Juridiset asiat

Tässä sivustossa olevat tiedot ja materiaalit ovat Yhdysvaltain ja kansainvälisten tekijänoikeuslakien alaisia ja ne ovat Proto Labs, Inc. -yhtiön tekijänoikeuksien alaisia. Näiden tietojen tai materiaalien luvaton käyttö, kopiointi, uudelleenjakelu, monistaminen, julkaiseminen tai muokkaaminen saattaa rikkoa liittovaltiollisia, osavaltiollisia tai kansainvälisiä tavaramerkkilakeja, tapaoikeutta, patenttilakeja ja/tai Yhdysvaltain tekijänoikeuslakeja tai kansainvälisiä tekijänoikeuslakeja ja saattaa johtaa oikeustoimiin rikkojaa vastaan.

Proto Labs®, ProtoQuote®, Protomold®, FirstQuote®, Firstcut® ja Fineline® ovat Proto Labs, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tällä sivustolla olevat Proto Labs -brändi- tai tuotenimet tai -logot, mukaan lukien Real Parts. Really Fast™ ovat Proto Labs, Inc. -yhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Brändi- tai tuotenimen tai -logon puuttuminen tästä luettelosta ei kumoa mitään kyseiseen nimeen tai logoon liittyviä Proto Labs -yhtiön tavaramerkkioikeuksia eikä muita immateriaalioikeuksia.

Tämän sivuston sisältöä ei saa tulkita epäsuoraksi lisenssiksi tai oikeudeksi käyttää mitään sivustolla näkyvää Tavaramerkkiä ilman Proto Labs, Inc. -yhtiön kirjallista lupaa.

Olet tervetullut käyttämään Proto Labs -sivustoja, mukaan lukien protolabs.fi, protolabs.com, protomold.com, firstcut.com ja muita sivustoja, joissa nämä Käyttöehdot ovat näkyvissä (yhteisnimitys ”Sivusto”). Sivuston operaattorina on Proto Labs, Inc. -yhtiö (”Proto Labs”, ”me”), jonka sijainti on 5540 Pioneer Creek Drive, Maple Plain, Minnesota 55359, USA. 

PALVELUT
Sivustosta saa tietoa palveluistamme ja sivustossa voit lisäksi pyytää tarjousta Proto Quote®- tai First Quote® -verkkotarjoustyökaluilla, tilata tuotteita ja saada muitakin palveluita, joita saatamme tarjota aika ajoin (yhteisnimitys ”Palvelut”). Sivuston ja Palveluiden käyttö tapahtuu seuraavien ehtojen (”Ehdot”) ja kaikkien sovellettavien lakien alaisena.

OMA SUOSTUMUKSESI
Lue nämä Ehdot läpi ennen Sivuston käyttöä. Sivuston käytön ehtona on, että hyväksyt ja sitoudut noudattamaan näitä Ehtoja, Verkon tietosuojakäytäntöä, ProtoQuotea ja Tilausten myyntiehtoja (sovellettavalla tavalla) sekä muita ilmoituksia ja ”napsautettavia” sopimuksia, joita saatamme luoda ja julkaista aika ajoin, jotka kaikki sisällytetään tämän lausekkeen piiriin tällä viittauksella. Vierailemalla Sivustossa tai selaamalla sitä tai käyttämällä Palveluita hyväksyt nämä Käyttöehdot rajoituksetta ja varauksitta. Jos et hyväksy näitä Ehtoja, et saa käyttää Sivustoa etkä Palveluita.

MUOKKAUKSET
Pidätämme itsellämme oikeuden päivittää tai muokata näitä Ehtoja koska tahansa ilman ennakkovaroitusta julkaisemalla näistä Ehdoista päivitetyn version, jonka saa näkyviin Sivuston kunkin sivun alareunassa olevasta ”Käyttöehdot”-linkistä. Jos jatkat Sivuston käyttöä, kun olemme julkaisseet päivitetyt Ehdot, sitoudut päivitettyihin Ehtoihin.

OMISTAJUUS
Sisältö
Ellei toisin ilmaista, Sivusto ja Palvelut sekä niiden design, teksti, sisältö ja muut Sivustoon ja Palveluihin liittyvät asiat (”Sisältö”) ovat sovellettavien tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muiden lakien (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen immateriaaliomaisuuteen liittyvät lait) suojan alaisia, ja kaikki Sisältöön liittyvät oikeudet ovat Proto Labs -yhtiön omaisuutta tai niiden kolmannen osapuolien omaisuutta, jotka ovat antaneet meille luvan käyttää heille kuuluvaa Sisältöä. Ellei näissä Ehdoissa toisin mainita, Sisältöä tai mitään sen osaa ei saa käyttää, kopioida, jäljentää, jakaa, uudelleenjulkaista, ladata, muokata, käänteissuunnitella, näyttää, postittaa tai lähettää missään muodossa millään menetelmällä ilman meiltä saatua etukäteistä kirjallista lupaa. Annamme sinulle luvan käyttää Sivustoa laillisella tavalla mallien lataamiseen sivustoon sekä sivuston osien näyttämiseen, lataamiseen sekä arkistointiin ja tulostukseen väliaikaisesti yksityistä käyttöäsi varten sillä ehdolla, että et muokkaa materiaaleja ja jätät niihin kaikki niissä olevat tekijänoikeuksia ja muita oikeuksia koskevat ilmoitukset.

Tavaramerkit ja palvelumerkit
Ellei toisin mainita, kaikki Sivustolla näkyvät Proto Labs -yhtiön logot, tuotenimet, sivujen ylätunnisteet, mukautetut grafiikat, painikekuvakkeet, tavaramerkit, palvelumerkit ja logot ovat Proto Labs -yhtiön palvelumerkkejä, tavaramerkkejä (rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä ) ja/tai visuaalista ilmettä (”Merkit”). Kaikki muut Sivustolla mainitut, näytetyt, siteeratut tai muuten ilmaistut tavaramerkit, tuotenimet, yritysten nimet, logot, palvelumerkit ja/tai visuaalinen ilme ovat omistajiensa omaisuutta. Et saa näyttää tai käyttää Merkkejä millään tavalla ilman meiltä saatua etukäteistä kirjallista lupaa. Merkkien tai muiden tavaramerkkien, tuotenimien, yritysten nimien, logojen, palvelumerkkien ja/tai visuaalisen ilmeen tai minkään muun tähän sisältyvän materiaalin käyttö tai väärinkäyttö on nimenomaisesti kielletty, paitsi jos se on sallittu tässä. Tuotetut tarjoukset ja tavarat tai palvelut voivat olla seuraavien Yhdysvaltain patenttien alaisia, joko yhden tai usean: 6,701,200; 6,836,699; 7,590,466; 7,496,528; 7,123,986; 7,089,082; 7,630,783; 7,299,101; 7,574,339; 7,836,573; 7,840,443; 7,957,830; 8,140,401; 8,295,971; 8,239,284; 8,745,517.

Omat mallisi
Esität ja takaat, että omistat suunnitelman, piirustuksen, mallin tai prototyypin (”Malli”), jonka lähetät Sivuston kautta Palveluiden saamiseksi, tai että sinulla on oikeus lähettää Malli Sivuston kautta Palveluiden saamiseksi. Annat täten Proto Labs -yhtiölle ei-yksinomaisen, siirrettävän lisenssin kopioida, muokata ja käyttää kutakin Sivuston kautta lähettämääsi mallia pelkästään pyytämisesi Palveluiden tarjoamista varten.

Mikäli muokkaat Malliin liittyviä yhteystietoja, sitoudut lisäksi seuraaviin ehtoihin: a) takaat, että sinulla on oikeus muokata yhteystietoja tai olet valtuuttanut jonkin toisen henkilön muokkaamaan niitä; b) kaikki tällaiset yhteystiedot on annettu oikein; c) olet yksinomaisessa vastuussa yhteystietojen antamisessa mahdollisesti syntyneiden virheiden seurauksista; ja d) olet yksinomaisessa vastuussa siitä, miten tätä sivustoa käyttää henkilö, jolle olet antanut pääsyn kyseisiin Malleihin, mukaan lukien Malleihin tehdyt muutokset.

MAKSAMINEN JA MAKSUT
Sitoudut maksamaan kaikki aiheuttamasi maksut ja veloitukset (mukaan lukien mahdolliset verot), jotka aiheutuvat Sivuston kautta pyytämistäsi palveluista ProtoQuoten ja Tilauksen myyntiehtojen mukaisesti (sovellettavalla tavalla).


HYPERLINKKEIHIN LIITTYVÄ VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Sivustossa saattaa olla linkkejä muihin Proto Labs -yhtiön ylläpitämiin sivustoihin tai asiaan liittymättömien kolmansien osapuolten sivustoihin. Linkki kolmannen osapuolen sivustoon ei tarkoita, että hyväksyisimme mitään vastuuta kyseisestä sivustosta tai kyseisen sivuston kautta saatavilla olevien tuotteiden tai palveluiden käyttämisestä. Emme anna mitään esityksiä emmekä myönnä minkäänlaisia takuita, suoria tai epäsuoria taikka muunlaisia takuita kolmansien osapuolien sivustoista.

VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET
EMME ANNA MITÄÄN TÄHÄN SIVUSTOON TAI SEN SISÄLTÖÖN LIITTYVIÄ ESITYKSIÄ TAI TAKUITA, MUKAAN LUKIEN SIVUSTOSTA VASTAANOTTAMASI TARJOUKSET, TUOTTEET TAI PALVELUT, JOTKA TARJOTAAN ”SELLAISENAAN” JA ”SAATAVILLA OLON” PERUSTEELLA. SANOUDUMME TÄTEN IRTI KAIKISTA TÄMÄN SIVUSTON KÄYTTÖÖN LIITTYVISTÄ TAKUISTA, SUORISTA TAI EPÄSUORISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA EPÄSUORAT TAKUUT OMISTAJUUDESTA, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, KAUPATTAVUUDESTA, LAADUSTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, MUKAAN LUKIEN SIVUSTON KAUTTA TARJOTUT TUOTTEET JA PALVELUT. EMME ESITÄ, ETTÄ TÄMÄ SIVUSTO, SEN PALVELIMET TAI LÄHETTÄMÄMME SÄHKÖPOSTIVIESTIT OVAT ILMAN HAITALLISIA OSIA (MUKAAN LUKIEN VIRUKSET). EMME ANNA MITÄÄN ESITYKSIÄ TAI TAKUITA VIESTILIIKENTEEN, HENKILÖKOHTAISTEN ASETUSTEN TAI MUIDEN TIETOJEN KATOAMISTA, VIRHEELLISTÄ TOIMITUSTA TAI TALLENNUKSEN EPÄONNISTUMISTA VASTAAN, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TARJOUSPYYNNÖN YHTEYDESSÄ LÄHETTÄMÄSI MALLIT.


Tällä Sivustolla olevat tiedot ja kaikki muut materiaalit on annettu vain yleisessä tiedottamistarkoituksessa, eivätkä ne ole ammattilaisen neuvoja. Sinun vastuullasi on arvioida Sivustolla ja sen linkittämillä sivustoilla olevien tietojen tarkkuus ja täydellisyys.

VAHINGONKORVAUSVASTUUN POISSULKEMINEN
Proto Labs JA SEN EMOYHTIÖ, TYTÄRYHTIÖT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT, TOIMITTAJAT, ALINAHKKIJAT, OIKEUDELLISET SEURAAJAT JA HALTIJAT SULKEVAT TÄTEN POIS JA IRTISANOUTUVAT SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN ENIMMÄISLAAJUUDESSA VAHINGONKORVAUSVASTUUSTA KAIKISTA TÄMÄN VERKKOSIVUSTON TAI SEN PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVISTA TAI NIIHIN LIITTYVISTÄ MENETYKSISTÄ TAI KULUISTA, OLIPA NIIDEN LUONNE JA SYNTYTAPA MIKÄ TAHANSA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI SUORAT, EPÄSUORAT, ERITYISET, RANGAISTUKSELLISET TAI VÄLILLISET VAHINGOT, KÄYTÖN MENETYS, TIETOJEN MENETYS, VIRUKSEN AIHEUTTAMAT MENETYKSET, TULOJEN TAI VOITTOJEN MENETYS, OMAISUUDELLE KOITUNEET MENETYKSET TAI VAHINGOT, KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VAATEET TAI MUUT MENETYKSET NIIDEN LUONTEESTA RIIPPUMATTA, VAIKKA KYSEISTEN VAHINKOJEN TAI MENETYSTEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI KERROTTU. SINUN VASTUULLASI ON TEHDÄ TARPEELLISEKSI KATSOMASI VARMUUSKOPIOINTI- JA VIRUSSUOJAUSMENETTELYT. TÄMÄ VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS ON VOIMASSA, PERUSTUIPA VÄITETTY VAHINGONKORVAUSVASTUU SOPIMUKSEEN, LAIMINLYÖNTIIN, OIKEUDENVASTAISEEN MENETTELYYN, ANKARAAN VAHINGONKORVAUSVASTUUSEEN TAI MUUHUN PERUSTEESEEN. JOS JOKIN TÄMÄN VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUKSEN OSA HAVAITAAN JOSTAKIN SYYSTÄ PÄTEMÄTTÖMÄKSI TAI TÄYTÄNTÖÖNPANOKELVOTTOMAKSI, VAHINGONKORVAUSVASTUUMME, JOKA MUUTOIN OLISI RAJOITETTU, KOKONAISMÄÄRÄ (JA KENEN TAHANSA SELLAISEN HENKILÖN TAI YHTEISÖN VAHINGONKORVAUSVASTUU, JOKA MUUTOIN OLISI RAJOITETTU) VAHINGOISTA EI YLITÄ VIITTÄ DOLLARIA (5,00 $).

Jotkin lainkäyttöalueet eivät salli epäsuorien takuiden poissulkemista tai tietynlaisia vahingonkorvausvastuun rajoituksia tai poissulkemisia, joten näissä Ehdoissa määritetyt rajoitukset ja poissulkemiset eivät ehkä koske sinua. 


SINUN VELVOLLISUUTESI
Vahvistat, että olet vähintään 18-vuotias. Sitoudut antamaan tosia, tarkkoja, ajantasaisia ja täydellisiä tietoja itsestäsi.

Sitoudut käyttämään Sivustoa sovellettavan lainsäädännön, sääntöjen, säädösten ja näiden Ehtojen mukaisesti. Sitoudut olemaan lataamatta Sivustoon tai lähettämättä sen kautta mitään tietokoneviruksia, troijalaisia, matoja tai mitään muuta sellaista, joka on suunniteltu häiritsemään tietokoneen normaalia toimintaa tai keskeyttämään sen. 

Sinun tilisi, mukaan lukien käyttäjänimesi ja salasanasi, ovat henkilökohtaisia, eikä kukaan muu saa käyttää niitä. Vastuu käyttäjänimesi ja salasanasi salassapidosta on yksinomaisesti sinun, ja olet myös täysin vastuussa kaikista sinun käyttäjänimesi ja salasanasi alaisuudessa tehdyistä toiminnoista, mukaan lukien tapaukset, joissa joku toinen käyttää käyttäjänimeäsi ja salasanaasi sinun luvallasi tai luvatta. Sinun on ilmoitettava meille välittömästi kaikista tietomurroista, kuten käyttäjänimesi tai salasanasi katoamisesta, varkaudesta, luvattomasta paljastumisesta tai käytöstä (ottamalla meihin yhteys osoitteessa customerservice@protolabs.fi); olet vahingonkorvausvastuussa tilisi luvattomasta käytöstä, kunnes meille on ilmoitettu asiasta edellä kuvatulla tavalla.

Tämän Sivuston tietojen luvaton muokkaaminen, vilpillinen käsittely tai muuttaminen, tai tämän Sivuston saavutettavuuden tai Sivustoon pääsyn haittaaminen on ankarasti kielletty. Proto Labs pidättää itsellään kaikki saatavana olevat oikeudet ja oikeussuojakeinot. Mikäli mitään vaateita, vahingonkorvausvelvollisuuksia, menetyksiä, kuluja tai vaatimuksia, mukaan lukien oikeudelliset kustannukset, aiheutuu meille tai toimihenkilöillemme, johtajillemme, asiamiehillemme tai työntekijöillemme sen seurauksena, että olet rikkonut näitä Ehtoja tai päässyt Sivustolle tai käyttänyt Sivustoa, sitoudut turvaamaan meidät tappioilta sekä vapauttamaan ja suojaamaan meidät tällaisissa asioissa.

