten
 • meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen edellyttämä tietojen käsitteleminen, kuten käsitteleminen kappaleissa a), b), c), d), g), i), j),k), l) ja m) määritettyjä tarkoituksia varten. Tällaisen tietojenkäsittelyn tarkoituksena on varmistaa, että voimme tarjota oikeanlaisia Palveluja, taata liiketoimintamme ja käyttäjiemme turvallisuuden sekä hallita ja kehittää liiketoimintaamme oikealla tavalla
 • tietojen käsitteleminen, jota meitä koskevan oikeudellisen velvoitteen noudattaminen edellyttää, kuten käsitteleminen kappaleessa n) määritettyjä tarkoituksia varten
 • muut sovellettavat oikeudelliset perusteet.

Evästelausunto

Mitä ovat evästeet? Saatamme käyttää verkkosivustollamme evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa tietojen, mukaan lukien henkilötietojen, keräämiseen tässä Ilmoituksessa kuvatulla tavalla. Eväste on pieni tiedosto, joka lähetetään selaimeesi ja tallennetaan tietokoneesi kiintolevylle, mobiililaitteeseen tai muuhun laitteeseen. Evästeet voivat olla ensimmäisen osapuolen evästeitä, jotka vierailemasi verkkosivusto asettaa laitteeseesi, tai kolmannen osapuolen evästeitä, jotka kolmannet osapuolet, kuten Google, asettavat laitteeseesi verkkosivuston kautta. Lisätietoja saat osoitteesta www.allaboutcookies.org.

Evästeet verkkosivustollamme. Voimme käyttää verkkosivustollamme esimerkiksi seuraavia evästeitä:

 • Välttämättömät evästeet. Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivustomme selaamisen ja sen ominaisuuksien käyttämisen kannalta. Ilman näitä evästeitä, emme voi tarjota tiettyjä Palveluja. Tällaiset evästeet poistetaan, kun suljet selaimen. Nämä ovat ensimmäisen osapuolen evästeitä.
 • Suorituskykyevästeet. Nämä evästeet keräävät nimettömiä tietoja verkkosivustollamme vierailevista käyttäjistä. Niiden avulla voimme tunnistaa vierailijat ja laskea vierailijoiden määrän. Ne antavat tietoa vierailijoiden käyttäytymisestä verkkosivustollamme sekä vierailijoiden summittaisen maantieteellisen sijainnin. Nämä ovat ensimmäisen osapuolen evästeitä. Esimerkiksi tämä verkkosivusto analysoi Google Analyticsin avulla, miten Käyttäjät käyttävät verkkosivustoa. Evästeen verkkosivuston käytöstä luomat tiedot (mukaan lukien IP-osoite) lähetetään Googlelle. Näiden tietojen avulla arvioidaan verkkosivuston käyttöä ja laaditaan tilastollisia raportteja verkkosivuston käytöstä Ryhmälle.
 • Toiminnalliset evästeet. Näiden evästeiden avulla verkkosivustomme voi muistaa käyttäjän tekemät valinnat (kuten käyttäjänimi, kieli tai alue, jos sovellettavissa) ja tarjota sitä kautta parempia, henkilökohtaisempia toiminnallisuuksia. Sinua ei voida tunnistaa näiden evästeiden keräämistä tiedoista eivätkä nämä evästeet voi seurata toimintaasi muilla verkkosivustoilla. Nämä ovat ensimmäisen osapuolen evästeitä.
 • Kohdistus- tai mainosevästeet. Näiden evästeiden avulla me ja mainostajamme pystymme tarjoamaan sinulle mielenkiinnonkohteitasi vastaavia tietoja. Niitä voidaan käyttää mainoksen näyttökertojen rajoittamiseen ja mainoskampanjan tehokkuuden mittaamiseen. Ne muistavat, että olet vieraillut verkkosivustollamme ja auttavat meitä profiilisi koostamisessa. Nämä ovat pysyviä evästeitä, jotka säilytetään laitteessasi, kunnes niiden voimassaolo päättyy tai ne poistetaan manuaalisesti.
 • Sosiaalisen median evästeet. Näiden evästeiden avulla voit olla yhteydessä sosiaalisen median verkostoihin, kuten Facebookiin, Twitteriin, LinkedIniin ja Google+:aan. Nämä ovat pysyviä evästeitä, jotka säilytetään laitteessasi, kunnes niiden voimassaolo päättyy tai ne poistetaan manuaalisesti.
 • Ajoittain muut evästeet ja vastaavat teknologiat.

Voimme yhdistää tämäntyyppisten evästeiden ja teknologioiden kautta saamiamme tietoja tietoihin, jotka olemme saaneet käyttäjästä muista lähteistä.

Evästesuostumus ja -kielto. Käyttäessäsi Palvelujamme oletamme, että annat meille suostumuksen sijoittaa evästeitä laitteeseesi. Useimmat internetselaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti. Voit (tai laitteesi toinen käyttäjä voi) kuitenkin koska tahansa perua suostumuksen ja hyväksyä tai hylätä evästeet muokkaamalla selainasetuksia. Lisätietoja evästeiden poistamisesta käytöstä selaimessasi saat tästä. Jos päätät kieltäytyä evästeistä, et välttämättä pysty käyttämään kaikkia verkkosivustomme, alustojemme ja Palvelujemme vuorovaikutusmahdollisuuksia täysipainoisesti.

Lisäksi voit kieltäytyä kolmannen osapuolen evästeistä valitsemalla soveltuvat asetukset osoitteessa http://www.youronlinechoices.com/uk.