MUKAUTUKSET JA LOPETTAMINEN
Pidätämme itsellämme oikeuden tämän Sivuston (tai jokin sen osan) väliaikaiseen tai pysyvään mukauttamiseen, muokkaamiseen, poistamiseen, keskeyttämiseen tai lopettamiseen ilman erillistä ilmoitusta tai erillisellä ilmoituksella. Emme ole vahingonkorvausvastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään tällaisesta Sivuston mukauttamisesta, muokkaamisesta, poistosta, keskeyttämisestä tai lopettamisesta.

YLEISTÄ
Nämä Ehdot yhdessä Verkon tietosuojakäytännön, ProtoQuoten ja Tilausten myyntiehtojen (sovellettavalla tavalla) sekä kaikkien muiden mahdollisesti solmimiesi napsautettavien sopimusten kanssa, jotka on nimenomaisesti sisällytetty tähän, muodostavat sinun ja meidän välisen kokonaisymmärryksen Sivuston käyttöön liittyen. Vaikka emme voisikaan panna täytäntöön jotakin näiden Ehtojen määräystä, sitä ei pidä tulkita kyseisen määräyksen mitätöinniksi tai kyseisen määräyksen täytäntöönpano-oikeuden mitätöinniksi. Mikäli jokin näiden Ehtojen määräys katsotaan pätemättömäksi, tällainen pätemättömyys ei vaikuta jäljellä olevien osien voimassaoloon, ja osapuolet korvaavat pätemättömän määräyksen määräyksellä, jonka tarkoitus ja taloudellinen vaikutus on mahdollisimman paljon pätemättömän määräyksen kaltainen. Nämä Ehdot ovat Yhdysvalloissa sijaitsevan Minnesotan osavaltion lakien alaisia ja niitä tulkitaan näiden lakien mukaan, jättäen lainvalintaperiaatteet huomiotta. Sivusto on tarkoitettu vain Yhdysvalloissa ja Kanadassa olevien henkilöiden käyttöön. Tiettyjen maiden tai lainkäyttöalueiden lainsäädäntö saattaa kieltää tämän sivuston käyttämisen. Sinun vastuullasi on noudattaa sen maan lainsäädäntöä, josta käytät Sivustoa. Suostut täten siihen ja luovut kaikista vastaväitteistä sen suhteen, että kaikki Sivuston käyttöön liittyvät tai käytöstä johtuvat riidat tai vaateet ratkaistaan yksinomaan Minnesotan osavaltion liittovaltiollisten ja osavaltiollisissa oikeusistuimissa. Jos sinulla on jotakin kysyttävää, voit ottaa meihin yhteyden sähköpostitse osoitteessa customerservice@protolabs.fi, puhelimitse numeroon +358 2900 91001, faksitse numeroon +358 2900 91009 tai lähettämällä postia osoitteeseen Aholantie 17,21290 Rusko, Finland. 

Näitä Ehtoja päivitettiin viimeksi 17.3.2014.

Päivitetty: 1.6.2016

Tervetuloa käyttämään Proto Labs -yhtiön Sivustoja. Proto Labs suhtautuu tietosuoja-asioihin vakavasti. Siksi kerromme tässä ilmoituksessa (”Tietosuojakäytäntö”), mitä tietoja keräämme sinulta tai sinusta, ja millä tavalla tietojasi kerätään käytetään, säilytetään, suojataan, luovutetaan ja siirretään. Lähettämällä tietoja meille ja/tai käyttämällä Sivustojamme suostut siihen, että Proto Labs voi käyttää kaikkia lähettämiäsi tietoja jäljempänä kuvatulla tavalla. 


Tämä Tietosuojakäytäntö koskee PL Finland Oy yhtiötä ja kaikkia globaaleja liiketoimintayksiköitä, mukaan lukien Proto Labs, Inc. Yhdysvalloissa, Proto Labs Ltd Isossa Britanniassa, Proto Labs G.K. Japanissa ja Proto Labs GmbH Saksassa ja Proto Labs AB Ruotsissa.

YHTEYSTIEDOT
Jos sinulla on kysyttävää tästä Tietosuojakäytännöstä tai siihen liittyvistä menettelytavoista, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteessa privacy@protolabs.com. Jos haluat ottaa yhteyttä paikallisiin toimistoihin, katso niiden yhteystiedot Sijaintisivustolta.


TÄMÄN TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN SOVELTAMISALA
Tämä Tietosuojakäytäntö koskee henkilötietoja ja muita tietoja, joita Proto Labs tai sen palveluntarjoajat keräävät sinulta tai sinusta, kun vierailet Sivustoissamme, avaat meidän lähettämiämme sähköposteja ja vastaat niihin, pyydät meiltä tietoja tai vierailet osastollamme messuilla tai tapahtumissa. 


MILLAISIA TIETOJA Proto Labs KERÄÄ?


Tiedot, jotka keräämme suoraan sinulta: Saatamme kerätä henkilötietoja sinulta tai sinusta, kun teet jotakin seuraavista toimista:

• Hankit meiltä tarjouksen palveluistamme 
• Rekisteröidyt Sivustollamme tuotteen tai palvelun vastaanottamista varten
• Pyydät tietoja 
• Tilaat markkinointi- tai myynninedistämismateriaaleja
• Vastaat myynninedistämiskampanjoihin
• Osallistut kilpailuun
• Vastaat kyselyyn
• Tutkit työllistymismahdollisuuksia
• Vierailet osastollamme messuilla, tai
• Pyydät meitä toimimaan ohjeittesi mukaan 


Tässä Tietosuojakäytännössä ”henkilötiedoilla” tarkoitetaan tietoja, joilla henkilöllisyytesi voidaan tunnistaa. Tällaisia tietoja ovat nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja salasanat, laskutusosoite, luottokorttitiedot, toimitusosoite ja vastaavat tiedot. Henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista, kun rekisteröidyt tiettyihin Sivustollamme oleviin palveluihin tai toimintoihin, mutta muista, että jos et anna näitä tietoja, et ehkä voi käyttää jotakin tiettyä Sivustolla olevaa toimintoa. 

Tiedot, joita keräämme, kun käytät Sivustoa tai palveluitamme: Proto Labs Sivustot, sähköpostiviestit ja mainonta käyttävät evästeitä ja muita tekniikoita, kuten jäljitteitä, kerätäkseen tietoja sinusta, kuten sen sivuston URL-osoite, jossa vierailit ennen Sivustolla vierailua, käyttämäsi selain, IP-osoitteesi tai avaamasi ja/tai jakamasi sähköposti. Katso lisätietoja Evästekäytännöstämme. 

TAPA, JOLLA KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJASI
Käytämme antamiasi henkilötietoja siihen tarkoitukseen, johon ne annettiin. Käytämme henkilötietojasi esimerkiksi Sivustojen kautta lähettämiesi tilausten täyttämiseen, tieto- tai apupyyntöihisi vastaamiseen tai tilauspalvelun tarjoamiseen sinulle. Saatamme käyttää keräämiämme henkilötietojasi ottaaksemme sinuun yhteyttä pyytämääsi tarjoukseen, tekemääsi tilaukseen tai saamiisi palveluihin liittyen. Jos annat meille sähköpostiosoitteesi jonkin tapahtuman tai myynninedistämiskampajan yhteydessä Sivustollamme, tai jos suostut vastaanottamaan viestejä ProtoLabsilta, saatamme aika ajoin lähettää sinulle tietoja tuotteista ja myynninedistämiskampanjoista, kutsua sinut vastaamaan kyselyihin tai pyytää sinulta palautetta. Saatamme myös aika ajoin lähettää sinulle tietoja kolmansien osapuolten tuotteista tai palveluista, joiden uskomme kiinnostavan sinua. Jos et halua vastaanottaa meiltä myynninedistämismateriaaleja, tee saamassasi sähköpostissa kuvatut peruuttamistoimet tai lähetä meille alla kuvatulla tavalla ilmoitus halustasi lopettaa myynninedistämismateriaalien vastaanottaminen. 

Saatamme käyttää evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla keräämiämme tietoja Sivustojen suorituskyvyn parantamiseen ja personoidumman käyttökokemuksen antamiseen. 

Saatamme myös käyttää sinulta tai sinusta keräämiämme tietoja verkkotilisi luontiin ja hallintaan, täyttääksemme sinun ja meidän välillä solmitun sopimuksen velvoitteet tai pannaksemme täytäntöön tällaiseen sopimukseen liittyvät oikeutemme, tutkiaksemme petosta tai muuta rikollista toimintaa ja/tai mihin tahansa muuhun tarkoitukseen suostumuksellasi. 


Blogit/verkkoviestit Sivustoillamme saattaa olla blogeja ja niiden kautta saattaa päästä verkossa oleviin keskustelualueisiin joihin käyttäjämme voivat kirjoittaa kommentteja ja muita merkintöjä. Kaikista tiedoista, joita julkaiset näillä keskustelualueilla, tulee julkista tietoa ja niitä voidaan käyttää lähettämään sinulle pyytämättä viestejä tai muihin tarkoituksiin. Harkitse tarkkaan, ennen kuin julkaiset henkilötietojasi näillä keskustelualueilla. 

Käyttäjän kirjoittamat suositukset Annamme käyttäjän valita, haluaako tämä julkaista henkilötietojaan suosituksensa yhteydessä. Jos haluat pyytää antamasi suosituksen poistoa, ota meihin yhteyttä osoitteessa marketing@protolabs.com. Joissakin tapauksissa emme ehkä voi poistaa suositustasi, mutta tällöin ilmoitamme sinulle asiasta ja kerromme syyn.

Idean lähettäminen Cool Idea! Award -palkintoa varten. Jos lähetät Cool Idea! Award -hakemuksen, lähettämiseen sovelletaan asiasta julkaistuja sääntöjä. Edellytämme sinulta myös henkilötietojesi antamista soveltuvissa Sivuistoissa. Käytämme lähettämiesi tietojen, mukaan lukien henkilötietosi, isännöintiin kolmannen osapuolen palvelua. Sen jälkeen lähettämäsi ideaan tutustuvat Cool Idea! -tuomarit ja Proto Labs -yhtiön valtuutettu henkilökunta. Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat saavat käyttää tietojasi vain isännöidyn sivuston tukitarkoituksiin. Kaikilta lähettämiisi idean tietoihin pääseviltä tahoilta edellytetään tietojen luottamuksellista säilyttämistä ja tietojen käyttämistä vain siihen tarkoitukseen, johon ne on luovutettu. 

Sosiaalinen media ja jakaminen ystävälle Sivustoissamme saattaa olla sosiaalisen median toiminnallisuuksia, kuten Facebookin ”Tykkää”-painike, tai muita toiminnallisuuksia, kuten ”jaa tämä” -painike. Nämä toiminnot saattavat kerätä IP-osoitteesi tai sivun, jolla olet sivustossamme, ja saattavat asettaa evästeen, jotta toiminto toimisi oikein. Näiden toimintojen käyttäminen on toiminnon tarjoavan yrityksen tietosuojakäytännön alainen.

Jos kerrot tuotteistamme, palveluistamme tai myynninedistämiskampanjoistamme ystävällesi tarjoamallamme ystävällejakamistoiminnolla, pyydämme sinulta ystäväsi henkilötietoja. Kysy ystävältäsi aina lupa hänen henkilötietojensa antamiseen meille. Lähetämme ystävällesi yhden viestin, jossa pyydämme häntä vierailemaan Sivustoissa. Proto Labs ei säilytä näitä tietoja muutoin kuin lain sallimassa laajuudessa.

HENKILÖTIETOJEN JAKAMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE
Proto Labs saattaa jakaa henkilötietojasi osakkuusyhtiöilleen, tytäryhtiöilleen tai myyntitoimistoilleen maailmanlaajuisesti, mukaan lukien EU, USA, Japani ja muut maat. Henkilötietojesi siirto osakkuusyhtiöillemme, tytäryhtiöillemme tai myyntitoimistoillemme tehdään juridisten velvoitteiden tai sääntelyvelvoitteiden täyttämiseksi tai muista laillisista liiketoimintaan liittyvistä syistä. 


Voidaksemme antaa sinulle tietoja tuotteistamme ja palveluistamme saatamme joskus siirtää tai jakaa henkilökohtaisia tietojasi kolmansille osapuolille, jotka toimivat puolestamme tai ovat yhteistyössä kanssamme, jotta tiedot voidaan lisäkäsitellä niissä tarkoituksissa, joita varten ne alun perin kerättiin tai tarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi. Joskus esimerkiksi kolmannella osapuolella saattaa olla pääsy henkilötietoihisi asiakassuhteiden hallinnan tukemiseksi tai työhakemusten, myynninedistämiseen liittyvien sähköpostiviestien tai luottokorttimaksujen käsittelemiseksi meidän puolestamme. Paikallisen lainsäädännön salliessa saatamme jakaa sähköpostiosoitteesi luotettujen kolmansien osapuolten kanssa jakaaksemme sinulle tietoja tuotteista ja palveluita, joiden uskomme kiinnostavan sinua.

Saatamme myös luovuttaa henkilötietosi (i) jos laki velvoittaa Proto Labs -yhtiön tekemään niin, kuten mahdollisten laittomien toimien selvittelyssä tai tutkinnassa, (ii) tapauksissa, joissa Proto Labs -yhtiön omistajuus siirtyy, tai tapahtuu fuusio tai muu vastaava tapahtuma, (iii) tarpeen mukaan toimintojemme tai käyttäjiemme suojaamiseksi tai (iv) Proto Labs -yhtiön kanssa tehdyn sopimuksen ehtojen täytäntöönpanemiseksi.

Tämän Tietosuojakäytännön alaiset henkilötietosi saatetaan siirtää Yhdysvaltoihin tai johonkin muuhun maahan, jossa Proto Labs -yhtiöllä tai sen osakkuusyhtiöllä, tytäryhtiöllä tai palveluntarjoajalla on toimitilat, ja näitä tietoja saatetaan myös käsitellä ja säilyttää tällaisissa maissa. Jos kyseisessä maassa vaadittava tietosuojan taso on alhaisempi kuin Euroopan Unionin vaatima tietosuojan taso, Proto Labs -yhtiö varmistaa, että: (i) tällaiset siirrot ovat paikallisen tietosuojalain mukaisia (ii) käytössä on asianmukaiset tietosuoja- ja tietoturvamenettelyt; ja (iii) henkilötietojasi käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon olet antanut ne. 

LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOJEN KERÄÄMIIN TIETOIHIN
Sivustoissamme saattaa olla linkkejä kolmansien osapuolten sivustoihin, kuten Youtubeen ja Facebookiin. Nämä kolmannen osapuolen sivustot saattavat kerätä ja lähettää tietoja sinusta ja tavoista, joilla käytät niiden palveluita, mukaan lukien tiedot, joilla henkilöllisyytesi voidaan tunnistaa. Proto Labs ei hallitse eikä ole vastuussa näiden kolmansien osapuolten sivustojen harjoittamasta tietojen keräämisestä. Päätöksesi käyttää näitä sivustoja on täysin vapaaehtoinen. Ennen kuin käytät näiden kolmansien osapuolten sivustojen palveluita, tutki niiden tietosuojakäytännöt ja/tai muokkaa tietosuoja-asetuksiasi suoraan näillä sivustoilla varmistaaksesi, että olet tyytyväinen siihen, miten nämä kolmannen osapuolen sivustot käyttävät ja jakavat tietojasi. 


TIETOTURVA JA TIETOJEN SÄILYTYS
Vaikka pyrimme turvaamaan henkilötietojesi tietoturvan, luottamuksellisuuden ja eheyden asianmukaisin toimin, emme toi taata henkilötietojen olevan täydellisesti turvassa. Siksi kehotamme käyttäjiä tekemään kaikki mahdolliset varotoimet henkilötietojen suojaamiseksi Internetin käytön tai tietojen sähköisen lähetyksen aikana. Olemme suojanneet henkilötietosi luvattomalta pääsyltä tai käytöltä asianmukaisin suojaustoimin. Näitä toimia ovat muun muassa salausohjelmistot, palomuurit ja Secure Sockets Layer (SSL) -protokollat. Tarjoamme verkkotilien käyttöön kaksivaiheista todennusta. Jos tilisi perustetaan ja suojataan käyttäen salasanaa, on tärkeää, että suojaat salasanan luvattomalta käytöltä. Jos salasanasi yksityisyys on vaarantunut, ilmoita asiakaspalveluumme mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun olet havainnut asian. Katso asiakaspalveluosastomme yhteystiedot ja paikallisten toimistojen aukioloajat Yhteystiedot-sivultamme. Proto Labs säilyttää yhteystietojasi niin pitkään kuin tarpeellista palveluiden toimittamiseksi sinulle. Jos haluat poistaa henkilötietosi, ota meihin yhteyttä alla kuvatulla tavalla. Vaikka lopettaisimme henkilötietojesi käytön palveluiden toimittamiseksi sinulle, saatamme silti säilyttää, käyttää ja luovuttaa henkilötietosi tarpeen mukaan yhtiömme sisäisiin tarkoituksiin tai täyttääksemme meitä koskevat juridiset vaatimukset, vaatimustenmukaisuusvaatimukset tai sääntelyvelvoitteet.

HENKILÖTIETOJESI KÄYTTÄMINEN JA PÄIVITTÄMINEN
Jos haluat päästä käsittelemään henkilötietojasi niiden päivittämiseksi tai korjaamiseksi, lähetä asiaa koskeva pyyntö sähköpostitse osoitteeseen marketing@protolabs.com, jolloin Proto Labs pyrkii käsittelemään pyyntösi nopeasti ja vilpittömästi. 


OPT-OUT-VALINTAA KOSKEVA MENETTELY
Voit lopettaa tilauksen tai valita olla vastaanottamatta Proto Labs -yhtiön myynninedistämismateriaaleja noudattamalla meiltä saamassasi sähköpostissa tai muussa viestissä olevia ohjeita tai ilmoittamalla meille asiasta sähköpostitse osoitteeseen marketing@protolabs.com.

LAPSET
Tämä Sivusto ei ole tarkoitettu alle 13-vuotiaille lapsille. Proto Labs ei tietoisesti kerää, käytä tai luovuta tietoja alle 13-vuotiailta Sivuston vierailijoilta tai vierailijoista. Jos olet alle 18-vuotias, sinun on hankittava vanhempasi tai huoltajasi suostumus tämän Sivuston käyttöön ja henkilötietojesi antamiseen.

MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÖN
Saatamme aika ajoin päivittää tai muuttaa Tietosuojakäytäntöämme tarpeen mukaan. Päivitys- tai muutospäivämäärä näkyy asiakirjan yläreunassa. Lue tämä Tietosuojakäytäntö säännöllisesti, jotta pysyt perillä siitä, mitä tietoja keräämme, miten käytämme keräämiämme tietoja missä tapauksissa saatamme luovuttaa ne. 

EVÄSTEKÄYTÄNTÖ
Tämä Evästekäytäntö koskee Proto Labs, Inc. -yhtiön käyttämiä tai sen puolesta käytettyjä evästeitä, jotka ovat millä tahansa kolmannen osapuolen alustalla olevalla sivustolla ja brändätyillä sivulla (kuten LinkedIn tai Facebook) taikka sähköposteissa, tilauspalveluissa tai mainoksissa. Tämä Evästekäytäntö on luettava yhdessä Tietosuojakäytännön ja Ehtojen kanssa. 


HYVÄKSYNTÄSI EVÄSTEIDEN KÄYTÖLLE
Käyttämällä Proto Labs -sivustoja annat hyväksyntäsi tämän Evästekäytännön mukaiselle evästeiden käytölle. Jos et hyväksy sitä, että käytämme evästeitä tällä tavalla, lue alla oleva evästeiden hallintaa ja poistamista koskeva kappale.

MITÄ EVÄSTEET OVAT?
Evästeet ovat tiedostoja, joissa on pieni määrä tietoja, yleensä yksilöllinen kirjaimista ja numeroista koostuva merkkijono. Niiden käyttö on internetissä yleistä ja ne sijoitetaan tietokoneeseesi tai tablettiisi, kun vierailet jollakin sivustolla (mukaan lukien Proto Labs -sivustot). Tämän avulla evästeen lähettänyt sivusto tunnistaa vierailusi muiden sivuston käyttäjien tekemien vierailujen joukosta. Lisätietoja on sivustoissa www.allaboutcookies.org ja www.youronlinechoices.com.

MIHIN KÄYTÄMME EVÄSTEITÄ?
Kun vierailet Proto Labs -sivustoissa, saatamme mikäli mahdollista kerätä automaattisesti tietoja tietokoneestasi, kuten IP-osoitteesi, käyttöjärjestelmäsi ja käyttämäsi selaimen tyyppi. Sinun ei tarvitse rekisteröityä sivustoillemme ennen kuin keräämme tällaisia tietoja. Näistä tiedoista itsestään ei voida vielä tunnistaa sinua henkilökohtaisesti. 

Evästeissä kerättyjä tietoja käytetään ja niitä analysoidaan seuraaviin tarkoituksiin: Proto Labs -sivustojen suorituskyvyn parantaminen, sivustojen yhteensopivuuden parantaminen vierailijoiden käyttämien laitteiden kanssa, Proto Labs -sivustojen käyttökokemuksen mukauttaminen, Proto Labs -sivustojen muiden ominaisuuksien kehittäminen ja pääsyn tarjoaminen pyytämiisi palveluihin. Tietoja evästeistä, tekniikoista tai sivuston käytöstä ei yhdistetä mistään muusta lähteestä saatuihin sinua koskeviin tietoihin.


MILLAISIA EVÄSTEITÄ KÄYTÄMME?
Proto Labs käyttää sivustoillaan seuraavan tyyppisiä evästeitä:

1) Ehdottoman tärkeät evästeet: Nämä evästeet ovat ehdottoman tärkeitä, jotta voit liikkua Proto Labs -sivustoissa ja käyttää sen ominaisuuksia, kuten sivustojen suojattuja alueita. Ilman näitä evästeitä ei pyytämiäsi palveluita voida toimittaa.

2) Suorituskykyyn liittyvät evästeet: Nämä evästeet keräävät tietoja siitä, miten vierailijat käyttävät Proto Labs -sivustoja, esimerkiksi mille sivuille vierailijat useimmiten menevät, ja näiden evästeiden avulla voimme laatia tilastoraportteja. Tämä on erittäin tärkeää, koska näin voimme jatkuvasti tarkastella ja parantaa sivustojamme ja tarjota sinulle paremman käyttökokemuksen. Nämä evästeet eivät kerää tietoja, joista vierailijan voi tunnistaa. Kaikki näiden evästeiden keräämät tiedot lisätään koosteeseen, joten tiedot ovat anonyymejä.

3) Toiminnallisuuteen liittyvät evästeet: Näiden evästeiden avulla Proto Labs -sivustot muistavat tekemäsi valinnat (esimerkiksi käyttäjänimesi ja kielivalintasi) ja tarjoavat tehostettuja tai henkilökohtaisempia ominaisuuksia. Näiden evästeiden keräämät tiedot saatetaan anonymisoida, eivätkä evästeet kykene seuraamaan muilla sivustoilla tekemiäsi selaustoimintoja. 

4) Kohdennus- tai mainostusevästeet: Proto Labs kerää evästeillä tietoja selaustavoistasi, kun vierailet sivustoissamme. Käytämme näitä tietoja ennakoimaan mielenkiintosi kohteita tai mieltymyksiäsi, jotta voimme näyttää sinua mahdollisesti kiinnostavia mainoksia, kun vierailet Internetin muilla sivustoilla. Olemme suunnitelleet järjestelmämme siten, että ne toimittavat sinulle mainoksia vain sellaisten tietojen perusteella, joista sinua ei voi tunnistaa henkilönä tai suoraan. Saatamme esimerkiksi valita näyttämämme mainokset tiettyjen yleisten kiinnostusluokkien mukaan, joita olemme henkilötiedoistasi tai kiinnostuksen kohteistasi, jotka olet antanut meille suoraan tai jotka olemme saaneet luotetuilta kolmannen osapuolen toimittajilta.
 
Saatamme työskennellä kolmansien osapuolten palveluntarjoajien kanssa, joille olemme antaneet luvan asettaa kolmasien osapuolten evästeitä sivustoillemme mainostuksen tai sisällön toimittamista edistämään sekä tekemään anonyymejä mittauksia ja analyysejä. Emme salli näiden palveluntarjoajien kerätä mitään henkilötietojasi. 

Jos et halua käyttää mainontaan liittyviä evästeitä, katso lisätietoja www.youronlinechoices.com. Huomaa, että tällaisten evästeiden käytöstä kieltäytyminen ei tarkoita, että lakkaisit näkemästä verkkomainontaa. Se tarkoittaa vain, että et enää näe mieltymystesi ja kiinnostustesi kohteiden mukaan räätälöityä mainontaa.

EVÄSTEIDEN HALLINTA TAI POISTAMINEN
Useimmat internet-selaimet on oletuksena asetettu hyväksymään evästeet. Voit muuttaa yksityisyysasetuksiasi siten, että ne estävät evästeet tai hälyttävät, kun laitteeseesi lähetetään evästeitä. Useimpien selainten ohjetoiminnossa on ohjeita, miten voit määrittää evästeiden hallinnan selaimessasi.

Huomaa, että jos estät jotkin käyttämämme evästeet, et ehkä voi käyttää kaikkia sivustomme toimintoja ja ominaisuuksia. 

MUUT KÄYTETYT SEURANTATEKNIIKAT
Jäljitteet ovat pieniä kolmansien osapuolten kanssa viestiviä koodinpalasia, jotka on upotettu verkkosivuille sekä meidän mainoksiimme tai sähköposteihimme. Saatamme käyttää jäljitteitä evästeiden toimittamiseen tai niiden kanssa viestimiseen, laskeaksemme sivulla vierailleet käyttäjät tai ymmärtääksemme käyttötapoja tai jotakin muuta kolmannen osapuolen toiminnallisuutta. Saatamme myös sisällyttää jäljitteitä sähköpostiviesteihin saadaksemme selville, onko viestit avattu, lähetetty edelleen tai onko niille tehty jotakin toimia. 

Proto Labs käyttää joissakin sähköpostiviesteissään napsautettavaa linkkiä. Nämä linkit lähetetään Proto Labs -sivusto(i)lla oleviin linkkeihin tai sisältöön. Proto Labs seuraa napsautustilastoja selvittääkseen, kuinka paljon kiinnostusta eri aiheisiin kohdistuu. Jos et halua tulla seuratuksi tällä tavalla, älä napsauta Proto Labsin -sähköpostiviesteissä olevia teksti- tai grafiikkalinkkejä.

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN
Jos sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoja tavoista, joilla käytämme evästeitä, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteessa privacy@protolabs.com. Jos haluat ottaa yhteyttä paikallisiin toimistoihin, katso niiden yhteystiedot Sijaintisivustolta.

MUUTOKSET TÄHÄN EVÄSTEKÄYTÄNTÖÖN
Saatamme aika ajoin päivittää tai muuttaa Evästekäytäntöämme tarpeen mukaan. Päivitys- tai muutospäivämäärä näkyy asiakirjan yläreunassa. Lue tämä Evästekäytäntö säännöllisesti, jotta pysyt perillä siitä, miten Proto Labs -Sivustot käyttävät Evästeitä ja muita tekniikoita.

Myyntiehdot, Proto Labs, Inc.

Myyjä. Tässä käytettynä ”Myyjä” tarkoittaa PL Finland Oy -yhtiötä, joka sijaitsee Ruskossa, Suomessa.

Proto Labs -tarjoukset. Proto Labs antaa Tarjouksen Ostajan osasta tai osista Ostajan Myyjälle lähettämän 3D CAD -mallin perusteella. Kaikki muutokset 3D CAD -malliin edellyttävät päivitettyä Tarjousta. Tarjoukset ovat voimassa 30 päivää, minkä jälkeen hinnoittelu saattaa muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Myyjä pidättää itsellään oikeuden korjata tarjouksessa mahdollisesti olevat lasku- ja kirjoitusvirheet.

Tarjous ja sopimuksen hyväksyntä. Nämä Myyntiehdot muodostavat yhdessä voimassa olevan Tarjouksen kanssa juridisesti sitovan sopimuksen (”Sopimus”) ja sisältävät Ostajan ja Myyjän välisen kokonaisymmärryksen Myyjän toimittamista tavaroista ja palveluista ja ohittavat kaikki muut mahdolliset osapuolten väliset sopimukset, esitykset ja ymmärrykset, olivatpa ne suullisia tai kirjallisia. Ostajan katsotaan hyväksyneen tämän Sopimuksen, kun Ostaja hyväksyy Tarjouksen tai lähettää ostotilauksen tai muun kirjallisen asiakirjan, joka ilmaisee Ostajan aikomuksen edetä Sopimuksen solmimisessa. Tätä sopimusta sovelletaan kaikkiin tilauksiin, jotka Myyjä hyväksyy Ostajalta ja/tai Ostajan valtuuttamilta ostajilta Ostajalle annetun tarjouksen perusteella. Tässä olevat ehdot ovat ainoita ehtoja, joita sovelletaan tavaroiden ja palveluiden ostamisessa ja myymisessä Ostajan ja Myyjän välillä; mitään muita ehtoja ei sovelleta ja ne poissuljetaan täten nimenomaisesti, mukaan lukien rajoituksetta kaikki tarjouspyynnössä, ostotilauksessa, sivustossa tai muualla olevat ehdot. Ainoat tarjouspyynnössä, ostotilauksessa, sivustossa tai muussa kirjallisessa materiaalissa olevat ehdot, joita sovelletaan Myyjän niin hyväksyessä, ovat tuotettujen tavaroiden kuvausta, hintaa, määrää ja toimituksen määräpaikkaa koskevat ehdot, ja kaikki muut ehdot suljetaan pois eikä niitä sovelleta. Myyjän hyväksyttyä määräyksen ostaja on vastuussa kaikista toimituksen viivästymisistä tai alkuperäisen hinnan lisäksi tulevista toimitusmaksuista, jotka johtuvat Ostajan pyytämästä muutoksesta, johon Myyjä on antanut kirjallisen suostumuksensa.

Ilman syytä tapahtuva irtisanominen. Ostaja voi irtisanoa tilauksen kokonaan tai osittain koska tahansa lähettämällä kirjallisen ilmoituksen osoitteeseen customerservice@protolabs.fi; irtisanominen tulee voimaan Myyjän vastaanotettua viestin. Irtisanomistapauksissa Myyjä pidättää itsellään oikeuden laskuttaa Ostajaa kaikista ennen irtisanomisilmoituksen vastaanottamista tuotetuista tavaroista tai palveluista, sekä kaikesta hartsista, joka on ostettu Ostajan osien valmistamiseksi, ja jota Myyjä ei voi palauttaa. Tämä osio ei vaikuta Ostajan oikeuteen peruuttaa tämä tilaus Myyjän tekemän rikkomuksen vuoksi, eikä rajoita sitä.

Toimitus; määrä; nimike. Mikä tahansa mainittu toimitusaika edustaa Myyjän aikomaa tai tyypillistä toimitusaikaa, mutta todelliset toimitusajat saattavat vaihdella. Myyjä pidättää itsellään oikeuden rajoittaa määriä koska tahansa. Ostajalle saatetaan toimittaa osittaisia lähetyksiä. Kaikki osat lähetetään Myyjän toimipaikoista toimituslausekkella FCA (Incoterms 2010). Omistajuus siirtyy Ostajalle sinä päivämääränä ja kellonaikana, jolloin lähetys toimitetaan liikenteenharjoittajalle.