Henkilötietojen luovuttaminen

Joissain tilanteissa haluamme tai olemme velvollisia luovuttamaan sinua koskevia henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tällaiset tilanteet sisältävät tietojen luovuttamisen:

 • Ryhmämme yrityksille maailmanlaajuisesti, mukaan lukien EU:ssa, Yhdysvalloissa, Japanissa ja muualla
 • toimittajillemme ja palveluntarjoajillemme helpottamaan Palvelujen, kuten verkkosivustojen isännöinnin, henkilöllisyyden todentamisen (henkilöllisyyden varmentaminen julkisia tietokantoja vastaan), asiakaspalvelun, työnhakuportaalin, maksualustan, analytiikkapalvelujen ja konsulttien, tarjoamista. Palvelut edistävät liiketoimintamme, mukaan lukien tietokantojemme ja järjestelmiemme, turvallisuutta ja eheyttä sekä liiketoiminnan jatkuvuutta
 • asianmukaisen oikeudellisen perustan, kuten suostumuksen, perusteella mainonta- ja markkinointikumppaneillemme, jotka auttavat meitä lähettämään laitteisiisi kohdennettuja mainoksia tai jotka voivat olla sinuun yhteydessä postitse, sähköpostitse, puhelimitse, tekstiviestillä tai muulla tavalla
 • maksajalle, kuten työnantajalle tai esimiehelle, joka maksaa palvelumme tai tuotteemme
 • seuraajille tai kumppanina toimiville oikeussubjekteille väliaikaisesti tai pysyvästi liiketoimintaamme liittyvän yhteisyrityksen, rahoituksen, myynnin, sulautumisen, uudelleenjärjestelyn, oikeudellisen muodon muuttamisen, purkamisen tai vastaavan tapahtuman takia. Jos kyse on sulautumisesta tai myynnistä, henkilötiedot siirretään pysyvästi seuraajayritykselle
 • viranomaisille lain niin edellyttäessä
 • muille kolmansille osapuolille, jos olet antanut tähän suostumuksen.

Henkilötietojen kansainvälinen siirtäminen

Voimme siirtää henkilötietosi kolmannelle osapuolelle toiseen maahan sen maan ulkopuolella, jossa henkilötiedot alun perin kerättiin, yllä mainittujen tarkoitusten mukaista lisäkäsittelyä varten. Henkilötietoja voidaan siirtää erityisesti yritysryhmämme sisällä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Tällaisessa tilanteessa varmistamme tietojen riittävän suojaamisen käyttämällä asianmukaisia siirtomekanismeja (kuten mallisopimuslausekkeet).

Jos siirrämme henkilötietoja ulkomailla sijaitseville yksityisille organisaatioille, kuten toimittajillemme tai palveluntarjoajillemme, varmistamme sovellettavan lain edellyttämällä tavalla, että käyttäjän yksityisyysoikeudet suojataan riittävästi asianmukaisilla teknisillä, organisatorisilla, sopimuksellisilla tai muilla lainmukaisilla keinoilla (kuten mallisopimuslausekkeet). Näissä tilanteissa voit pyytää meiltä kopiota tällaisista varokeinoista.

Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietoja yllä mainittujen tarkoitusten edellyttämän ajan tai pidempään lain niin vaatiessa. Saat lisätietoja sovellettavista säilytysajoista ottamalla meihin yhteyttä.

Voimme säilyttää henkilötietojasi nimettömässä muodossa tilastollisiin tarkoituksiin ilman aikarajaa siinä määrin, jossa meillä on perusteltu ja lainmukainen syy tietojen säilyttämiseen.

Henkilötietojen tietoturva

Pyrimme estämään henkilötietojesi valtuuttamattoman käytön käyttämällä asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimenpiteitä. Osa näistä toimenpiteistä sisältää salausohjelmiston, palomuurien ja Secure Socket Layers (SSL) -protokollien käyttöä. Verkkotilisi käytön yhteydessä käytetään kaksivaiheista todentamisprosessia.

Käyttäjän on kuitenkin oltava tietoinen siitä, että tietojen siirtäminen internetin kautta ei koskaan ole täysin turvallista. Vaikka voimme tehdä parhaamme pitääksemme omat järjestelmämme turvallisina, emme voi hallita koko internetiä emmekä siten taata tietojesi turvallisuutta siirrettäessä tietoja verkkosivustoltamme ja verkkosivustollemme.

Jos olet luonut tai vastaanottanut salasanan tai tarkistuslinkin, jolla pääset verkkosivustomme tai sisältömme tiettyihin osiin, olet vastuussa tällaisten tietojen pitämisestä luottamuksellisena. Pyydämme, että et jaa tällaisia tietoja kenellekään.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä voi olla monia henkilötietoihinsa liittyviä oikeuksia. Lisätietoja tietojen suojaamiseen liittyvistä oikeuksistasi saat ICO-verkkosivustolta.

 • Oikeus tiedonkäyttöpyynnön (SAR) tekemiseen. Rekisteröidyt voivat pyytää kirjallisesti kopioita henkilötiedoistaan. Tällaisissa pyynnöissä on kuitenkin huomioitava tietyt rajoitukset ja poikkeukset sekä muiden yksilöiden oikeudet. Jokaisessa pyynnössä on ilmoitettava selkeästi, että kyseessä on tiedonkäyttöpyyntö. Lisäksi pyynnön yhteydessä voidaan edellyttää henkilöllisyystodistusta ja lainmukaista maksua, jos sovellettavissa.
 • Oikeus tietojen korjaamiseen. Rekisteröidyt voivat pyytää meitä korjaamaan mahdolliset virheelliset tai epätäydelliset henkilötiedot.
 • Oikeus suostumuksen perumiseen. Rekisteröidyt voivat koska tahansa perua suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn, jota suoritamme heidän aikaisemman suostumuksensa perusteella. Tällainen peruminen ei vaikuta aikaisemman suostumuksen perusteella suoritettavan käsittelyn laillisuuteen.
 • Oikeus vastustaa käsittelyä, mukaan lukien automaattista käsittelyä ja profilointia. Saatamme suorittaa profilointia liiketoiminnan hallinnointitarkoituksissa, kuten käyttäjien verkkosivustollamme vierailuun liittyvien trendien tarkkaileminen ja kohdennettujen mainosten tarjoaminen käyttäjän laitteisiin. Noudatamme hyväksyttäviä vastustuspyyntöjä, ellei jokin lainmukainen syy edellytä jatkamaan tietojenkäsittelyä tai ellei meillä ole muuta lainmukaista syytä kieltäytyä tällaisesta pyynnöstä. Mainonnan suhteen noudatamme jokaista hyväksyttävää kieltoa tai vastaavaa pyyntöä.
 • Oikeus tietojen poistamiseen. Rekisteröidyt voivat pyytää meitä poistamaan heidän henkilötietonsa. Noudatamme pyyntöä, ellei jokin lainmukainen syy estä meitä poistamasta tietoja. Henkilötietojen säilyttämiseen saattaa esimerkiksi olla jokin oikeutettu peruste, kuten liiketoimintaa koskevien asiakirjojen säilyttämisvelvoitteet, joita meidän on lain mukaan noudatettava.
 • Rajoitamme rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietojen käsittelyä erilaisissa tilanteissa, ellei ole olemassa laillista syytä olla rajoittamatta tietojenkäsittelyä, kuten oikeudellinen velvoite jatkaa henkilötietojen käsittelyä tietyllä tavalla.
 • Oikeus tietojen siirrettävyyteen. Joissain tilanteissa rekisteröidyt voivat pyytää rekisterinpitäjää toimittamaan kopion henkilötiedoistaan jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja konelukuisessa muodossa ja siirtää henkilötiedot toiselle samanlaisia tai vastaavia palveluja tarjoavalle rekisterinpitäjälle. Emme katso tämän oikeuden koskevan Palvelujamme. Noudatamme kuitenkin tällaista siirtopyyntöä siinä määrin, jossa oikeus koskee Palvelujamme. Huomaa, että tietojen siirtäminen toiselle palveluntarjoajalle ei tarkoita rekisteröidyn henkilötietojen poistamista, vaan niitä voidaan edelleen säilyttää perusteltuihin ja lainmukaisiin tarkoituksiin.
 • Oikeus valituksen tekemiseen valvontaviranomaisille. Suosittelemme, että rekisteröidyt ottavat yhteyttä meihin, jos heillä on henkilötietojen käsittelytapaamme koskevia kysymyksiä tai valituksia. Jokaisella rekisteröidyllä on kuitenkin oikeus ottaa suoraan yhteyttä asianmukaiseen valvontaviranomaiseen. Luettelo valvontaviranomaisista on saatavana tästä.