Hinta ja maksuehdot. Kaikki hinnat on ilmoitettu Yhdysvaltain dollareissa ja kaikki maksut on suoritettava Yhdysvaltain dollareissa. Hintoihin ei sisälly rahti, lähetys, erityispakkaus tai -käsittely, tullimaksut eikä, ellei nimenomaisesti mainittu, myynti-, valmiste-, käyttö- tai muut verot, jotka peritään tämän tapahtuman seurauksena (muut kuin verot, jotka perustuvat yksinomaisesti Myyjän verotettavaan tuloon). Alennuksiin ei ole annettu lupaa. Maksutapoina ovat Visa, MasterCard, Discover, American Express tai ennakkomaksu Myyjän hyväksymässä muodossa. Kun luotto on hyväksytty, tavarat tai palvelut voidaan laskuttaa ja kaikkien summien maksamisen eräpäivä on 30 päivää netto laskun päivämäärästä lukien. Mikäli Ostaja haluaa Myyjän esittävän laskut tai muita tietoja sähköisesti Ostajan tai kolmannen osapuolen sähköisten maksujen sivustoilla, kaikki tällaiseen käyttöön liittyvät maksut ovat Ostajan vastuulla.

Vaatimustenvastaiset tavarat. Ostaja tarkastaa toimitushetkellä kaikki Myyjän toimittamat tavarat, ja mikäli jokin tavara ei vastaa vaatimuksia, Ostajan on ilmoitettava asiasta Myyjälle kirjallisesti yhdeksänkymmenen (90) päivän sisällä tavaroiden toimituksesta ja kuvattava ilmoituksessa, millä tavalla tavara ei vastaa vaatimuksia. Myyjällä on oikeus ja mahdollisuus korjata tai vaihtaa vaatimustenvastaiset tavarat. Myyjällä ei ole mitään velvollisuutta korjata, vaihtaa tai muuten korvata vaatimustenvastaisia tavaroita Ostajalle, jos Ostaja ei ilmoita myyjälle kirjallisesti tavaroiden vaatimustenvastaisuudesta yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa siitä, kun Myyjä on toimittanut tavarat.

Takuut. Myyjä ei ota vastuusta tämän tapahtuman kohteena olevien tavaroiden suunnittelusta. Mikäli Myyjän henkilökunta ehdottaa suunnitteluun muutoksia tai analysoi suunnittelua, simuloi sitä tai neuvoon siinä, tämä tehdään vain Myyjän oman valmistusprosessin vaatimusten täyttämiseksi. Ostajalla säilyy yksinomainen oikeudellinen vastuu tämän tapahtuman kohteena olevien tavaroiden suunnittelusta ja suorituskyvystä. Ostaja on yksinomaisessa vastuussa siitä, että Ostajalta ostetut tavarat ja palvelut täyttävät sovellettavien säädösten vaatimukset. Ostaja esittää ja takaa Myyjälle, että mikään Ostajalta Myyjälle annettu tai tulevaisuudessa annettava tieto ei ole määritetty Yhdysvaltain liittovaltion tai minkään muun kansainvälisen hallinnon taholta luottamukselliseksi, salaiseksi tai erittäin salaiseksi tai vastaavalla tavalla luokitelluksi.

MYYJÄ EI ANNA TAVAROILLE TAI PALVELUILLE MINKÄÄNLAISTA ESITYSTÄ TAI TAKUUTA, SUORAA TAI EPÄSUORAA, MUKAAN LUKIEN MUTTEI RAJOITTUEN TAKUU KAUPATTAVUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

Edellä mainitun yleiskattavuutta mitenkään rajoittamatta Myyjä ei ota mitään vastuuta tai vahingonkorvausvastuuta tämän tapahtuman kohteena olevien tavaroiden materiaalin valinnasta. Ostaja on yksinomaisesti vastuussa sen varmistamisesta, että valmistettavien tavaroiden materiaalit täyttävät kaikki sovellettavien säädösten vaatimukset tai määritykset, mukaan lukien mutta ei rajoittuen direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS-direktiivi) sekä mikä tahansa tämän direktiivin toteuttava kansallinen lainsäädäntö, ISO, FDA, UL, CSA, CE, TUV, FCC, NSF ja USP. Ostajan on varmistettava kaikki materiaaleja koskevat Myyjän henkilökunnan väittämät tai Myyjän toimittamat tekniset tiedot kyseisen materiaalin valmistajalta.

Turvaaminen tappioilta. Ostaja sitoutuu puolustamaan Myyjää (sekä tämän työntekijöitä, edustajia ja asiamiehiä) sekä sitoutuu turvaamaan nämä tappioilta ja suojaamaan nämä seuraavien asioiden varalta sekä niitä vastaan: vaateet, vahingonkorvausvelvollisuudet, menetykset, vahingot, rangaistukset, sakot tai sanktiot (mukaan lukien rajoituksetta korot, asianajopalkkiot ja -kulut, tullimaksut, sakot, verot, rangaistukset tai kaikki muut valtiolliset sanktiot) jotka aiheutuvat siitä, että Ostaja käyttää Myyjän tavaroita tai palveluita, tai siitä, että jotakin tämän Sopimuksen määräystä rikotaan tai siitä, että jokin kolmas osapuoli nostaa vaateen patenttioikeuksien, tavaramerkin tai tekijänoikeuksien loukkauksesta tai liikesalaisuustietojen väärinkäytöstä.

Ylivoimainen este. Myyjä ei ole vastuussa tämän Sopimuksen velvoitteiden täyttämisestä, mikäli tällainen epäonnistuminen tai viive johtuu ylivoimaisesta esteestä, tulipalosta, myrskystä, lakosta, sähkökatkosta, työvoimaan liittyvistä vaikeuksista, mellakoista, vaikeuksista materiaalin, laitteiden, työvoiman tai kuljetusten saannissa, hallituksen asettamista rajoitteista tai mistä tahansa muusta tapahtumasta, johon Myyjä ei ole kohtuudella voinut vaikuttaa. Mikäli ilmenee pulaa raaka-aineista tai muista tarvikkeista, Myyjä saa kohdistaa materiaaleja ja tarvikkeita ostajiensa kesken oman yksinomaisen harkintansa mukaisesti, eikä ole vahingonkorvausvastuussa Ostajalle mistään sen seurauksena syntyneestä viiveestä tai peruutuksesta.

Työkalut. Myyjän prosessit ovat tekijän- ja teollisuusoikeuden alaisia, joten kaikki niissä käytettävät Työkalut ovat myös ovat tekijän- ja teollisuusoikeuden alaisia, eivätkä ne ole yleisesti ottaen yhteensopivia muiden laitteiden kanssa eivätkä siirrettävissä niihin. Myyjän mahdollisesti veloittamien työkalu- tai suunnittelumaksujen estämättä kaikki nämä Työkalut ovat Myyjän omaisuutta ja jäävät Myyjän omaisuudeksi. Myyjä ei kuitenkaan käytä Mukautettuja työkaluja kenenkään muun Myyjän ostajan tavaroiden tuottamiseen ilman Ostajan nimenomaista lupaa. Tässä Sopimuksessa ”Työkalut” tarkoittavat kaikkia Myyjän kehittämiä tekijän- ja teollisoikeuden alaisia ohjelmistoja, prosesseja, menetelmiä ja työkaluja koneistettujen, osien, ruiskuvalumuottien, ruiskuvalettujen osien ja 3D-tulostettujen osien tarjouslaskentaan, analyysiin, suunnitteluun, automaatioon ja valmistamiseen, ja ”Mukautetut työkalut” tarkoittavat nimenomaisesti Ostajaa varten kehitettyjä työkaluja, muotteja tai kiinnikkeitä ja joista Myyjä veloittaa Ostajaa erikseen. Myyjän työkalujen varastointikäytäntönä on, että jos Mukautettuja työkaluja ei käytetä kolmeen vuoteen, Myyjä voi tuhota Mukautetut työkalut harkintansa mukaan.

Ostajan toimittamat materiaalit – Muovin ruiskuvalu. Jos Myyjä suostuu käyttämään Ostajan toimittamaa hartsia muovin ruiskuvaluun, Ostajan yksinomaisella vastuulla on toimittaa tällainen materiaali pikaisesti ilman mitään kustannuksia tai kuluja Myyjälle riittävän laadukkaana ja riittävän suuressa määrin (sisältäen varan mistä tahansa syystä johtuvalle hukalle tai jätteille) siten kuin Myyjä katsoo tarpeelliseksi velvoitteidensa täyttämiseksi. Myyjä ei palauta jätettä, hukkapaloja (mukaan lukien valurungot ja valutapit) eikä vähämerkityksistä määrää materiaalia. Myyjä ei ole vahingonkorvausvastuussa mistään tässä mainittujen tavaroiden toimituksen epäonnistumisesta tai viivästymisestä, ja Ostajan vastuulla on maksaa mahdollisten aiemmin neuvoteltujen toimituslisämaksujen estämättä, mikäli tällaisen epäonnistumisen tai viiveen syynä on Ostajan kyvyttömyys toimittaa kyseisiä materiaaleja ajoissa tai sen laatuisina tai siinä määrin mitä Ostaja pitää tarpeellisena. Myyjän Ostajalle lähettämien materiaalien säilytyskäytäntönä on, että myyjä voi harkintansa mukaan tuhota Ostajan lähettämän materiaalin, kun se on ollut käyttämättömänä vuoden.

Myyjän tarjoamat tekstit, kuvat ja ohjelmistotiedostot. Tekijänoikeus tiedostoissa. Kaikki immateriaalioikeudet Myyjän ostajalle tarjoamiin teksteihin, kuviin, ohjelmistotiedostoihin ja muihin materiaaleihin (”Myyjän materiaalit”) säilyvät Myyjällä. Ostaja ei saa poistaa mitään Myyjän merkintöjä tai muuttaa Materiaaleja millään tavalla ilman Myyjän etukäteistä kirjallista hyväksyntää (joka voidaan evätä mistä tahansa syystä).

Ostajan tarjoamat tekstit, kuvat ja ohjelmistotiedostot. Tekijänoikeutta Ostajan Myyjälle antamiin tiedostoihin, kaikkeen tekstiin, kuviin, ohjelmistotiedostoihin ja muihin materiaaleihin (”Ostajan materiaalit”), poikkeuksena edellä määritetyt Työkalut tai Mukautetut työkalut, kaikkia tuotoksia, suunnitelmia tai missä tahansa muodossa olevia tekijän teoksia, mukaan lukien niiden muokkaukset tai johdannaiset, joita Ostaja luo tai tuottaa Myyjän toimittaessa palveluita, pidetään yksinomaan Ostajan omaisuutena ja kaikki oikeudet niihin ovat yksinomaan Ostajalla.

Liittovaltion hallituksen sopimukset. Myyjä on suuryritys, joka on rekisteröitynyt System for Award Management (SAM) -järjestelmään. Jos tapahtuma liittovaltion sopimuksen tai alisopimuksen alihankinta, Ostaja ja Myyjä hyväksyvät sen, että tämän sopimuksen alaisuudessa Myyjän Ostajalle toimittamat tavarat ja palvelut ovat ”kaupallisia tuotteita” (commercial items) liittovaltion hankintasäädöksen kohdan FAR 2.101 (48 CFR § 2.101) mukaisesti. Tässä tapauksessa Myyjä takaa, että tämän sopimuksen alaisena tarjotut tavarat ja palvelut on hinnoiteltu samalla tasolla ja tavalla kuin Myyjän vastaavissa kaupallisissa sopimuksissa, jotka koskevat samanlaisia tavaroita ja palveluita, ja että tällaisia tavaroita ja palveluita myydään kaupallisilla markkinoilla, mahdollisesti mukautettuna tavallisesti kaupallisilla markkinoilla olevasta tyypistä. 

Alkuperämaa. Myyjä ei anna mitään alkuperämaatodistusta tämän Sopimuksen alaisena, ellei asiasta ole etukäteen sovittu kirjallisesti. Myyjä sanoutuu nimenomaisesti irti kaikista ”passiivisista” todistuksista, jotka mahdollisesti sisältyvät Ostajan asiakirjoihin tai Sopimukseen liittyvään viestintään.


Luottamuksellisuus. ”Luottamukselliset tiedot” tarkoittaa kaikkia niitä Ostajan Myyjälle paljastamia tietoja, jotka ovat Ostajan tekijän- ja teollisoikeuksien alaisia, eivätkä ole julkisesti tunnettuja. Myyjä ei käytä mitään Luottamuksellisia tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseen. Suojellakseen Luottamuksellisten tietojen salaisuutta ja välttääkseen Luottamuksellisten tietojen paljastumisen ja luvattoman käytön Myyjä toimii yhtä huolellisesti (muttei vähemmän kuin kohtuudella edellytettävällä huolellisuuden tasolla) kuin omien luottamuksellisten ja tekijän- ja teollisoikeuksien alaisten tietojensa suhteen. Ostajan kirjallisesti niin pyytäessä myyjä tuhoaa kaikki Luottamuksellisia tietoja sisältävät tai esittävät asiakirjat ja niiden kaikki kopiot ja pyyhkivät tällaiset Luottamukselliset tiedot Myyjän tietokonejärjestelmistä, lukuun ottamatta sähköisesti arkistoituja sähköisiä kopioita, jotka eivät ole helposti käytettävissä. Ostajan niin pyytäessä Myyjä antaa kirjallisen vahvistuksen tällaisesta palautuksesta tai tuhoamisesta ja pyyhkimisestä Ostajalle.

Vientisääntöjen noudattaminen. Ostaja ja Myyjä noudattavat tämän Sopimuksen alaisuuteen kuuluvien tavaroiden tai palveluiden osalta kaikkia sovellettavia vientirajoituksia ja -sääntöjä, jotka on antanut mikä tahansa Yhdysvaltain virasto tai viranomainen, mukaan lukien mutta ei rajoittuen Yhdysvaltain kauppaministeriön ylläpitämät Export Administration Regulations (”EAR”) -vientisäännöt, Yhdysvaltain sisäministeriön ylläpitämät kansainvälistä asekauppaa koskevat säännöt (International Traffic in Arms Regulations, ”ITAR”) ja Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisten varojen valvontatoimiston (”OFAC”) kauppasaartojen valvontaa koskevat säännöt. Jotta Myyjä voisi tehdä tarvittavat vientirajoitustarkistukset, Ostaja suostuu ilmaisemaan kaikki vientivalvonnan alaisena (esim. ITAR) olevat tavarat kirjallisena Myyjälle, siihen mennessä, kun Ostaja hyväksyy tarjouksen, ja antamaan tarvittavat tiedot kyseiseen loppuostajaan, määränpäähän ja tavaroiden käyttötarkoitukseen liittyen. Myyjä pidättää itsellään oikeuden lopettaa tavaroiden lähettäminen tai tarjoaminen, mikäli Myyjällä on syy epäillä, että tavaroiden lähettäminen tai myyminen saattaa rikkoa jotakin vientivalvontalakia.

Kielletyt tarkoitukset. Ostaja takaa, että tämän tapahtuman alaisia tavaroita ei implantoida ihmiskehoon ja että ne eivät ole Yhdysvaltain liittovaltion ilmailuviranomaisen (FAA) tarkistuksen alaisia. Ostaja vahvistaa, että sen Myyjälle lähettämät suunnitelmat (esimerkiksi 3D CAD -mallit) ja Ostajan suunnitelman mukaisten tavaroiden valmistus ja toimitus ei saa aikaan tavaroita, jotka rikkovat jotakin liittovaltion ampuma-aselakeja.