Kolmannen osapuolen sivustot

Palveluihimme tai Palveluistamme linkitetyillä kolmannen osapuolen palveluilla ja tarjouksilla (kuten YouTube ja Facebook) on omat yksityisyyskäytäntönsä, joita voidaan tarkastella napsauttamalla kyseisen verkkosivuston vastaavaa linkkiä. Emme voi hallita osallistuvien kauppiaiden ja muiden kolmansien osapuolten käytäntöjä, joten emme ole vastuussa tällaisten sivustojen yksityisyyskäytännöistä tai sisällöstä. Suosittelemme, että tutustut heidän käytäntöihinsä, ennen kuin annat heille henkilötietojasi tai solmit heidän kanssaan sopimuksia.

 

Proto Labs, Inc. -yhtiön (”Protolabs”) ”Cool Idea! Award Program” -palkinto-ohjelma (”Ohjelma”) ja siihen osallistuminen on kaikilta osiltaan näiden Ehtojen (”Ehdot”) alainen. Ohjelmaan osallistumalla jokainen hakija sitoutuu täysin ja ehdoitta näihin Ehtoihin sekä Protolabs -yhtiön ja sen Ohjelman henkilökunnan päätöksiin ja hyväksyy ne, (mukaan lukien rajoituksetta päätökset hakijoiden, hakemusten ja lähetysten kelpoisuudesta, Ohjelman palkinnon valinnasta ja muiden kannusteiden saajista sekä kunniamaininnan saavien hakijoiden valinnasta sekä Ohjelman palkintojen myöntämisestä), jotka ovat kaikin tavoin lopullisia ja sitovia.

1. YLEISTÄ

Tämän Ohjelman tarkoitus on antaa alkutukea tuotesuunnittelijoille, joilla on hyviä ideoita. Ohjelman aikana Protolabs arvioi osallistujat ja heidän lähettämänsä osien suunnitelmaideat sekä myöntää Ohjelman palkintoja hakijoille, joilla on hyvä osien suunnitelmaidea. Ohjelman palkinto on Protolabsin määrittämä dollarisumma, jota voi käyttää Protolabsin palveluihin prototyyppien ja/tai osien valmistamisessa hakijan ideasta. Lisäksi Protolabs saattaa ohjelman aikana aika ajoin antaa Kunniamaininnan joillekin niistä hakijoista, jotka eivät saa Ohjelman palkintoa. Osana Kunniamainintaa osallistujalla on oikeus saada Protolabs -yhtiöltä jäljempänä määritetty alennus, jota voi käyttää Protolabsin palveluihin prototyyppien ja/tai osien valmistamisessa hakijalle. Ohjelman vuoden 2016 jakso on päättynyt ja Ohjelman vuoden 2017 jakso alkaa 1.1.2017. Edellä mainittu on vain yleiskuvaus Ohjelmasta, ja Ohjelma on jäljempänä esitettyjen kokonaisehtojen alainen.

2. KELPOISUUS

Jos hakija on henkilö, hänen on oltava jonkin Yhdysvaltain viidenkymmenen (50) osavaltion tai District of Columbian pysyvä laillinen asukas ja hänen on oltava vähintään kaksikymmentäyksi (21) -vuotias. Jos hakija ei ole henkilö, hakijan on oltava oikeushenkilö (esimerkiksi osakeyhtiö, yritys, jne.), joka on järjestäytynyt jonkin Yhdysvaltain viidenkymmenen (50) osavaltion tai District of Columbian lakien alaisuudessa, ja hakijana rekisteröityvän henkilön on oltava jonkin Yhdysvaltain viidenkymmenen (50) osavaltion tai District of Columbian pysyvä laillinen asukas ja hänen on oltava vähintään kaksikymmentäyksi (21) -vuotias ja valtuutettu rekisteröimään yhteisö Ohjelmaan. Tämä Ohjelma ei ole voimassa Yhdysvaltain viidenkymmenen (50) osavaltion tai District of Columbian ulkopuolella sekä paikoissa, joissa se on kielletty tai joissa laki rajoittaa sitä. Ohjelmaan eivät ole oikeutettuja hakemaan tai osallistumaan Protolabsin työntekijät, virkailijat ja johtajat Protolabsin emoyhtiöt, tytäryhtiöt, divisioonat, osakkuusyhtiöt, mainostoimistot, PR-toimistot, promootiotoimistot ja ulkopuoliset tuomarit, sekä kunkin tällaisen työntekijän, virkailijan, johtajan ja ulkopuolisen tuomarin lähisukulaiset (joita ovat vanhemmat, puolisot, lapset, sisarukset, isovanhemmat ja heidän puolisonsa) tai samassa taloudessa asuvat henkilöt (olivatpa he sukulaisia tai eivät). Ulkopuolinen tuomari ei arvioi sellaisen henkilön lähettämää ideaa, joka on töissä samassa organisaatiossa kuin tuomari. Jos Protolabs ei voi myöntää Ohjelman palkintoa yksittäiselle hakijalle mistä tahansa syystä (mukaan lukien rajoituksetta tilanteet, joissa hakijan työnantajan yrityskäytännöt tai muut käytännöt estävät häntä vastaanottamasta palkintoa), Protolabs voi yksinomaisen harkintansa mukaan hylätä hakijan. Ohjelma ja kaikki siihen liittyvät verkkosivustojen sivut ja mainokset on tarkoitettu katseltaviksi vain Yhdysvalloissa ja District of Columbiassa, ja hakijoiden on oltava Yhdysvalloissa tai District of Columbiassa, kun he rekisteröityvät, hakevat ja osallistuvat ohjelmaan. Ohjelma ei ole voimassa Yhdysvaltain viidenkymmenen (50) osavaltion tai District of Columbian ulkopuolella sekä paikoissa, joissa se on kielletty tai joissa laki rajoittaa sitä.

3. OHJELMAN HAKUAIKA

Ohjelmassa on neljä hakuaikaa kalenterivuoden aikana. Kukin ohjelman hakuaika alkaa kalenterivuoden aikana kolmen kuukauden välein kello 12.01 Yhdysvaltain Central Time -aikaa (”CT”) ensimmäisenä päivänä tammikuuta, huhtikuuta, heinäkuuta ja lokakuuta (joista kukin on ”Ohjelmakausi”). Katso Ohjelman sivustolta kunkin Ohjelmakauden viralliset alkamis- ja päättymisajat. Ohjelmakautena lähetetyt hakemukset Ohjelmaan otetaan huomioon Ohjelman palkinnossa vain kyseisenä Ohjelmakautena (joka on tuomarointikauden alainen). Protolabs -yhtiöllä ei ole velvollisuutta ottaa tiettynä Ohjelmakautena lähetettyä hakemusta huomioon minään seuraavana Ohjelmakautena. Vastuu sen määrittämisestä, onko osallistuminen lähetetty onnistuneesti jonakin tiettynä Ohjelmakautena, on yksinomaan Protolabs -yhtiöllä.

4. HAKEMINEN
 1. Mene Ohjelmakauden aikana osoitteeseen protolabs.com/cool-idea (”Ohjelman sivusto”) ja siirry siellä Ohjelman hakemusosioon. Noudata ruutuun tulevia kehotteita ja ohjeita, kun täytät ja lähetät Ohjelman rekisteröintilomakkeen, hakemustiedot ja lataat Ohjelman suunnitelmaideasi (määritelty ja kuvattu jäljempänä Osassa 4(b)) sivustoon. Ohjelmassa huomioon otetuksi tuleminen edellyttää, että kelvollinen hakija on lähettänyt kaikki vaadittavat Ohjelman rekisteröinti- ja hakemustiedot, ja että lähetetty Ohjelman suunnitelmaidea täyttää näiden Ehtojen vaatimukset ja mahdolliset Ohjelman sivustossa olevat lisäehdot (mukaan lukien rajoituksetta lähetysmuotoa koskevat vaatimukset). Kun olet lähettämässä Ohjelman materiaaleja, tutustu Ohjelman sivustossa julkaistuihin Ehtoihin, jotta näet niistä uusimman senhetkisen version (johon saattaa sisältyä päivityksiä tai muutoksia, jotka on tehty näihin Ehtoihin niiden ensimmäisen tai sitä seuraavien versioiden julkaisun jälkeen). Protolabsin on vastaanotettava hakijan rekisteröityminen Ohjelmaan, hakemus ja Ohjelman suunnitelmaidea Ohjelmakauden aikana. Massalähetysten tai komentosarjalla, makrolla tai automaattisilla laitteilla tehtyjen lähetysten lähettäminen on kiellettyä ja johtaa hylkäämiseen. RAJOITUS: Yksittäinen hakija saa lähettää enintään neljä (4) hakemusta ja niihin liittyvää Ohjelman suunnitelmaideaa kalenterivuodessa, kuitenkin sillä ehdolla, että hakijan on lähetettävä jokainen hakemus ja siihen liittyvä Ohjelman suunnitelmaidea erikseen, ja jokaisen Ohjelman suunnitelmaidean on oltava merkittävästi erilainen (merkittävän erilaisuuden määrittää Protolabs yksinomaisen harkintansa mukaan). Rekisteröitymällä Ohjelmaan hakija sitoutuu Protolabsin verkkosivuston Käyttöehtoihin ja Tietosuojakäytäntöön. Hakijan internet-palveluntarjoajan normaalit internet-käyttömaksut ovat voimassa.
 2. ”Ohjelman suunnitelmaidean” lähetyksen on täytettävä seuraavat vaatimukset:
 3. Sen on oltava suunnitelma, joka voidaan valmistaa materiaalia lisäävällä valmistuksella, CNC-koneistamalla tai ruiskuvalamalla, ja sen on oltava Protolabsin valmistettavissa;
 4. Suunnitelman muodon on oltava 3D CAD -malli, ja sen on täytettävä Ohjelman Sivustolla ilmaistut latausvaatimukset.

III. Kaikkien tekstiä olevien suunnitelmaa koskevien määritysten on oltava englanniksi;

 1. Suunnitelman on oltava täysin hakijan oma luomus (oma luomus on yksinomaan hakijan oman mielen tuotos, EIKÄ kopio tai imitaatio; kolmannen osapuolen aiemmin luodun työn muokkaamista, parantamista tai muuttamista ei pidetä hakijan alkuperäisenä luomuksena);
 2. Suunnitelma EI SAA loukata, väärinkäyttää tai rikkoa mitään kolmannen osapuolen oikeutta, mukaan lukien rajoituksetta patentti, liikesalaisuus, tekijänoikeus, tavaramerkki tai muu tekijän- ja teollisuusoikeus, EIKÄ se saa sisältää mitään sellaista, johon tarvitaan kolmannen osapuolen suostumus hakijan Ohjelman suunnitelmaideaa varten sen nojalla mitä Ohjelmaan liittyviä oikeuksia hakija on antanut (mukaan lukien rajoituksetta jäljempänä Osassa 5(b) olevat seikat);
 3. Suunnitelma ei saa olla minkään todellisen tai uhatun käräjöinnin tai vaateen aiheena;

VII. Suunnitelma EI SAA olla aiemmin julkaistu tai voittanut mitään muuta palkintoa;

VIII. Osa EI SAA olla kansainvälistä asekauppaa koskevan asetuksen (International Traffic in Arms Regulation, ITAR) tai muun vientirajoituksen alainen eikä se saa olla valtiollisen sopimuksen tai apurahan alainen; ja