VAHINGONKORVAUSTEN RAJOITUS. MYYJÄ EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ, EPÄSUORISTA, SEURAUKSELLISISTA TAI RANGAISTUKSELLISISTA VAHINGOISTA, OLIVATPA NE SEURAUSTA TAKUUN RIKKOMISESTA, JONKIN EHDON RIKKOMISESTA, LAIMINLYÖNNISTÄ, ANKARASTA VAHINGONKORVAUSVASTUUSTA TAI MUUSTA SYYSTÄ. OSTAJA SUOSTUU SIIHEN, ETTÄ PALVELUIDEN ARVIOIDUT MAKSUT JA VELOITUKSET SEKÄ NIISTÄ TODELLISUUDESSA MAKSETUT MAKSUT JA VELOITUKSET HEIJASTAVAT TÄTÄ VASTUUNRAJOITUSTA JA RISKIN JAKAMISTA. MYYJÄN TAI SEN TOIMITTAJIEN KOKONAISVAHINGONKORVAUSVASTUU OSTAJALLE TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA EI KOSKAAN YLITÄ KOKONAISMÄÄRÄÄ, JONKA OSTAJA ON MAKSANUT MYYJÄLLE TILAUKSESTA, JOKA AIHEUTTI VAHINGONKORVAUSVASTUUN.


Patentit. Tämän tarjouksen/tilauksen aiheena olevat tavarat ja/tai palvelut saatetaan tarjota ja/tai tuottaa vähintään yhden seuraavan Yhdysvaltain patenttien alaisuudessa: 6,701,200; 6,836,699; 7,590,466; 7,496,528; 7,123,986; 7,089,082; 7,630,783; 7,299,101; 7,574,339; 7,836,573; 7,840,443; 7,957,830; 8,140,401; 8,295,971; 8,239,284; 8,745,517.

Muita tietoja. Sopimus on Minnesotan osavaltion lakien alainen ja sitä tulkitaan näiden lakien mukaan jättäen lainvalintaperiaatteet huomiotta. Tähän tapahtumaan ei sovelleta YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevaa yleissopimusta. Tästä kaupasta tai sen seurauksena aiheutuvat kanteet, oikeustoimet tai muut oikeudelliset menettelyt käsitellään oikeusasiain tuomioistuimessa, jonka sijainti on Hennepin County, Minnesota, tai Yhdysvaltain tuomioistuimissa, jotka sijaitsevat kyseisessä piirikunnassa. Sekä Myyjä että Ostaja suostuvat jokaisen tällaisen oikeusistuimen tuomiovaltaan missä tahansa kanteessa, oikeustoimessa tai oikeudellisessa menettelyssä, ja luopuvat käräjäpaikan valintaa koskevista vastalauseista minkä tahansa tällaisen kanteen, oikeustoimen tai oikeudellisen menettelyn osalta tällaisissa oikeusistuimissa ja kaikista vaateista, että tällainen kanne, oikeustoimi tai oikeudellinen menettely on pantu vireille hankalassa foorumissa.

Englannin kieli. Kaikki tämän asiakirjan nojalla tai suoraan siihen liittyen toteutetut, annetut tai asetetut asiakirjat, ilmoitukset ja oikeustoimet ovat englannin kielellä, ja kaikkien sanojen ja ilmaisujen tarkoitus tässä tarjouksessa määritellään ja tulkitaan englannin kielellä.

Proto Labs, versio 06-2016

1. Tarjous ja hyväksyntä. Ostotilauksemme on tarjouksemme ostaa ostotilauksessa kuvatut tavarat tai palvelut ostotilauksessa mainitulla hinnalla jäljempänä ilmoitettujen ehtojen mukaisesti. Antamanne hyväksyntä Ostotilaukselle tai tekemänne toimet vastauksena Ostotilaukselle muodostavat hyväksyntänne tarjouksellemme sekä muodostavat sitovan sopimuksen näiden Ehtojen mukaisesti. Antamanne hyväksyntä tarjouksellemme rajoittuu ostotarjouksemme ehtoihin, mukaan lukien nämä Ehdot. Vastustamme kaikkien ehdottamienne ehtojen sisällyttämistä, mikäli ne ovat erilaisia tai lisäyksiä ostotilauksemme ehtoihin nähden, mukaan lukien nämä Ehdot. Antamamme hyväksyntä tavaroille tai palveluille ei merkitse, että hyväksymme mitkään ehdottamanne ehdot.

2. Lasku ja maksu. Laskussanne on oltava ostotilauksessamme näkyvä ostotilauksen numero, laskun on vastattava ostotilauksessamme olevaa summaa ja kuvausta, lasku on lähetettävä meille heti lähetyksen jälkeen osoitettuna Accounts Payable -osastolle eikä laskua saa päivätä aiemmalle päivämäärälle kuin ostotilauksessamme oleva lähetyspäivä, ellei toisin mainita. 

3. Toimitus. Kaikkien lähetettyjen tavaroiden toimitus tapahtuu Vapaasti lähettäjän varastolla (FCA) -toimitusehdolla ostotilauksessamme mainitussa paikassa ja ostotilauksessamme mainittuna päivämääränä, tai muuna päivämääränä, jonka saatamme ilmoittaa kirjallisesti jälkeenpäin. Jos tavarat lähetetään Yhdysvaltojen ulkopuolelta ja niitä koskeva ostotilaus määrittää toimitusehdon, kyseinen ehto tulkitaan Incoterms-toimitusehtojen mukaisesti. Ellei toisin mainita, kaikki tavarat on toimitettava fyysisesti laitoksellemme ohjeittemme mukaisesti. Mahdollisen rahti-, pikatoimitus- tai muiden kuljetusmaksujen maksamisesta tehdyn sopimuksen estämättä riski kuljetuksen aikaisesta katoamisesta tai vahingoittumisesta jää teidän kannettavaksenne. Keskeinen kysymys ostotilauksessa on aika. Teidän on ilmoitettava meille viipymättä mahdollisesta tulossa olevasta lakosta tai muista olosuhteista, jotka kohtuullisella todennäköisyydellä viivästyttävät tavaroiden lähetystä. 

4. Pakkaaminen ja lähettäminen. Turvallisen perillepääsyn takaamiseksi kaikki tavarat on pakattava asianmukaisesti tai muutoin valmisteltava kuljetusta varten. Pakkaukseen, laatikkoon, kuljetukseen tai toimitukseen liittyviä veloituksia ei sallita, ellei ostotilauksessamme toisin mainita. Jokaiseen pakkaukseen on merkittävä tilausnumero ja toimitusosoite, ja jokaisen lähetyksen tai toimituksen mukana on oltava eritelty pakkausluettelo. Saatamme harkintamme mukaan palauttaa ylilähetykset ja etuajassa tehdyt lähetykset takaisin teille omalla riskillänne ja kustannuksellanne, tai saatamme pitää tällaiset lähetykset itsellämme. 

5. Tutkimus. Laskemme, tarkastamme ja testaamme kaikki lähetykset sekä teidän tehtaallanne että meidän tehtaallamme. Maksun edellytyksenä on lopputarkastus tehtaallamme. Hylättyjen tai muutoin vaatimustenvastaisten tavaroiden palauttamisen kaikki kuljetuskustannukset, muut kustannukset ja katoamisen riski ovat teidän vastuullanne. Edellä mainitun estämättä voimme halutessamme pitää itsellämme kaikki vaatimustenvastaiset tavarat tai osan niistä ja vähentää tällaisten puutteiden korjauskustannukset ostohinnasta. Ostohinnan maksu kokonaan tai osittain ei missään tapauksessa tarkoita vaatimustenvastaisten tuotteiden hyväksymistä tai sitä, että luopuisimme oikeudestamme hylätä vaatimustenvastaiset tuotteet.

6. Meidän materiaalimme. Ellei ostotilauksessamme toisin mainita, omistusoikeus kaikkiin toimittamiimme tai maksamiimme malleihin, muotteihin, meisteihin, työkaluihin, kokoonpanotelineisiin ja erityiskiinnikkeisiin on meidän omaisuuttamme, ja teidän on pyydettäessä toimitettava kaikki tällaiset materiaalit meille. Kaikki tällaiset materiaalit on pidettävä hyvässä kunnossa, asianmukaisesti vakuutettuina meidän suojaamiseksemme, ja niitä saa käyttää vain meidän kirjallisesti tilaamaamme tai valtuuttamamme työhön. 

7. Työn tuotoksen omistajuus. Ostotilauksessamme olevat kohteet tai palvelut saattavat edellyttää suunnittelutyötä, tuotekehitystä, määrittelyjen kehitystä tai muita työn tuotoksia. Ellei ostotilauksessamme toisin mainita, kaikki tällaiset työn tuotokset ja kaikki niihin liittyvä taitotieto ovat meidän yksinomaista omaisuuttamme, ja ne on toimitettava meille pyydettäessä. Tällainen työn tuotos tai mikään sen osa ei missään tapauksessa ole teidän omaisuuttanne, eikä teidän pidä ottaa tai ottaa käyttää omistajuutta tai omistukseen perustuvia etuja siihen liittyen. Teidän velvollisuutenanne on toteuttaa mahdolliset lisätehtävät ja muut asiakirjat (mukaan lukien mutta ei rajoittuen tekijänoikeuksiin ja patentteihin liittyvät tehtävät), joita saatamme kohtuudella pyytää todistaaksemme tai viimeistelläksemme omistajuutemme tällaiseen työn tuotokseen.

8. Luottamukselliset tiedot. ”Luottamukselliset tiedot” merkitsevät tässä kaikkia meiltä saamianne tietoja, jotka koskevat nykyisiä tai tulevia tuotteita, prosesseja, liiketoimintakäytäntöjä, asiakkaita, resursseja tai muita asioita, olivatpa tällaiset tiedot ilmoitettu tai merkitty luottamuksellisiksi tai ei, pois lukien kaikki sellaiset tiedot, jotka olivat niiden toimitushetkellä julkisia tai tulivat julkisiksi toimitushetken jälkeen muista syistä kuin siksi, että rikoitte tätä kappaletta. Olette velvollinen tekemään seuraavat toimet: (i) säilyttämään kaikkia Luottamuksellisia tietoja ehdottoman luottamuksellisesti, (ii) olemaan käyttämättä mitään Luottamuksellisia tietoja muuhun kuin ostotilauksemme toteuttamiseen, (iii) olemaan julkaisematta tai paljastamatta Luottamuksellisia tietoja milloinkaan millekään muulle osapuolelle, paitsi omille työntekijöillenne ja alihankkijoillenne, jotka tarvitsevat tällaisia materiaaleja tai tietoja ostotilauksemme täyttämiseksi, (iv) teette parhaanne estääksenne työntekijöitänne, alihankkijoitanne ja alihankkijoittenne työntekijöitä käyttämästä tai paljastamasta Luottamuksellisia tietoja millekään osapuolelle, paitsi tämän kappaleen sallimissa rajoissa, ja (v) palauttamaan kaikki Luottamukselliset tiedot meille meidän niin pyytäessä ostotilauksen täyttämisen tai irtisanomisen jälkeen. Tämän kappaleen ehdot pysyvät voimassa ostotilauksen täyttämisen tai irtisanomisen jälkeen.

9. Alkuperätodistukset. Osana velvollisuuksianne on kaikkien tavaroiden alkuperätodistuksen toimittaminen. Saatamme pidättää maksun tai irtisanoa ostotilauksen, jos ette toimita alkuperätodistusta vähintään vuosittain ja aina minkä tahansa tavaran alkuperän muuttuessa.

10. Takuu. Kaikki teille ostotilauksemme mukana lähetetyt määritykset, piirustukset ja tiedot sisältyvät siihen. Annatte nimenomaisen takuun sille, että (i) missään tavarassa ei ole materiaali- eikä valmistusvirheitä, (ii) kaikki tavarat vastaavat sovellettavia määrityksiä, piirustuksia, näytteitä, kuvauksia tai muita teille antamiamme ohjeita, ja(iii) jos emme ole antaneet tavaroihin liittyviä suunnittelumäärityksiä, missään tavarassa ei ole suunnitteluvirheitä. Tämä takuu on voimassa meille antamienne muiden takuiden lisäksi. 

11. Loukkaamattomuus. Takaatte sen, että meille toimittamanne tavarat eivät loukkaa eivätkä tule loukkaamaan mitään voimassa olevaa yhdysvaltalaista tai ulkomaista patenttia, tavaramerkkiä, tekijänoikeutta tai muuta tekijän- ja teollisoikeutta paitsi siinä laajuudessa, missä tällainen loukkaus on välttämätön seuraus meidän teille antamistamme määrityksistä. 

12. Lain noudattaminen. Esitätte ja takaatte, että kaikki tavarat ovat sovellettavien Yhdysvaltain hallituksen tai minkä tahansa osavaltion tai niiden poliittisten alaosien lakien, sääntöjen, säädösten, asetusten tai määräysten mukaisia. Edellä mainitun yleiskattavuutta mitenkään rajoittamatta esitätte ja takaatte, että mitkään Liittovaltion ruokia, lääkkeitä ja kosmetiikkaa koskevan lain (Federal Food Drug and Cosmetic Act) pykälän 303(c) piiriin kuuluvat tavarat eivät ole väärennettyjä tai virheellisesti brändättyjä laissa tarkoitetulla tavalla eivätkä ole tavara tai hyödyke, jota ei saa kyseisen lain pykälien 404 ja 505 säännösten mukaisesti tuoda osavaltion väliseen kauppaan. Lisäksi esitätte ja takaatte, että kaikki tavarat, jotka kuuluvat Yhdysvaltain ruokia, lääkkeitä ja kosmetiikkaa koskevan lain (U.S. Food, Drug and Cosmetic Act), liittovaltion säännöstön (Code of Federal Regulations) kohdan Title 21, USP:n luokan VI standardien tai ISO 10993 -standardien piiriin, on valmistettu hyvien tuotantotapojen mukaisesti ja noudattavat kaikkien tällaisten lakien, säädösten ja standardien nykyisiä versioita. Mikäli FDA tai jokin toinen sääntelyviranomainen tekee tarkastuksen, teette yhteistyötä kyseisen viranomaisen kanssa ja ilmoitatte meille 24 tunnin kuluessa siitä, kun teille on ilmoitettu FDA:n tai muun sääntelyviranomaisen tarkastuksesta tai tiedustelusta, joka liittyy meidän teiltä ostamiimme tavaroihin.  

Proto Labs on yhtäläisiä mahdollisuuksia puolustava työnantaja, ja teidän on noudatettava liittovaltion säännöstön pykäliä 41 CFR §§ 60-1.4(a), 60-300.5(a) ja 60-741.5(a). Nämä säädökset kieltävät pätevien yksilöiden syrjinnän suojatun veteraanistatuksen tai vammaisuuden perusteella sekä kaikkien yksilöiden syrjinnän rodun, ihonvärin, uskonnon, sukupuolen, sukupuolisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai kansallisen alkuperän vuoksi.

13. Takaisinkutsut. Ilmoitatte meille heti, mikäli havaitsette joidenkin tavaroiden kuuluvan takaisinkutsun, markkinoilta vedon tai korjauksen piiriin. Päätös takaisikutsun tai muun korjaustoimen tekemisestä tuotteisiimme tai palveluihimme liittyen on pelkästään meidän. Mikäli mitkään tarjoamanne tavarat kutsutaan takaisin tai vedetään markkinoilta taikka sisältävät materiaalia, joka kutsutaan takaisin tai vedetään markkinoilta vapaaehtoisesti tai lain nojalla, te kannatte kaikki tällaisen takaisinkutsun, markkinoilta vedon tai korjauksen kustannukset ja kulut, mukaan lukien kulut, jotka syntyvät asiakkaille ilmoittamisesta, tällaisten tavaroiden vaihtamisesta ja lähettämisestä, sekä kolmansia osapuolia kohtaan olevien velvoitteiden täyttämisestä, jotka syntyvät tällaisen takaisinkutsun, markkinoilta vedon tai korjauksen vuoksi. Teette kanssamme täysimittaista yhteistyötä pannaksenne toimeen takaisinkutsun, markkinoilta vedon tai korjauksen ja viestinnän sääntelyviranomaisten, asiakkaiden, käyttäjien ja tiedotusvälineiden kanssa.

14. Vaaralliset materiaalit. Jos jotkin tavarat koostuvat ihmisen terveydelle tai turvallisuudelle vaarallisesta materiaalista tai sisältävät tällaista materiaalia, annatte meille etukäteisen ilmoituksen tällaisista vaaroista ennen tällaisten tavaroiden toimitusta.