 1. Suunnitelma ei saa olla rivo, loukkaava tai sopimaton. Harkintavalta siitä, onko kaikki vaatimukset täytetty, on Protolabs -yhtiön yksinomaisessa harkintavallassa.
 2. Kukin hakija esittää ja takaa, että hakijan Ohjelmaan lähettämä Ohjelman suunnitelmaidea täyttää edellä Osassa 4(b) kuvatut lähetysvaatimukset. Mikäli hakijan antaman takuun, esityksen tai sopimuksen rikkomuksen tai väitetyn rikkomuksen vuoksi taikka hakijan osallistumisesta Ohjelmaan aiheutuu suoraan tai epäsuorasti vaade, vaatimus, kanne, tuomio, menetys, minkäänlainen kulu tai kustannus (mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot), hakija suostuu täten turvaamaan tappioilta ja suojaamaan Protolabs -yhtiön ja sen emoyhtiöt, tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt sekä kaikkien näiden virkailijat, johtajat, työntekijät, asiamiehet, edustajat, oikeudelliset seuraajat ja haltijat.
 3. Mikäli jotakin vaadittua tietoa, materiaalia ja lähetystä ei lähetetä näissä Ehdoissa vaaditulla tavalla, seurauksena saattaa olla hylätyksi tuleminen. Lähetystodistusta ei katsota todisteeksi siitä, että Protolabs on vastaanottanut lähetetyt asiat. Protolabs tarkistaa kaikki hakijat, rekisteröitymiset, Ohjelman suunnitelmaideat ja muut tämän Ohjelman alaiset lähetykset. Jokainen hakija suostuu tekemään yhteistyötä Protolabsin ja sen edustajien kanssa missä tahansa ja kaikissa tarkistustoimissa. Protolabs saattaa hylätä hakijan, rekisteröitymisen, Ohjelman suunnitelmaidean tai muun tähän Ohjelmaan liittyvän lähetyksen, joka ei Protolabsin yksinomaisen tulkinnan mukaan noudata jotakin näiden Ehtojen määräystä.
5. VALINTA; ILMOITUS; PALKINNON VASTAANOTTAJAN VELVOLLISUUDET
 1. Protolabsin yksinomaisen harkinnan mukaan hienon Ohjelman suunnitelmaidean lähettänyt kelvollinen hakija, on mahdollinen Ohjelman palkinnon vastaanottaja. Ohjelman palkinnon vastaanottajan valintaehdot ja Ohjelman palkinnon vastaanottajat määrittää Protolabs ja ulkopuoliset tuomarit yksinomaisen harkintansa mukaisesti. Päättäessään Ohjelman palkinnon vastaanottajasta Protolabs ja ulkopuoliset tuomarit ottavat huomioon myös Ohjelman palkinnon suhteellisen vaikutuksen hakijan koko projektiin. Ohjelman palkinnon saajat ovat ne, jotka Protolabs ja ulkopuoliset tuomarit päättävät aika ajoin. Ohjelman hakemuksia tutkiessaan Protolabs -yhtiöllä ja ulkopuolisilla tuomareilla on myös mahdollisuus kysyä hakijoilta kysymyksiä. Hakijat ovat vastuussa kaikista Ohjelmaan liittyvistä kustannuksistaan ja kuluistaan, mukaan lukien rajoituksetta hakijan oman Ohjelman suunnitelmaidean suunnittelu ja lähettäminen. Mahdollisen Ohjelman palkinnon saajan on noudatettava näiden Ehtojen kaikkia ehtoja ja Ohjelman palkinnon vastaanottamisen ehtona on kaikkien vaatimusten täyttäminen.
 2. Mahdolliselle Ohjelman palkinnon vastaanottajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti tai puhelimitse, kirjeitse (postin tai yön yli kuljetuksen avulla) ja/tai sähköpostitse. Ohjelman palkinnon lunastaminen edellyttää, että mahdollinen palkinnon saaja toteuttaa ja palauttaa Protolabs -yhtiölle notarisoidun valaehtoisen vakuutuksen kelpoisuudesta, vahingonkorvausvastuusta vapauttamisesta ja suostumuksesta julkisuuteen tuomiseen (”Vakuutus/vapautus”) Protolabs -yhtiön toimittamalla lomakkeella tai lomakkeilla. Jos hakija ei ole luonnollinen henkilö, Vakuutuksen/vapautuksen toteuttajana on oltava hakijan valtuutettu edustaja. VAKUUTUS/VAPAUTUS SISÄLTÄÄ HAKIJAN ANTAMAN LISENSSIN PROTOLABSILLE JA SEN OSOITTAMILLE TAHOLLE KÄYTTÄÄ HAKIJAN TEKEMÄÄ OHJELMAN SUUNNITELMAIDEAA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA ITSE SUUNNITELMA JA PROTOLABSIN KIRJAAMA SUUNNITELMAN VALMISTUSPROSESSI) PROTOLABSIN MYYNNINEDISTÄMIS- JA/TAI TIEDOTUSTARKOITUKSIIN MILLÄ TAHANSA TAVALLA TAI MISSÄ TAHANSA MEDIASSA (OLIPA SE OLEMASSA NYT TAI TULEVAISUUDESSA), KAIKKI ILMAN LISÄMAKSUA, ILMOITUSTA, HUOMIOONOTTOA, SYYKSILUKEMISTA TAI SUOSTUMUSTA; TÄMÄ LISENSSI MÄÄRITELLÄÄN TARKEMMIN VAKUUTUKSESSA/VAPAUTUKSESSA. Vakuutus/vapautus on palautettava Protolabs -yhtiöön Vakuutuksessa/vapautuksessa olevaan päivämäärään ja/tai kellonaikaan mennessä. Jos mahdolliseen palkinnon vastaanottajaan ei saada yhteyttä kymmenen (10) päivän kuluessa ensimmäisestä yhteydenottoyrityksestä alkaen, tai jos mahdollinen vastaanottaja ei palauta Vakuutusta/vapautusta määräajassa, tai jos mahdollinen vastaanottaja tai mahdollisen vastaanottajan suunnitelma tai muut lähetykset havaitaan kelpaamattomiksi, tai jos mahdollinen vastaanottaja ei noudata Ehtoja, mahdollinen vastaanottaja saatetaan hylätä. Protolabs ei ole vastuussa siitä, että mahdollinen vastaanottaja ei saa vastaanotettua Protolabs -yhtiön ilmoitusta tai vaadittuja asiakirjoja, olipa syy mikä tahansa, eikä siitä, että mahdollinen vastaanottaja ei kykene palauttamaan vaadittuja asiakirjoja, olipa syy mikä tahansa.
 6. OHJELMAN PALKINNOT
 1. Näiden Ehtojen mukaisesti palkintojen yhdistetty kokonaissumma on enintään 250 000 Yhdysvaltain dollaria vuoden 2017 jaksolla. Palkinnon saajien lukumäärän ja kunkin palkinnon summan tässä Ohjelmassa päättää Protolabs yksinomaisen harkintansa mukaan. Jos hyväksyttävän Ohjelman suunnitelmaidean esittäneitä osallistujia ei tässä Ohjelmassa ole tai heitä on vain vähän, Protolabs voi yksinomaisen harkintansa mukaan päättää olla myöntämättä Ohjelmassa palkintoja tai rajoittaa niiden lukumäärää. Protolabs -yhtiön päätös tämän Ohjelman palkintojen saajasta tai saajista on hakijoiden kannalta lopullinen ja sitova, eikä päätöstä voi tarkastella uudelleen tai haastaa. Protolabs -yhtiön ei tarvitse perustella päätöstään millään tavalla.
 2. Ohjelman palkinto koostuu Protolabs -yhtiön määrittämästä dollarisummasta ja rajoittuu siihen. Vastaanottaja voi käyttää ohjelman palkintoa vain Protolabs -yhtiön 3D-tulostus-, koneistus- ja/tai ruiskuvalupalveluihin, kun Protolabs -yhtiöllä valmistutetaan prototyyppejä ja/tai osia, jotka käyttävät palkinnon saajan Ohjelman suunnitelmaideaa (käyttö voi esimerkiksi olla prototyypin tekeminen tai osien valmistaminen pienenä tuotantosarjana), ja tähän liittyviin lähetys- ja käsittelykuluihin. Kun palkinnon vastaanottaja käyttää palkintoa valmistuttaakseen Protolabs -yhtiöllä prototyyppejä ja/tai osia, on näiden prototyyppien ja/tai osien oltava vastaanottajan omaa käyttöä varten, eikä vastaanottaja tai tämän ohjeistama taho saa myydä niitä eteenpäin. Vastaanottajan on käytettävä Ohjelman palkinto kokonaisuudessaan yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa siitä, kun Protolabs on tiedottanut palkinnosta vastaanottajalle. Palkinto katsotaan ”käytetyksi”, kun palkinnon vastaanottaja lähettää Protolabs -yhtiölle tilauksen, jossa käytetään Ohjelman yhteydessä lähetettyä Ohjelman suunnitelmaideaa. Palkinnon käyttämättömät komponentit katsotaan menetetyksi, eikä niillä ole lunastettavissa olevaa käteisarvoa. Kaikki palkinnon käytöt ovat Protolabs -yhtiön sillä hetkellä voimassa olevien vakiomuotoisten Myyntiehtojen alaisia, jotka on ladattu osoitteeseen protolabs.com/quote-terms-and-conditions.
 3. Ohjelman palkinnot myönnetään ”SELLAISENAAN” ilman mitään Protolabs -yhtiön antamaa takuuta tai esitystä, suoraa tai epäsuoraa, tosiasiallista tai oikeudellista, ja ilman mitään sellaista takuuta tai esitystä, suoraa tai epäsuoraa, tosiasiallista tai oikeudellista, jonka nojalla Protolabs -yhtiö olisi vahingonkorvausvastuussa muutoin kuin asiakkailleen antamansa vakiomuotoisen nimenomaisen takuun osalta, joka koskee Protolabs -yhtiön valmistamia osia, mukaan lukien rajoituksetta KAIKKI EPÄSUORAT TAKUUT KAUPATTAVUUDESTA, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. Palkintoja ei voi siirtää eikä osoittaa toisille tahoille, eikä niistä voi neuvotella, eikä niitä voi lunastaa käteisenä tai luottona. Palkinnot on hyväksyttävä siinä muodossa kuin ne on annettu. Palkintoja ei voi korvata toisenlaisella palkinnolla, paitsi Protolabs -yhtiön toimesta, joka pidättää itsellään oikeuden (mutta ilman mitään velvollisuutta) korvata palkinto (tai se osa) toisella samanarvoisella tai suurempiarvoisella palkinnolla, mikäli jokin sovellettava palkinto (tai sen osa) ei Protolabs -yhtiön yksinomaisen harkinnan mukaan ole jostakin syystä käytettävissä. Kukin vastaanottaja on yksinomaan ja täysin vastuussa kaikista palkintoon ja sen lunastamiseen, vastaanottamiseen ja käyttöön liittyvistä kustannuksista, maksuista, veroista, vastikkeista ja kuluista, mukaan lukien rajoituksetta kaikki liittovaltiolliset, osavaltiolliset ja paikalliset verot palkinnosta. Ohjelman palkinnon vastaanottajalle lähetetään tarvittaessa palkinnon summaa vastaava IRS Form 1099 -lomake. Palkinnon vastaanottajat luopuvat oikeudestaan puolustaa mitään palkinnon vastaanottamisesta syntyneitä kuluja, mukaan lukien palkinnon vahvistuksesta, lunastamisesta tai matkasta palkinnon lunastamiseen syntyneet kulut. Edellä mainittujen ehtojen tai minkä tahansa muun tämän Ohjelman ehdon noudattamatta jättäminen saattaa johtaa hylkäämiseen ja palkinnon menettämiseen. Menetetystä palkinnosta ei anneta korvausta.
7. OHJELMAN KUNNIAMAININNAT
 1. Protolabs saattaa ohjelman aikana aika ajoin antaa tunnustuksena Kunniamaininnan joillekin niistä hakijoista, jotka eivät saa Ohjelman palkintoa. Protolabs ja ulkopuoliset tuomarit määrittävät yksinomaisen harkintansa mukaisesti Ohjelman Kunniamaininnan valintaehdot ja ne hakijat, joille Kunniamaininta myönnetään. Kunniamaininnan saajaksi valittu hakija myöntää Protolabs -yhtiölle oikeuden käyttää hakijan nimeä, elämäkertaa, näköisyyttä, kotikaupunkia ja osavaltiota Protolabs -yhtiön sivustoilla (mukaan lukien Ohjelman sivusto) myynninedustamistarkoituksiin, maailmanlaajuisesti, ikuisesti ja ilman ilmoitusta, maksua, syyksilukemista, harkintaa tai suostumusta; kuitenkin edellyttäen, että Protolabs ja hakija tunnustavat, että oikeus käyttää tai näyttää hakijan luoma Ohjelman suunnitelmaidea on nimenomaisesti jätetty pois tällaisesta myönnetystä oikeudesta näihin tarkoituksiin. Mahdolliselle Kunniamaininnan saavalle hakijalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti tai puhelimitse, kirjeitse (postin tai yön yli kuljetuksen avulla) ja/tai sähköpostitse.
 2. Kunniamaininnan saava hakija on oikeutettu saamaan kerta-alennuksen, jota voidaan käyttää yksittäisellä tilauksella tilattaviin Protolabs -yhtiön palveluihin, joilla valmistetaan prototyyppejä ja/tai osia hakijan luomaa Ohjelman suunnitelmaideaa varten. Alennus on kaksikymmentäviisi prosenttia (25 %) tilauksen summasta, joka ei ylitä 40 000 dollaria, ja alennuksen enimmäismäärä voi olla korkeintaan 10 000 dollaria (esimerkiksi jos tilauksen summa on 45 000 dollaria, alennuksen enimmäismäärä on 10 000 dollaria (25 % * 40 000). Ollakseen oikeutettu alennukseen tilaus on tehtävä kuuden (6) kuukauden päästä siitä, kun Protolabs on ilmoittanut hakijalle tälle myönnetystä Kunniamaininnasta, ja tilaus on Protolabs yhtiön sillä hetkellä voimassa olevien Myyntiehtojen alainen. Alennus on Osassa 7 määritettyjen, Ohjelman palkintoa koskevien rajoitteiden, rajausten ja ehtojen alainen (mukaan lukien rajoituksetta käyttö vain tarkoituksiin, joissa käytetään hakijan luomaa Ohjelman suunnitelmaideaa; ei prototyyppien tai osien jälleenmyyntiä; takuun rajoitus; alennus ei ole siirrettävissä eikä neuvoteltavissa eikä sitä voi lunastaa käteisenä tai luottona; alennus on hyväksyttävä sellaisena kuin se on myönnetty, jne.). Vastaanottaja on kokonaan vastuussa kaikista sovellettavista liittovaltiollisista, osavaltiollisista ja paikallisista veroista ja vastikkeista. Alennuksen hyväksyminen ja käyttäminen tapahtuu kaikkien sovellettavien liittovaltiollisten, osavaltiollisten ja paikallisten lakien, sääntöjen ja säädösten mukaisesti.
8. YLEISET EHDOT