15. Konfliktialueiden mineraalit. Toimittaja tunnustaa, että konfliktialueiksi nimetyiltä alueilta, kuten Kongon demokraattisesta tasavallasta (”DRC”) ja Keski-Afrikasta, peräisin olevien mineraalien käyttö on säänneltyä. Näiltä alueilta peräisin olevia tärkeinä pidettäviä metalleja ovat kulta (Au), tantaali (Ta), volframi (W) ja tina (Sn) ja niistä käytetään nimitystä (”Konfliktialueiden mineraalit”). Nämä on mainittu Yhdysvaltain Dodd-Frank Wall Street -uudistus ja kuluttajansuojalain (Dodd-Frank Wall Street Reform and Customer Protection Act) pykälässä 1502 ja kyseisen lain toteuttavissa Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoiden valvontaviranomaiseen säännöissä (koodattu liittovaltion säännöstöön 17 C.F.R., osa 240 ja 249b) (”Sääntö”). Toimittaja suostuu auttamaan Proto Labs -yhtiötä kaikissa tietopyynnöissä, todistuksissa tai muissa vastaavissa asiakirjoissa, joita Proto Labs saattaa kohtuudella pyytää taatakseen, että Toimittajalta ostetut materiaalit noudattavat tätä pykälää. Toimittaja sitoutuu ilmoittamaan Proto Labs -yhtiölle välittömästi todettuaan olevan syytä uskoa tai havaittuaan, että jokin materiaaleista ei ole tässä osiossa olevan esityksen ja takuun mukainen. Toimittaja esittää ja takaa, että missään Proto Labs -yhtiölle myydyssä materiaalissa ei ole Konfliktialueiden mineraaleja, jotka ovat peräisin Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaasta. Antaakseen tällaisen esityksen ja takuun Toimittaja tekee Säännössä kuvatut toimenpiteet alkuperämaan selvittämiseksi sekä noudattaa alalla kehitettyjä parhaita käytäntöjä. Mikäli jonkin materiaalin väitetään sisältävän tai se sisältää Konfliktialueiden mineraaleja taikka Toimittaja rikkoo tämän osion määräyksiä, Toimittaja sitoutuu turvaamaan tappioilta Proto Labsin, sen tytäryhtiöt ja niiden vastaavat virkailijat, johtajat, työntekijät, asiamiehet ja oikeudelliset seuraajat sekä puolustamaan näitä mainittuja tahoja sekä suojaamaan nämä tahot kaikilta vaateilta, vahingoilta, menetyksiltä ja vahingonkorvauskustannuksilta ja -kuluilta (mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot). 

16. 3D-tulostettavan metallimateriaalin toimittajaa koskevat ehdot. Teidän on otettava meihin yhteys, jos tuote/materiaali ei vastaa vaatimuksia. Vaatimustenvastaisen tuotteen/materiaalin hyväksymismenettelyn on oltava yhtiömme toimitusketjun edustajan (Supply Chain Representative) määräysten mukainen. Teidän on ilmoitettava meille kaikista tuotteeseen ja/tai prosessiin tehtävistä muutoksista ja hankittava hyväksyntä yhtiömme valtuuttamalta toimitusketjun edustajalta. Proto Labs, sen asiakkaat ja sääntelyviranomaiset säilyttävät itsellään oikeuden päästä organisaationne kaikkiin niihin toimitiloihin ja asiakirjoihin, jotka liittyvät tähän tilaukseen. AS9100-standardi edellyttää, että välitätte kaikki sovellettavat asiakas-/sääntely-/AS9100-vaatimukset alitoimittajillenne (tarvittaessa mukaan lukien ostoasiakirjoissa ja tärkeimmissä ominaisuuksissa olevat vaatimukset). Emme kuitenkaan salli 3D-tulostettavan metallimateriaalin toimittajien teettää mitään tuotetta tai prosessia alihankintana ilman nimenomaista kirjallista lupaamme. Tähän tapahtumaan liittyvät asiakirjat asetetaan asiakkaittemme ja sääntelyviranomaisten saataville sopimuksellisten tai säädösten vaatimusten vuoksi. Ellemme toisin määritä, Ostotilaukseen liittyviä asiakirjoja on säilytettävä vähintään yhden (1) vuoden ajan ostotilauksen täyttämispäivämäärästä lukien. Edellytämme kaikkien toimitusten olevan 100 %:sti ajoissa. Jos sovittua toimitusaikaa ei voida toteuttaa, vastaavalle Proto Labs -yhtiön toimitusketjun edustajalle on ilmoitettava etukäteen. Vaadimme, että toimittamanne tuotteet ovat annetun Ostotilauksen mukaisesti oikeellisia ja vailla virheitä. Saatamme myös edellyttää tiettyjä toimia tapauksissa, joissa ongelmaa ei saada korjattua nopein ja/tai tehokkain korjaustoimenpitein. Näitä toimia saattavat olla muun muassa jotkin tai kaikki seuraavista: maksun pidättäminen, kunnes ongelma on ratkaisu, liiketoiminnan lopettaminen kanssanne ja/tai oikeustoimet.

17. Peruuttaminen. Mikäli rikotte jotakin ostotilauksen velvoitetta, saatamme peruuttaa ostotilauksenne antamalla teille ilmoituksen. Voimme lisäksi peruuttaa ostotilauksemme ilmoittamalla teille asiasta, mutta ilmoittamatta syytä koska tahansa ennen tavaroiden toimitusta tai palveluiden täyttämistä. Jos peruutamme ostotilauksemme ilmoittamatta syytä, ja jos ostotilaus käsittää tavaroita, jotka on nimenomaisesti valmistettu meille, tai palveluita, maksamme korvaamattomat todelliset kustannuksenne, jotka ovat aiheutuneet ennen peruutusilmoituksemme vastaanottamista, sekä kaikki peruuttamisesta suoraan aiheutuneet kustannukset. Suoritamme tällaisen maksun vasta kun olette toimittanut meille tällaisista kustannuksista sellaiset todisteet, joita saatamme kohtuudella pyytää. Tällainen maksu ei koskaan ylitä ostotilauksessamme mainittua hintaa. Kun vastaanotatte peruutusilmoituksen, teidän on tehtävä tarvittavat toimet peruutuskustannuksien minimoimiseksi, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen nimenomaisesti pyytämämme vaiheet. Emme ole vahingonkorvausvastuussa teille mistään ostotilauksemme peruutuksesta, olipa syy mainittu tai ei, paitsi siten kuin tässä kappaleessa määritetään.

18. Tappioilta turvaaminen. Sitoudutte turvaamaan meidät tappioilta ja suojaamaan meidät kaikilta menetyksiltä, kustannuksilta tai vahingoilta, mukaan lukien asianajopalkkiot, jotka aiheutuvat kappaleissa 11 ja 12 määritettyjen esitysten ja takuiden rikkomuksesta, kappaleessa 13 kuvatusta takaisinkutsusta, markkinoilta vedosta tai korjauksesta, sekä kaikista henkilön kuolemaan tai vammautumiseen liittyvistä vaateista, jotka aiheutuvat tai liittyvät tavaroihin tai palveluihin, mukaan lukien rajoituksetta virheet suunnittelussa, materiaaleissa tai valmistuksessa, paitsi siinä määrin, jossa tällaiset menetykset, kustannukset, vahingot tai kulut johtuvat yksinomaan meidän laiminlyönnistämme.

19. Alihankinta. Ette saa delegoida tai hankkia alihankintana mitään ostotilauksemme velvoitetta ilman etukäteistä kirjallista suostumusta meiltä.

20. Vakuutus. Teillä on oltava vakuutus, jollaista kohtuudella pyydämme. Riippumatta siitä pyydämmekö tietynlaista vakuutuskattavuutta tai emme, teillä on oltava vakuutuksia sellaisilta vakuuttajilta, joiden uskotte olevan vastuullisia ja hyvämaineisia, ja vakuutusten summat ja kattavuudet vastaavat sitä, mitä yrityksenne kanssa samanlaisella alalla toimivilla ja samanlaisia kiinteistöjä samoilla alueilla omistavilla yrityksillä yleensä on. Teidän on toimitettava meille tällaisesta vakuutuksesta todistukset ja muut todisteet, joita saatamme kohtuudella pyytää.

21. Verot. Ellei ostotilauksessamme toisin mainita, te maksatte kaikki valmiste-, työsuhde-, myynti-, käyttö- ja muut verot, jotka koskevat tavaroiden ja palveluiden myyntiä ja ostoa, ja sitoudutte turvaamaan meidät tappioilta ja suojaamaan meidät verovelvollisuudelta näiden verojen osalta. 

22. Sopimukset valtion kanssa. Jos meidän ostotilauksemme liittyy liittovaltion hallinnon kanssa tekemäämme sopimukseen, osapuolet sisällyttävät täten mukaan sääntöjen 41 C.F.R. §§ 60-1.4(a)(7) ja 60-250.5(a) ja 60-741.5(d) vaatimukset, mikäli ne ovat sovellettavissa.

23. Itsenäinen alihankkija. Suhteenne meihin on pelkästään itsenäinen alihankkija. Henkilöt, jotka osoitatte tarjoamaan tavarat ja palvelut ovat teidän työntekijöitänne. Olette yksinomaisesti vastuussa kaikkien niiden korvausten ja kulujen maksamisesta, jotka olette velkaa näille työntekijöille, sekä työsuhteeseen mahdollisesti liittyvien verojen ja työntekijöiden vakuutusten maksamisesta. Ostotilauksemme tai näiden Ehtojen ei saa missään tilanteessa tulkita muodostavan kumppanuus-, yhteisyritys-, edustajuus- tai luottamusasemasuhdetta. 

24. Määritelmät. Näissä Ehdossa käytettynä ”me”, ”meitä” ja ”meidän” viittaavat Proto Labs, Inc. -yhtiöön, sen tytäryhtiöihin, osakkuusyhtiöihin, virkailijoihin, johtajiin ja työntekijöihin; ”te” ja ”teidän” viittaavat ostotilauksessamme mainittuun toimittajaan, ”meidän ostotilauksemme” viittaa ostotilaukseen, johon nämä Ehdot on liitetty, tai mikäli niitä ei ole liitetty, ostotilaukseen, jossa viitataan näihin Ehtoihin; ja ”tavarat” ja ”palvelut” viittaavat tavaroihin ja palveluihin, jotka toimitetaan ostotilauksemme nojalla. Näiden Ehtojen osioiden otsikot ovat vain luettavuuden helpottamiseksi, eivätkä ne vaikuta näiden Ehtojen tulkintaan.

25. Englannin kieli. Kaikki tämän asiakirjan nojalla tai suoraan siihen liittyen toteutetut, annetut tai asetetut asiakirjat, ilmoitukset ja oikeustoimet ovat englannin kielellä, ja kaikkien sanojen ja ilmaisujen tarkoitus tässä Ostotarjouksessamme ja näissä Ehdoissa määritellään ja tulkitaan englannin kielellä.

26. Muita tietoja. Nämä Ehdot ovat Minnesotan osavaltion aineellista oikeutta koskevan lainsäädännön alaisia, ja lainvalintaperiaatteet jätetään huomiotta. Tähän ostotilaukseen ei sovelleta YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevaa yleissopimusta. Nämä Ehdot ja ostotilauksemme muodostavat osapuolten koko ymmärryksen niiden aiheesta. Mikään tämän sopimuksen muokkaus tai sopimuksesta luopuminen ei sido meitä, ellei sitä ole tehty kirjallisesti ja ellei siinä ole meidän allekirjoitustamme. Vaikka emme voisikaan panna täytäntöön jotakin näiden Ehtojen määräystä ostotilauksessamme, sitä ei pidä tulkita mitätöinniksi. Tässä olevat korjaavat toimenpiteet ovat kumulatiivisia ja ne ovat lisänä kaikkiin muihin lain tai omaisuuden avulla tehtyihin korjaaviin toimenpiteisiin. Mikään tämän sopimuksen määräyksen rikkomuksen mitätöintiä ei pidä tulkita minkään muun rikkomuksen mitätöinniksi tai tällaisten määräysten mitätöinniksi. 

Näitä Ehtoja muutettiin viimeksi elokuussa 2016.

Proto Labs, Inc. -yhtiön (”Proto Labs”) ”Cool Idea! Award Program” -palkinto-ohjelma (”Ohjelma”) ja siihen osallistuminen on kaikilta osiltaan näiden Ehtojen (”Ehdot”) alainen. Ohjelmaan osallistumalla jokainen hakija sitoutuu täysin ja ehdoitta näihin Ehtoihin sekä Proto Labs -yhtiön ja sen Ohjelman henkilökunnan päätöksiin ja hyväksyy ne, (mukaan lukien rajoituksetta päätökset hakijoiden, hakemusten ja lähetysten kelpoisuudesta, Ohjelman palkinnon valinnasta ja muiden kannusteiden saajista sekä kunniamaininnan saavien hakijoiden valinnasta sekä Ohjelman palkintojen myöntämisestä), jotka ovat kaikin tavoin lopullisia ja sitovia.

1. YLEISTÄ

Tämän Ohjelman tarkoitus on antaa alkutukea tuotesuunnittelijoille, joilla on hyviä ideoita. Ohjelman aikana Proto Labs arvioi osallistujat ja heidän lähettämänsä osien suunnitelmaideat sekä myöntää Ohjelman palkintoja hakijoille, joilla on hyvä osien suunnitelmaidea. Ohjelman palkinto on Proto Labsin määrittämä dollarisumma, jota voi käyttää Proto Labsin palveluihin prototyyppien ja/tai osien valmistamisessa hakijan ideasta. Lisäksi Proto Labs saattaa ohjelman aikana aika ajoin antaa Kunniamaininnan joillekin niistä hakijoista, jotka eivät saa Ohjelman palkintoa. Osana Kunniamainintaa osallistujalla on oikeus saada Proto Labs -yhtiöltä jäljempänä määritetty alennus, jota voi käyttää Proto Labsin palveluihin prototyyppien ja/tai osien valmistamisessa hakijalle. Ohjelman vuoden 2016 jakso on päättynyt ja Ohjelman vuoden 2017 jakso alkaa 1.1.2017. Edellä mainittu on vain yleiskuvaus Ohjelmasta, ja Ohjelma on jäljempänä esitettyjen kokonaisehtojen alainen.

2. KELPOISUUS

Jos hakija on henkilö, hänen on oltava jonkin Yhdysvaltain viidenkymmenen (50) osavaltion tai District of Columbian pysyvä laillinen asukas ja hänen on oltava vähintään kaksikymmentäyksi (21) -vuotias. Jos hakija ei ole henkilö, hakijan on oltava oikeushenkilö (esimerkiksi osakeyhtiö, yritys, jne.), joka on järjestäytynyt jonkin Yhdysvaltain viidenkymmenen (50) osavaltion tai District of Columbian lakien alaisuudessa, ja hakijana rekisteröityvän henkilön on oltava jonkin Yhdysvaltain viidenkymmenen (50) osavaltion tai District of Columbian pysyvä laillinen asukas ja hänen on oltava vähintään kaksikymmentäyksi (21) -vuotias ja valtuutettu rekisteröimään yhteisö Ohjelmaan. Tämä Ohjelma ei ole voimassa Yhdysvaltain viidenkymmenen (50) osavaltion tai District of Columbian ulkopuolella sekä paikoissa, joissa se on kielletty tai joissa laki rajoittaa sitä. Ohjelmaan eivät ole oikeutettuja hakemaan tai osallistumaan Proto Labsin työntekijät, virkailijat ja johtajat Proto Labsin emoyhtiöt, tytäryhtiöt, divisioonat, osakkuusyhtiöt, mainostoimistot, PR-toimistot, promootiotoimistot ja ulkopuoliset tuomarit, sekä kunkin tällaisen työntekijän, virkailijan, johtajan ja ulkopuolisen tuomarin lähisukulaiset (joita ovat vanhemmat, puolisot, lapset, sisarukset, isovanhemmat ja heidän puolisonsa) tai samassa taloudessa asuvat henkilöt (olivatpa he sukulaisia tai eivät). Ulkopuolinen tuomari ei arvioi sellaisen henkilön lähettämää ideaa, joka on töissä samassa organisaatiossa kuin tuomari. Jos Proto Labs ei voi myöntää Ohjelman palkintoa yksittäiselle hakijalle mistä tahansa syystä (mukaan lukien rajoituksetta tilanteet, joissa hakijan työnantajan yrityskäytännöt tai muut käytännöt estävät häntä vastaanottamasta palkintoa), Proto Labs voi yksinomaisen harkintansa mukaan hylätä hakijan. Ohjelma ja kaikki siihen liittyvät verkkosivustojen sivut ja mainokset on tarkoitettu katseltaviksi vain Yhdysvalloissa ja District of Columbiassa, ja hakijoiden on oltava Yhdysvalloissa tai District of Columbiassa, kun he rekisteröityvät, hakevat ja osallistuvat ohjelmaan. Ohjelma ei ole voimassa Yhdysvaltain viidenkymmenen (50) osavaltion tai District of Columbian ulkopuolella sekä paikoissa, joissa se on kielletty tai joissa laki rajoittaa sitä.