Protolabs pidättää itsellään oikeuden vaatia koska tahansa hakijaa täyttämään, toteuttamaan ja toimittamaan Protolabs -yhtiölle tarpeen mukaan lisäasiakirjoja Protolabs -yhtiön antamille lomakkeille ja Protolabs -yhtiön pyytämässä ajassa, tai hakija saatetaan hylätä. Protolabs pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai päivittää näitä Ehtoja Ohjelmasta saamiensa kokemusten perusteella ja/tai sen perusteella, miten hakijat suhtautuvat Ohjelmaan. Protolabs pidättää itsellään myös oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaisesti lopettaa, muokata tai pysäyttää Ohjelman, jos Protolabs -yhtiön näkemyksen mukaan Ohjelman jotakin osaa epäillään peukaloidun tai todistetusti on peukaloitu sähköisesti tai ei-sähköisesti, tai jos virukset, ohjelmavirheet, luvaton asioihin puuttuminen, petos, tekniset vaikeudet, ylivoimaiset esteet tai mikä tahansa muu sellainen tekijä, johon Protolabs -yhtiö ei voi kohtuudella vaikuttaa, vaikuttavat Ohjelman hallintaan, turvallisuuteen, tasapuolisuuteen, eheyteen tai asianmukaiseen toteuttamiseen tai vioittavat niitä, jolloin tällaisessa tapauksessa Protolabs pidättää itsellään oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaisesti (mutta ilman mitään velvollisuutta) myöntää palkinnon tai palkintoja vastaanottajalle tai vastaanottajille edellä mainittujen palkinnonvalintaehtojen mukaisesti niiden kelvollisten, ei-epäiltyjen hakemusten joukosta, jotka vastaanotettiin ennen epäillyn ongelman ilmenemishetkeä. Näihin Ehtoihin tehdyt muutokset tai päivitykset tai Ohjelman lopettaminen, muokkaaminen tai keskeyttäminen kerrotaan Ohjelman Sivustossa. Kun olet lähettämässä Ohjelman materiaaleja, tutustu Ohjelman sivustossa julkaistuihin Ehtoihin, jotta näet niistä uusimman senhetkisen version (johon saattaa sisältyä päivityksiä tai muutoksia, jotka on tehty näihin Ehtoihin niiden ensimmäisen tai sitä seuraavien versioiden julkaisun jälkeen). Protolabs pidättää itsellään oikeuden hylätä yksinomaisen harkintansa mukaisesti hakija, jonka havaitaan peukaloivan hakemus- tai lähetysprosessia tai Ohjelman toimintaa tai rikkovan näitä Ehtoja tai käyttäytyvän epäurheilijamaisella tai häiritsevällä tavalla. Yritys tahallaan vahingoittaa sivustoa tai haitata Ohjelman laillista toimintaa on vastoin rikos- ja siviililakia, ja mikäli tällainen yritys tehdään, Protolabs pidättää itsellään oikeuden hakea tällaiselta henkilöltä vahingonkorvauksia ja muita oikeussuojakeinoja suurimmassa lain sallimassa laajuudessa. Mikäli Protolabs ei pane jotakin näiden Ehtojen määräystä toimeen, se ei mitätöi kyseistä määräystä eikä mitään muuta näiden Ehtojen määräystä.