3. OHJELMAN HAKUAIKA

Ohjelmassa on neljä hakuaikaa kalenterivuoden aikana. Kukin ohjelman hakuaika alkaa kalenterivuoden aikana kolmen kuukauden välein kello 12.01 Yhdysvaltain Central Time -aikaa (”CT”) ensimmäisenä päivänä tammikuuta, huhtikuuta, heinäkuuta ja lokakuuta (joista kukin on ”Ohjelmakausi”). Katso Ohjelman sivustolta kunkin Ohjelmakauden viralliset alkamis- ja päättymisajat. Ohjelmakautena lähetetyt hakemukset Ohjelmaan otetaan huomioon Ohjelman palkinnossa vain kyseisenä Ohjelmakautena (joka on tuomarointikauden alainen). Proto Labs -yhtiöllä ei ole velvollisuutta ottaa tiettynä Ohjelmakautena lähetettyä hakemusta huomioon minään seuraavana Ohjelmakautena. Vastuu sen määrittämisestä, onko osallistuminen lähetetty onnistuneesti jonakin tiettynä Ohjelmakautena, on yksinomaan Proto Labs -yhtiöllä.

4. HAKEMINEN
 1. Mene Ohjelmakauden aikana osoitteeseen protolabs.com/cool-idea (”Ohjelman sivusto”) ja siirry siellä Ohjelman hakemusosioon. Noudata ruutuun tulevia kehotteita ja ohjeita, kun täytät ja lähetät Ohjelman rekisteröintilomakkeen, hakemustiedot ja lataat Ohjelman suunnitelmaideasi (määritelty ja kuvattu jäljempänä Osassa 4(b)) sivustoon. Ohjelmassa huomioon otetuksi tuleminen edellyttää, että kelvollinen hakija on lähettänyt kaikki vaadittavat Ohjelman rekisteröinti- ja hakemustiedot, ja että lähetetty Ohjelman suunnitelmaidea täyttää näiden Ehtojen vaatimukset ja mahdolliset Ohjelman sivustossa olevat lisäehdot (mukaan lukien rajoituksetta lähetysmuotoa koskevat vaatimukset). Kun olet lähettämässä Ohjelman materiaaleja, tutustu Ohjelman sivustossa julkaistuihin Ehtoihin, jotta näet niistä uusimman senhetkisen version (johon saattaa sisältyä päivityksiä tai muutoksia, jotka on tehty näihin Ehtoihin niiden ensimmäisen tai sitä seuraavien versioiden julkaisun jälkeen). Proto Labsin on vastaanotettava hakijan rekisteröityminen Ohjelmaan, hakemus ja Ohjelman suunnitelmaidea Ohjelmakauden aikana. Massalähetysten tai komentosarjalla, makrolla tai automaattisilla laitteilla tehtyjen lähetysten lähettäminen on kiellettyä ja johtaa hylkäämiseen. RAJOITUS: Yksittäinen hakija saa lähettää enintään neljä (4) hakemusta ja niihin liittyvää Ohjelman suunnitelmaideaa kalenterivuodessa, kuitenkin sillä ehdolla, että hakijan on lähetettävä jokainen hakemus ja siihen liittyvä Ohjelman suunnitelmaidea erikseen, ja jokaisen Ohjelman suunnitelmaidean on oltava merkittävästi erilainen (merkittävän erilaisuuden määrittää Proto Labs yksinomaisen harkintansa mukaan). Rekisteröitymällä Ohjelmaan hakija sitoutuu Proto Labsin verkkosivuston Käyttöehtoihin ja Tietosuojakäytäntöön. Hakijan internet-palveluntarjoajan normaalit internet-käyttömaksut ovat voimassa.
 2. ”Ohjelman suunnitelmaidean” lähetyksen on täytettävä seuraavat vaatimukset:
 3. Sen on oltava suunnitelma, joka voidaan valmistaa materiaalia lisäävällä valmistuksella, CNC-koneistamalla tai ruiskuvalamalla, ja sen on oltava Proto Labsin valmistettavissa;
 4. Suunnitelman muodon on oltava 3D CAD -malli, ja sen on täytettävä Ohjelman Sivustolla ilmaistut latausvaatimukset.

III. Kaikkien tekstiä olevien suunnitelmaa koskevien määritysten on oltava englanniksi;

 1. Suunnitelman on oltava täysin hakijan oma luomus (oma luomus on yksinomaan hakijan oman mielen tuotos, EIKÄ kopio tai imitaatio; kolmannen osapuolen aiemmin luodun työn muokkaamista, parantamista tai muuttamista ei pidetä hakijan alkuperäisenä luomuksena);
 2. Suunnitelma EI SAA loukata, väärinkäyttää tai rikkoa mitään kolmannen osapuolen oikeutta, mukaan lukien rajoituksetta patentti, liikesalaisuus, tekijänoikeus, tavaramerkki tai muu tekijän- ja teollisuusoikeus, EIKÄ se saa sisältää mitään sellaista, johon tarvitaan kolmannen osapuolen suostumus hakijan Ohjelman suunnitelmaideaa varten sen nojalla mitä Ohjelmaan liittyviä oikeuksia hakija on antanut (mukaan lukien rajoituksetta jäljempänä Osassa 5(b) olevat seikat);
 3. Suunnitelma ei saa olla minkään todellisen tai uhatun käräjöinnin tai vaateen aiheena;

VII. Suunnitelma EI SAA olla aiemmin julkaistu tai voittanut mitään muuta palkintoa;

VIII. Osa EI SAA olla kansainvälistä asekauppaa koskevan asetuksen (International Traffic in Arms Regulation, ITAR) tai muun vientirajoituksen alainen eikä se saa olla valtiollisen sopimuksen tai apurahan alainen; ja

 1. Suunnitelma ei saa olla rivo, loukkaava tai sopimaton. Harkintavalta siitä, onko kaikki vaatimukset täytetty, on Proto Labs -yhtiön yksinomaisessa harkintavallassa.
 2. Kukin hakija esittää ja takaa, että hakijan Ohjelmaan lähettämä Ohjelman suunnitelmaidea täyttää edellä Osassa 4(b) kuvatut lähetysvaatimukset. Mikäli hakijan antaman takuun, esityksen tai sopimuksen rikkomuksen tai väitetyn rikkomuksen vuoksi taikka hakijan osallistumisesta Ohjelmaan aiheutuu suoraan tai epäsuorasti vaade, vaatimus, kanne, tuomio, menetys, minkäänlainen kulu tai kustannus (mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot), hakija suostuu täten turvaamaan tappioilta ja suojaamaan Proto Labs -yhtiön ja sen emoyhtiöt, tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt sekä kaikkien näiden virkailijat, johtajat, työntekijät, asiamiehet, edustajat, oikeudelliset seuraajat ja haltijat.
 3. Mikäli jotakin vaadittua tietoa, materiaalia ja lähetystä ei lähetetä näissä Ehdoissa vaaditulla tavalla, seurauksena saattaa olla hylätyksi tuleminen. Lähetystodistusta ei katsota todisteeksi siitä, että Proto Labs on vastaanottanut lähetetyt asiat. Proto Labs tarkistaa kaikki hakijat, rekisteröitymiset, Ohjelman suunnitelmaideat ja muut tämän Ohjelman alaiset lähetykset. Jokainen hakija suostuu tekemään yhteistyötä Proto Labsin ja sen edustajien kanssa missä tahansa ja kaikissa tarkistustoimissa. Proto Labs saattaa hylätä hakijan, rekisteröitymisen, Ohjelman suunnitelmaidean tai muun tähän Ohjelmaan liittyvän lähetyksen, joka ei Proto Labsin yksinomaisen tulkinnan mukaan noudata jotakin näiden Ehtojen määräystä.
5. VALINTA; ILMOITUS; PALKINNON VASTAANOTTAJAN VELVOLLISUUDET
 1. Proto Labsin yksinomaisen harkinnan mukaan hienon Ohjelman suunnitelmaidean lähettänyt kelvollinen hakija, on mahdollinen Ohjelman palkinnon vastaanottaja. Ohjelman palkinnon vastaanottajan valintaehdot ja Ohjelman palkinnon vastaanottajat määrittää Proto Labs ja ulkopuoliset tuomarit yksinomaisen harkintansa mukaisesti. Päättäessään Ohjelman palkinnon vastaanottajasta Proto Labs ja ulkopuoliset tuomarit ottavat huomioon myös Ohjelman palkinnon suhteellisen vaikutuksen hakijan koko projektiin. Ohjelman palkinnon saajat ovat ne, jotka Proto Labs ja ulkopuoliset tuomarit päättävät aika ajoin. Ohjelman hakemuksia tutkiessaan Proto Labs -yhtiöllä ja ulkopuolisilla tuomareilla on myös mahdollisuus kysyä hakijoilta kysymyksiä. Hakijat ovat vastuussa kaikista Ohjelmaan liittyvistä kustannuksistaan ja kuluistaan, mukaan lukien rajoituksetta hakijan oman Ohjelman suunnitelmaidean suunnittelu ja lähettäminen. Mahdollisen Ohjelman palkinnon saajan on noudatettava näiden Ehtojen kaikkia ehtoja ja Ohjelman palkinnon vastaanottamisen ehtona on kaikkien vaatimusten täyttäminen.
 2. Mahdolliselle Ohjelman palkinnon vastaanottajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti tai puhelimitse, kirjeitse (postin tai yön yli kuljetuksen avulla) ja/tai sähköpostitse. Ohjelman palkinnon lunastaminen edellyttää, että mahdollinen palkinnon saaja toteuttaa ja palauttaa Proto Labs -yhtiölle notarisoidun valaehtoisen vakuutuksen kelpoisuudesta, vahingonkorvausvastuusta vapauttamisesta ja suostumuksesta julkisuuteen tuomiseen (”Vakuutus/vapautus”) Proto Labs -yhtiön toimittamalla lomakkeella tai lomakkeilla. Jos hakija ei ole luonnollinen henkilö, Vakuutuksen/vapautuksen toteuttajana on oltava hakijan valtuutettu edustaja. VAKUUTUS/VAPAUTUS SISÄLTÄÄ HAKIJAN ANTAMAN LISENSSIN PROTO LABSILLE JA SEN OSOITTAMILLE TAHOLLE KÄYTTÄÄ HAKIJAN TEKEMÄÄ OHJELMAN SUUNNITELMAIDEAA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA ITSE SUUNNITELMA JA PROTO LABSIN KIRJAAMA SUUNNITELMAN VALMISTUSPROSESSI) PROTO LABSIN MYYNNINEDISTÄMIS- JA/TAI TIEDOTUSTARKOITUKSIIN MILLÄ TAHANSA TAVALLA TAI MISSÄ TAHANSA MEDIASSA (OLIPA SE OLEMASSA NYT TAI TULEVAISUUDESSA), KAIKKI ILMAN LISÄMAKSUA, ILMOITUSTA, HUOMIOONOTTOA, SYYKSILUKEMISTA TAI SUOSTUMUSTA; TÄMÄ LISENSSI MÄÄRITELLÄÄN TARKEMMIN VAKUUTUKSESSA/VAPAUTUKSESSA. Vakuutus/vapautus on palautettava Proto Labs -yhtiöön Vakuutuksessa/vapautuksessa olevaan päivämäärään ja/tai kellonaikaan mennessä. Jos mahdolliseen palkinnon vastaanottajaan ei saada yhteyttä kymmenen (10) päivän kuluessa ensimmäisestä yhteydenottoyrityksestä alkaen, tai jos mahdollinen vastaanottaja ei palauta Vakuutusta/vapautusta määräajassa, tai jos mahdollinen vastaanottaja tai mahdollisen vastaanottajan suunnitelma tai muut lähetykset havaitaan kelpaamattomiksi, tai jos mahdollinen vastaanottaja ei noudata Ehtoja, mahdollinen vastaanottaja saatetaan hylätä. Proto Labs ei ole vastuussa siitä, että mahdollinen vastaanottaja ei saa vastaanotettua Proto Labs -yhtiön ilmoitusta tai vaadittuja asiakirjoja, olipa syy mikä tahansa, eikä siitä, että mahdollinen vastaanottaja ei kykene palauttamaan vaadittuja asiakirjoja, olipa syy mikä tahansa.
 6. OHJELMAN PALKINNOT
 1. Näiden Ehtojen mukaisesti palkintojen yhdistetty kokonaissumma on enintään 250 000 Yhdysvaltain dollaria vuoden 2017 jaksolla. Palkinnon saajien lukumäärän ja kunkin palkinnon summan tässä Ohjelmassa päättää Proto Labs yksinomaisen harkintansa mukaan. Jos hyväksyttävän Ohjelman suunnitelmaidean esittäneitä osallistujia ei tässä Ohjelmassa ole tai heitä on vain vähän, Proto Labs voi yksinomaisen harkintansa mukaan päättää olla myöntämättä Ohjelmassa palkintoja tai rajoittaa niiden lukumäärää. Proto Labs -yhtiön päätös tämän Ohjelman palkintojen saajasta tai saajista on hakijoiden kannalta lopullinen ja sitova, eikä päätöstä voi tarkastella uudelleen tai haastaa. Proto Labs -yhtiön ei tarvitse perustella päätöstään millään tavalla.
 2. Ohjelman palkinto koostuu Proto Labs -yhtiön määrittämästä dollarisummasta ja rajoittuu siihen. Vastaanottaja voi käyttää ohjelman palkintoa vain Proto Labs -yhtiön 3D-tulostus-, koneistus- ja/tai ruiskuvalupalveluihin, kun Proto Labs -yhtiöllä valmistutetaan prototyyppejä ja/tai osia, jotka käyttävät palkinnon saajan Ohjelman suunnitelmaideaa (käyttö voi esimerkiksi olla prototyypin tekeminen tai osien valmistaminen pienenä tuotantosarjana), ja tähän liittyviin lähetys- ja käsittelykuluihin. Kun palkinnon vastaanottaja käyttää palkintoa valmistuttaakseen Proto Labs -yhtiöllä prototyyppejä ja/tai osia, on näiden prototyyppien ja/tai osien oltava vastaanottajan omaa käyttöä varten, eikä vastaanottaja tai tämän ohjeistama taho saa myydä niitä eteenpäin. Vastaanottajan on käytettävä Ohjelman palkinto kokonaisuudessaan yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa siitä, kun Proto Labs on tiedottanut palkinnosta vastaanottajalle. Palkinto katsotaan ”käytetyksi”, kun palkinnon vastaanottaja lähettää Proto Labs -yhtiölle tilauksen, jossa käytetään Ohjelman yhteydessä lähetettyä Ohjelman suunnitelmaideaa. Palkinnon käyttämättömät komponentit katsotaan menetetyksi, eikä niillä ole lunastettavissa olevaa käteisarvoa. Kaikki palkinnon käytöt ovat Proto Labs -yhtiön sillä hetkellä voimassa olevien vakiomuotoisten Myyntiehtojen alaisia, jotka on ladattu osoitteeseen protolabs.com/quote-terms-and-conditions.
 3. Ohjelman palkinnot myönnetään ”SELLAISENAAN” ilman mitään Proto Labs -yhtiön antamaa takuuta tai esitystä, suoraa tai epäsuoraa, tosiasiallista tai oikeudellista, ja ilman mitään sellaista takuuta tai esitystä, suoraa tai epäsuoraa, tosiasiallista tai oikeudellista, jonka nojalla Proto Labs -yhtiö olisi vahingonkorvausvastuussa muutoin kuin asiakkailleen antamansa vakiomuotoisen nimenomaisen takuun osalta, joka koskee Proto Labs -yhtiön valmistamia osia, mukaan lukien rajoituksetta KAIKKI EPÄSUORAT TAKUUT KAUPATTAVUUDESTA, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. Palkintoja ei voi siirtää eikä osoittaa toisille tahoille, eikä niistä voi neuvotella, eikä niitä voi lunastaa käteisenä tai luottona. Palkinnot on hyväksyttävä siinä muodossa kuin ne on annettu. Palkintoja ei voi korvata toisenlaisella palkinnolla, paitsi Proto Labs -yhtiön toimesta, joka pidättää itsellään oikeuden (mutta ilman mitään velvollisuutta) korvata palkinto (tai se osa) toisella samanarvoisella tai suurempiarvoisella palkinnolla, mikäli jokin sovellettava palkinto (tai sen osa) ei Proto Labs -yhtiön yksinomaisen harkinnan mukaan ole jostakin syystä käytettävissä. Kukin vastaanottaja on yksinomaan ja täysin vastuussa kaikista palkintoon ja sen lunastamiseen, vastaanottamiseen ja käyttöön liittyvistä kustannuksista, maksuista, veroista, vastikkeista ja kuluista, mukaan lukien rajoituksetta kaikki liittovaltiolliset, osavaltiolliset ja paikalliset verot palkinnosta. Ohjelman palkinnon vastaanottajalle lähetetään tarvittaessa palkinnon summaa vastaava IRS Form 1099 -lomake. Palkinnon vastaanottajat luopuvat oikeudestaan puolustaa mitään palkinnon vastaanottamisesta syntyneitä kuluja, mukaan lukien palkinnon vahvistuksesta, lunastamisesta tai matkasta palkinnon lunastamiseen syntyneet kulut. Edellä mainittujen ehtojen tai minkä tahansa muun tämän Ohjelman ehdon noudattamatta jättäminen saattaa johtaa hylkäämiseen ja palkinnon menettämiseen. Menetetystä palkinnosta ei anneta korvausta.
7. OHJELMAN KUNNIAMAININNAT
 1. Proto Labs saattaa ohjelman aikana aika ajoin antaa tunnustuksena Kunniamaininnan joillekin niistä hakijoista, jotka eivät saa Ohjelman palkintoa. Proto Labs ja ulkopuoliset tuomarit määrittävät yksinomaisen harkintansa mukaisesti Ohjelman Kunniamaininnan valintaehdot ja ne hakijat, joille Kunniamaininta myönnetään. Kunniamaininnan saajaksi valittu hakija myöntää Proto Labs -yhtiölle oikeuden käyttää hakijan nimeä, elämäkertaa, näköisyyttä, kotikaupunkia ja osavaltiota Proto Labs -yhtiön sivustoilla (mukaan lukien Ohjelman sivusto) myynninedustamistarkoituksiin, maailmanlaajuisesti, ikuisesti ja ilman ilmoitusta, maksua, syyksilukemista, harkintaa tai suostumusta; kuitenkin edellyttäen, että Proto Labs ja hakija tunnustavat, että oikeus käyttää tai näyttää hakijan luoma Ohjelman suunnitelmaidea on nimenomaisesti jätetty pois tällaisesta myönnetystä oikeudesta näihin tarkoituksiin. Mahdolliselle Kunniamaininnan saavalle hakijalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti tai puhelimitse, kirjeitse (postin tai yön yli kuljetuksen avulla) ja/tai sähköpostitse.
 2. Kunniamaininnan saava hakija on oikeutettu saamaan kerta-alennuksen, jota voidaan käyttää yksittäisellä tilauksella tilattaviin Proto Labs -yhtiön palveluihin, joilla valmistetaan prototyyppejä ja/tai osia hakijan luomaa Ohjelman suunnitelmaideaa varten. Alennus on kaksikymmentäviisi prosenttia (25 %) tilauksen summasta, joka ei ylitä 40 000 dollaria, ja alennuksen enimmäismäärä voi olla korkeintaan 10 000 dollaria (esimerkiksi jos tilauksen summa on 45 000 dollaria, alennuksen enimmäismäärä on 10 000 dollaria (25 % * 40 000). Ollakseen oikeutettu alennukseen tilaus on tehtävä kuuden (6) kuukauden päästä siitä, kun Proto Labs on ilmoittanut hakijalle tälle myönnetystä Kunniamaininnasta, ja tilaus on Proto Labs yhtiön sillä hetkellä voimassa olevien Myyntiehtojen alainen. Alennus on Osassa 7 määritettyjen, Ohjelman palkintoa koskevien rajoitteiden, rajausten ja ehtojen alainen (mukaan lukien rajoituksetta käyttö vain tarkoituksiin, joissa käytetään hakijan luomaa Ohjelman suunnitelmaideaa; ei prototyyppien tai osien jälleenmyyntiä; takuun rajoitus; alennus ei ole siirrettävissä eikä neuvoteltavissa eikä sitä voi lunastaa käteisenä tai luottona; alennus on hyväksyttävä sellaisena kuin se on myönnetty, jne.). Vastaanottaja on kokonaan vastuussa kaikista sovellettavista liittovaltiollisista, osavaltiollisista ja paikallisista veroista ja vastikkeista. Alennuksen hyväksyminen ja käyttäminen tapahtuu kaikkien sovellettavien liittovaltiollisten, osavaltiollisten ja paikallisten lakien, sääntöjen ja säädösten mukaisesti.
8. YLEISET EHDOT

Proto Labs pidättää itsellään oikeuden vaatia koska tahansa hakijaa täyttämään, toteuttamaan ja toimittamaan Proto Labs -yhtiölle tarpeen mukaan lisäasiakirjoja Proto Labs -yhtiön antamille lomakkeille ja Proto Labs -yhtiön pyytämässä ajassa, tai hakija saatetaan hylätä. Proto Labs pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai päivittää näitä Ehtoja Ohjelmasta saamiensa kokemusten perusteella ja/tai sen perusteella, miten hakijat suhtautuvat Ohjelmaan. Proto Labs pidättää itsellään myös oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaisesti lopettaa, muokata tai pysäyttää Ohjelman, jos Proto Labs -yhtiön näkemyksen mukaan Ohjelman jotakin osaa epäillään peukaloidun tai todistetusti on peukaloitu sähköisesti tai ei-sähköisesti, tai jos virukset, ohjelmavirheet, luvaton asioihin puuttuminen, petos, tekniset vaikeudet, ylivoimaiset esteet tai mikä tahansa muu sellainen tekijä, johon Proto Labs -yhtiö ei voi kohtuudella vaikuttaa, vaikuttavat Ohjelman hallintaan, turvallisuuteen, tasapuolisuuteen, eheyteen tai asianmukaiseen toteuttamiseen tai vioittavat niitä, jolloin tällaisessa tapauksessa Proto Labs pidättää itsellään oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaisesti (mutta ilman mitään velvollisuutta) myöntää palkinnon tai palkintoja vastaanottajalle tai vastaanottajille edellä mainittujen palkinnonvalintaehtojen mukaisesti niiden kelvollisten, ei-epäiltyjen hakemusten joukosta, jotka vastaanotettiin ennen epäillyn ongelman ilmenemishetkeä. Näihin Ehtoihin tehdyt muutokset tai päivitykset tai Ohjelman lopettaminen, muokkaaminen tai keskeyttäminen kerrotaan Ohjelman Sivustossa. Kun olet lähettämässä Ohjelman materiaaleja, tutustu Ohjelman sivustossa julkaistuihin Ehtoihin, jotta näet niistä uusimman senhetkisen version (johon saattaa sisältyä päivityksiä tai muutoksia, jotka on tehty näihin Ehtoihin niiden ensimmäisen tai sitä seuraavien versioiden julkaisun jälkeen). Proto Labs pidättää itsellään oikeuden hylätä yksinomaisen harkintansa mukaisesti hakija, jonka havaitaan peukaloivan hakemus- tai lähetysprosessia tai Ohjelman toimintaa tai rikkovan näitä Ehtoja tai käyttäytyvän epäurheilijamaisella tai häiritsevällä tavalla. Yritys tahallaan vahingoittaa sivustoa tai haitata Ohjelman laillista toimintaa on vastoin rikos- ja siviililakia, ja mikäli tällainen yritys tehdään, Proto Labs pidättää itsellään oikeuden hakea tällaiselta henkilöltä vahingonkorvauksia ja muita oikeussuojakeinoja suurimmassa lain sallimassa laajuudessa. Mikäli Proto Labs ei pane jotakin näiden Ehtojen määräystä toimeen, se ei mitätöi kyseistä määräystä eikä mitään muuta näiden Ehtojen määräystä.

9. VAPAUTUS

Osallistumalla Ohjelmaan jokainen osallistuja ikuisesti ja peruuttamattomasti VAPAUTTAA, VASTUUVAPAUTTAA, TURVAA TAPPIOILTA JA SUOJAA Proto Labs -yhtiön ja sen emoyhtiöt, tytäryhtiöt, divisioonat ja osakkuusyhtiöt; kaikki henkilöt ja entiteetit, joiden vastuulla on tarjota, käyttää, toteuttaa, hallinnoida, mainostaa tai promotoida Ohjelmaa tai toimittaa palkinto, sekä kaikkien näiden työntekijät, virkailijat, johtajat, omistajat, edustajat, asiamiehet, perilliset, oikeudelliset seuraajat, haltijat ja vakuuttajat (yhteisnimitys ”Vapautetut tahot”) kaikilta menetyksiltä, vaateilta, vahingoilta, vahingonkorvausvastuilta, kustannuksilta tai kuluilta (yhteisnimitys ”Menetykset”), jotka ovat kokonaan tai osittain, suoraan tai epäsuorasti seurausta hakijan Ohjelmaan lähettämästä hakemuksesta ja/tai Ohjelmaan osallistumisesta ja/tai siitä, että hakija on vastaanottanut tai käyttänyt jonkin Ohjelmassa myönnetyn palkinnon. Edellä esitetty vapautus sisältää rajoituksetta kaikki VAHINGONKORVAUSVASTUUT, RUUMIINVAMMAT, KUOLEMAN, MENETYKSET TAI VAHINGOT, jotka aiheutuvat hakijalle tai kolmannelle osapuolelle kokonaan tai osittain, suoraan tai epäsuorasti palkinnosta tai palkinnon käyttämisestä, myöntämisestä, hyväksymisestä, hallussapidosta, käytöstä tai väärinkäytöstä ja Ohjelmaan hakemisesta ja osallistumisesta. Lisäksi jokainen hakija SITOUTUU OLEMAAN HAASTAMATTA OIKEUTEEN ketään Vapautettua tahoa missään edellä esitettyyn vapautukseen liittyvässä asiassa tai auttamaan mitään kolmatta osapuolta tekemään niin. Tämä on täydellinen VAPAUTUS ja VASTUUVAPAUTUS kunkin hakijan kaikista vaateista ja oikeuksista Vapautettuja tahoja kohtaan, eikä hakija tai hänen puolestaan toimivat tehot tee mitään toimia tällaisiin vaateisiin ja oikeuksiin liittyen; näiden Ehtojen, mukaan lukien tämä Osa 9, ymmärretään sitovan jokaista hakijaa ja/tai hänen seuraajiaan, haltijoitaan, saatavansa siirron vastaanottajia, vakuuttajia, perillisiä, lähiomaisiaan, testamentinsaajiaan, edustajiaan sekä oikeudellisia ja henkilökohtaisia edustajiaan.

10. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS

Proto Labs ei ole vastuussa seuraavista: (a) rekisteröitymisen, hakemuksen tai Ohjelman tietojen virheellinen tai epätarkka transkriptio, tai myöhästyneet, kadonneet, varastetut, ymmärtämiskelvottomat, lukukelvottomat, vahingoittuneet, rikotut, muutetut, epätäydelliset tai väärin osoitetut hakemukset tai ei-sallittujen tai laittomien kanavien kautta vastaanotetut hakemukset, jotka kaikki hylätään; (b) minkäänlaiset tekniset viat, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen viat puhelimessa, tietokoneiden verkkojärjestelmissä, tietokonelaitteissa, sivustossa, palveluntarjoajassa, verkossa, laitteistossa tai ohjelmistossa; (c) jonkin verkkosivuston tai palvelun estynyt käyttö tai pääsy sivustoon tai palveluun; (d) luvaton hakemusprosessiin tai Ohjelman osaan puuttuminen; (e) tulostusvirheet, kirjoitusvirheet, sähköiset virheet tai ihmisten tekemät virheet, jotka saattavat ilmetä Ohjelman tarjoamisessa tai hallinnoinnissa tai hakemusten käsittelyssä; tai (f) henkilöihin tai omaisuuteen kohdistuneet loukkaantumiset tai vahingot, hakijan tietokone mukaan lukien, mutta ei siihen rajoittuen, jotka saattavat aiheutua suoraan tai epäsuorasti, kokonaan tai osittain osallistujan osallistumisesta Ohjelmaan tai materiaalin näyttämisestä tai toistamisesta Proto Labs -yhtiön sivustossa tai materiaalin lataamisesta kyseiseen sivustoon tai sivustosta, riippumatta siitä, onko materiaalin tehnyt Proto Labs tai jokin kolmas osapuoli ja riippumatta siitä, onko materiaali yhdistetty Proto Labs -yhtiön sivustoon hypertekstilinkillä.

11. RIIDAT

Hakija suostuu seuraavaan: (a) kaikki riidat, vaateet ja kanteen syyt, jotka ovat seurausta Ohjelmasta tai Ohjelman palkinnoista tai liittyvät siihen/niihin ratkaistaan yksitellen ilman mahdollisuutta turvautua minkäänlaiseen ryhmäkanteeseen, ja yksinomaisesti ja ainoastaan Minneapolisissa, Minnesotan osavaltiossa sijaitsevassa liittovaltion tai osavaltion oikeusistuimessa; hakija suostuu mainittujen oikeusistuimien hakijaa koskevaan yksinomaiseen tuomiovaltaan Minnesotan osavaltiossa kaikissa tällaisissa riitatapauksissa ja luopuu peruuttamattomasti kaikista oikeuksistaan vastustaa tällaista tuomiovaltaa; (b) kaikki vaateet, tuomiot ja päätökset rajoittuvat hakijalle aiheutuneisiin omiin kuluihin, mutta ei missään tapauksessa asianajokuluihin; ja (c) hakijan ei missään tapauksissa sallita saada rangaistuksellisia, välillisiä ja seurauksellisia vahingonkorvauksia eikä mitään muita vahingonkorvauksia, paitsi todelliset hakijalle aiheutuneet omat kulut, eikä hakijalla ole oikeutta moninkertaistaa tai muutoin lisätä vahingonkorvauksia, ja hakija täten luopuu kaikista oikeuksista vaatia tällaisia vahingonkorvauksia. Kaikki ongelmat ja kysymykset, jotka koskevat näiden Ehtojen muotoilua, kelvollisuutta, tulkintaa ja täytäntöönpanoa taikka hakijan tai Proto Labs -yhtiön oikeuksia ja velvollisuuksia Ohjelmaan liittyen ovat Minnesotan osavaltion lakien alaisia ja tulkitaan niiden mukaisesti, ja lainvalintasäännöt tai -ehdot (olivatpa ne Minnesotan osavaltion, Yhdysvaltojen tai minkä tahansa muun lainkäyttöalueen lainvalintasääntöjä tai -ehtoja), jotka aiheuttaisivat jonkin muun lainkäyttöalueen kuin Minnesotan osavaltion lakien soveltamisen, jätetään huomiotta.

12. OHJELMAN HALLINNOIJA

Ohjelman tarjoaa ja sitä hallinnoi Proto Labs, Inc., 5540 Pioneer Creek Drive, Maple Plain, Minnesota 55359, USA.