9. VAPAUTUS

Osallistumalla Ohjelmaan jokainen osallistuja ikuisesti ja peruuttamattomasti VAPAUTTAA, VASTUUVAPAUTTAA, TURVAA TAPPIOILTA JA SUOJAA Protolabs -yhtiön ja sen emoyhtiöt, tytäryhtiöt, divisioonat ja osakkuusyhtiöt; kaikki henkilöt ja entiteetit, joiden vastuulla on tarjota, käyttää, toteuttaa, hallinnoida, mainostaa tai promotoida Ohjelmaa tai toimittaa palkinto, sekä kaikkien näiden työntekijät, virkailijat, johtajat, omistajat, edustajat, asiamiehet, perilliset, oikeudelliset seuraajat, haltijat ja vakuuttajat (yhteisnimitys ”Vapautetut tahot”) kaikilta menetyksiltä, vaateilta, vahingoilta, vahingonkorvausvastuilta, kustannuksilta tai kuluilta (yhteisnimitys ”Menetykset”), jotka ovat kokonaan tai osittain, suoraan tai epäsuorasti seurausta hakijan Ohjelmaan lähettämästä hakemuksesta ja/tai Ohjelmaan osallistumisesta ja/tai siitä, että hakija on vastaanottanut tai käyttänyt jonkin Ohjelmassa myönnetyn palkinnon. Edellä esitetty vapautus sisältää rajoituksetta kaikki VAHINGONKORVAUSVASTUUT, RUUMIINVAMMAT, KUOLEMAN, MENETYKSET TAI VAHINGOT, jotka aiheutuvat hakijalle tai kolmannelle osapuolelle kokonaan tai osittain, suoraan tai epäsuorasti palkinnosta tai palkinnon käyttämisestä, myöntämisestä, hyväksymisestä, hallussapidosta, käytöstä tai väärinkäytöstä ja Ohjelmaan hakemisesta ja osallistumisesta. Lisäksi jokainen hakija SITOUTUU OLEMAAN HAASTAMATTA OIKEUTEEN ketään Vapautettua tahoa missään edellä esitettyyn vapautukseen liittyvässä asiassa tai auttamaan mitään kolmatta osapuolta tekemään niin. Tämä on täydellinen VAPAUTUS ja VASTUUVAPAUTUS kunkin hakijan kaikista vaateista ja oikeuksista Vapautettuja tahoja kohtaan, eikä hakija tai hänen puolestaan toimivat tehot tee mitään toimia tällaisiin vaateisiin ja oikeuksiin liittyen; näiden Ehtojen, mukaan lukien tämä Osa 9, ymmärretään sitovan jokaista hakijaa ja/tai hänen seuraajiaan, haltijoitaan, saatavansa siirron vastaanottajia, vakuuttajia, perillisiä, lähiomaisiaan, testamentinsaajiaan, edustajiaan sekä oikeudellisia ja henkilökohtaisia edustajiaan.

10. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS

Protolabs ei ole vastuussa seuraavista: (a) rekisteröitymisen, hakemuksen tai Ohjelman tietojen virheellinen tai epätarkka transkriptio, tai myöhästyneet, kadonneet, varastetut, ymmärtämiskelvottomat, lukukelvottomat, vahingoittuneet, rikotut, muutetut, epätäydelliset tai väärin osoitetut hakemukset tai ei-sallittujen tai laittomien kanavien kautta vastaanotetut hakemukset, jotka kaikki hylätään; (b) minkäänlaiset tekniset viat, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen viat puhelimessa, tietokoneiden verkkojärjestelmissä, tietokonelaitteissa, sivustossa, palveluntarjoajassa, verkossa, laitteistossa tai ohjelmistossa; (c) jonkin verkkosivuston tai palvelun estynyt käyttö tai pääsy sivustoon tai palveluun; (d) luvaton hakemusprosessiin tai Ohjelman osaan puuttuminen; (e) tulostusvirheet, kirjoitusvirheet, sähköiset virheet tai ihmisten tekemät virheet, jotka saattavat ilmetä Ohjelman tarjoamisessa tai hallinnoinnissa tai hakemusten käsittelyssä; tai (f) henkilöihin tai omaisuuteen kohdistuneet loukkaantumiset tai vahingot, hakijan tietokone mukaan lukien, mutta ei siihen rajoittuen, jotka saattavat aiheutua suoraan tai epäsuorasti, kokonaan tai osittain osallistujan osallistumisesta Ohjelmaan tai materiaalin näyttämisestä tai toistamisesta Protolabs -yhtiön sivustossa tai materiaalin lataamisesta kyseiseen sivustoon tai sivustosta, riippumatta siitä, onko materiaalin tehnyt Protolabs tai jokin kolmas osapuoli ja riippumatta siitä, onko materiaali yhdistetty Protolabs -yhtiön sivustoon hypertekstilinkillä.

11. RIIDAT

Hakija suostuu seuraavaan: (a) kaikki riidat, vaateet ja kanteen syyt, jotka ovat seurausta Ohjelmasta tai Ohjelman palkinnoista tai liittyvät siihen/niihin ratkaistaan yksitellen ilman mahdollisuutta turvautua minkäänlaiseen ryhmäkanteeseen, ja yksinomaisesti ja ainoastaan Minneapolisissa, Minnesotan osavaltiossa sijaitsevassa liittovaltion tai osavaltion oikeusistuimessa; hakija suostuu mainittujen oikeusistuimien hakijaa koskevaan yksinomaiseen tuomiovaltaan Minnesotan osavaltiossa kaikissa tällaisissa riitatapauksissa ja luopuu peruuttamattomasti kaikista oikeuksistaan vastustaa tällaista tuomiovaltaa; (b) kaikki vaateet, tuomiot ja päätökset rajoittuvat hakijalle aiheutuneisiin omiin kuluihin, mutta ei missään tapauksessa asianajokuluihin; ja (c) hakijan ei missään tapauksissa sallita saada rangaistuksellisia, välillisiä ja seurauksellisia vahingonkorvauksia eikä mitään muita vahingonkorvauksia, paitsi todelliset hakijalle aiheutuneet omat kulut, eikä hakijalla ole oikeutta moninkertaistaa tai muutoin lisätä vahingonkorvauksia, ja hakija täten luopuu kaikista oikeuksista vaatia tällaisia vahingonkorvauksia. Kaikki ongelmat ja kysymykset, jotka koskevat näiden Ehtojen muotoilua, kelvollisuutta, tulkintaa ja täytäntöönpanoa taikka hakijan tai Protolabs -yhtiön oikeuksia ja velvollisuuksia Ohjelmaan liittyen ovat Minnesotan osavaltion lakien alaisia ja tulkitaan niiden mukaisesti, ja lainvalintasäännöt tai -ehdot (olivatpa ne Minnesotan osavaltion, Yhdysvaltojen tai minkä tahansa muun lainkäyttöalueen lainvalintasääntöjä tai -ehtoja), jotka aiheuttaisivat jonkin muun lainkäyttöalueen kuin Minnesotan osavaltion lakien soveltamisen, jätetään huomiotta.

12. OHJELMAN HALLINNOIJA

Ohjelman tarjoaa ja sitä hallinnoi Proto Labs, Inc., 5540 Pioneer Creek Drive, Maple Plain, Minnesota 55359, USA.